'

Как да организираме свободен курс?

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Как да организираме свободен курс? д-р Светлин Наков Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) www.devbg.org


Slide 1

Съдържание Стартиране на свободен курс Събиране на екип и ръководител на курса Учредителна сбирка, учебен план, график Изграждане на инфраструктура за курса Изготвяне на учебно съдържание Лекции, демонстрации, упражнения, … Провеждане на курса График, учебни занятия, изпити, домашни Видеозапис на лекциите Проекти, оценяване, награждаване


Slide 2

Какво е свободен курс? Какво е спорен нас "свободен курс"? Свобода за участие Всеки може да участва Безплатно! Свободни лекции Учебни материали Лекции, примери, видео Свобода по location Присъствено и онлайн


Slide 3

Екип, инфраструктура, учредителна сбирка, учебна програма Стартиране на свободен курс


Slide 4

Стартиране на свободен курс От идеята за курса към реализацията – стъпки: Събиране на преподавателски екип Избиране на подходящ ръководител Изграждане на инфраструктура за курса Провеждане на учредителна сбирка Уточняване формата на курса Изготвяне на учебна програма Изготвяне на график за занятията


Slide 5

Как да съберем добър екип? Трябва ли ни добър екип?


Slide 6

Събиране на екип Събирането на екип не е лесно! Ползвайте мрежата си от приятели и колеги Ползвайте проверени лектори Важно е да разбират от учебния материал По-важно е да могат да говорят пред публика Най-важно е да са сериозни – да си изпълняват поетите ангажименти Събирайте повече лектори От 2-3 до 7-8 души екип работи най-добре Винаги някой ще ви издъни, имайте резерви


Slide 7

Тествайте лекторите Тествайте лекторите дали стават за лектори Пробвайте ги с примерна лекция Хора, които са затворени и не разговарят ако не ги питаш, трудно стават добри лектори Трябва да са отворени, да не се притесняват Трябва да говорят силно и с увереност


Slide 8

Трябва ли ни и за какво е той? Ръководителят на курса


Slide 9

Ръководителят на курса Ръководителят на курса е най-важният човек за да се случи един курс Ако нямате стабилен ръководител, няма смисъл да се хващате Ръководителят на курса върши 3-5 пъти повече работа от останалите! Стабилен ръководител == добра организация Поемане на отговорност – трябва да е готов да замести всеки, който се издъни


Slide 10

Отговорности на ръководителя Отговорности на ръководителя на курса: Да изготви разписание и да го следи Да следи за качеството на учебните материали Да следи лекторите Да си изпълняват ангажиментите Да поддържа сайта на курса Да качва редовно учебни материали и видео Да отговаря на мейлите на участниците Да отговаря във форума на курса


Slide 11

Събиране на лекторите, обсъждане на курса и изготвяне на учебен план и график Учредителна сбирка


Slide 12

Учредителна сбирка За какво е учредителната сбирка? Събиране на лекторите да се запознаят Обсъждане на курса Цели, обхват, формат, период, участници, лекторски състав, … Изготвяне на учебен план и график Обсъждане на изпити, домашни и подобни Пиене на бира – сплотява екипа


Slide 13

Формат на курса Учебни занятия Присъствени / онлайн / смесени Практически занятия Упражнения на живо / домашни Изпити Теория / тестове / проекти / други Защита на проекти, критерии за оценяване Формат на учебните материали Презентации / онлайн материали / други


Slide 14

Учебна програма и график Теми от курса Да се дискутират и разпишат детайлно Лектор за всяка тема Основен и резервен лектор График по дати Дата, час / тема / лектор / резервен лектор Планирайте с резерви


Slide 15

Изграждане на инфраструктура за курса: учебна зала, сайт, форум, регистрация, хранилище за учебни материали, … Инфраструктура


Slide 16

Инфраструктура Учебна зала По университетите (през студентски съвет) Сайт на курса Примерно с WordPress или BlogSpot Форум Ние ползваме Google Groups Регистрация на участниците Ние ползване Google Forms Хранилище за учебни материали Ние ползваме Google Code и SVN хранилище


Slide 17

Учебните зали на Телерик Имаме зали за 250 и за 75 души, контакт: Наков


Slide 18

Изготвяне на учебно съдържание: лекции, демонстрации, упражнения, домашни, проекти, … Учебно съдържание


