'

Как да организираме свободен курс?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Как да организираме свободен курс? д-р Светлин Наков Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) www.devbg.org


Слайд 1

Съдържание Стартиране на свободен курс Събиране на екип и ръководител на курса Учредителна сбирка, учебен план, график Изграждане на инфраструктура за курса Изготвяне на учебно съдържание Лекции, демонстрации, упражнения, … Провеждане на курса График, учебни занятия, изпити, домашни Видеозапис на лекциите Проекти, оценяване, награждаване


Слайд 2

Какво е свободен