Slide 19

Подготовка на материалите Как изготвяме учебните материали? Събираме материали за всяка тема Статии, презентации, книги и т.н. Изготвяме шаблон за презентация и наливаме съдържанието за всяка тема Измисляме задачи за упражнения и домашни задания Упражненията са много важни Поне 50% от курса трябва да е практика


Slide 20

Шлифоване на материалите Преди всяка лекция материалите се преглеждат и "шлифоват" Поправят се грешки и неясноти Допълват се липсващи секции Най-добре да има редактор освен автора Организаторът на курса следи за качеството на материалите Преглежда упражненията и домашните Ако няма упражнения, трябва да се добавят Лекторите обикновено ги пропускат


Slide 21

График, учебни занятия, видео, домашни, изпити, проекти, оценяване, награждаване Провеждане на курса


Slide 22

Провеждане на курса Някой трябва да следи постоянно курса Лектори, график, учебни занятия, материали, видео Домашни, изпити, проекти, оценяване, награждаване Курсовете са като всички останали проекти Трябва да имат project manager и да се планират и следят, за да се случат Организатор на курса == Project Manager (PM)


Slide 23

Следене на курса Кой е наред да води? Готов ли е лекторът? Има ли готова презентация? Има ли упражнения и домашни? Има ли лекторът лаптоп, ключове за учебната зала, софтуер за видеозапис? Качени ли са материалите на сайта? Презентации, видео, други Има ли въпроси във форума?


Slide 24

Как да запишем лекциите на видео? Къде да ги качим? Видео лекции


Slide 25

Запис на видео Начини да запишем лекциите на видео Снимане с камера Записване на екрана Camtasia – commercial, professional software MS Community Clips – free add-in for MS Office CamStudio – sometimes works, sometimes not Screencast-o-matic.com – java based recorder Комбинация камера + екран Доста трудно за имплементация


Slide 26

Рендиране на видео до MP4 За рендиране на видеозаписите към MP4 streamable ползваме ffmpeg (или WinFF за Windows) Видео формат: MP4 видео кодек: H.264 (MPEG-4 AVC) аудио кодек: AAC Как да направим MP4 файлът streamable? http://renaun.com/blog/code/qtindexswapper/ http://www.datagoround.com/lab/


Slide 27

Качване на видео Качването на видео е огромен проблем! Получават се средно от 100 MB до 300 MB При записан екран 1024 x 768, 32-bit color Формат MP4 streamable, кодек H.264, звук AAC Дължината на обученията е до няколко часа Твърде дълго за видео порталите Искаме да запазим качеството Да се чете ясно текста по екрана (без загуба) Видео порталите чупят качеството


Slide 28

Видео хостинг доставчици YouTube Ограничение до 15 минути Може и повече, но при специални условия Прекодира видеото и чупи качеството Vimeo, Viddler, Google+ Videos, Blip.tv, Metacafe, Flickr, Vbox7 Имат ограничение в минути или MB Прекодират видеото и чупят качеството Дори при платен хостинг план не стават!


Slide 29

Видео хостинг доставчици (2) Archive.org Безплатно, няма ограничение за размер Запазва качеството, но работи бавно Няма свестен видео плейър Собствен видео сървър Препоръка: Kaltura Video Platform Open source: www.kaltura.org Ползвайте формат MP4 (H.264 + AAC) Има приятен UI, поддържа playlists


Slide 30

Организация на изпити, тестове, проекти, защита, оценяване Изпити, оценяване и сертификати


Slide 31

Изпити и проверка Проверката на знанията е много важна! Ако няма изпити участниците в курса не учат Най-добре дайте курсови проекти За практическа работа в къщи Добавете и домашни след всяка тема Може и тестове на 2-3 пъти Издавайте сертификати и обявете награди за шампионите Действа много мотивиращо!


Slide 32

Геймификация на курса Геймификацията (gamification) вдига сериозно мотивацията на участниците Дават се точки за всяка свършена задача, например: Предадено домашно: 5 точки Пост във форума: 1 точка Присъствие на лекция: 2 точки Предаден проект: 30 точки ... Класирането се качва на сайта на курса Обновява се в реално време


Slide 33

Практически проекти Разделете проекта на няколко етапа С отделни срокове за всеки от тях Организирайте защита на проектите Всеки защитава на живо, пред комисия Това почти елиминира преписването Измислете честна система за оценяване Установете ясни критерии и задайте точки за всеки от тях Проверявайте за преписване Потърсете за similarity analyzers


Slide 34

Въпроси? Как да организираме свободен курс? курсове


×

HTML:

Ссылка: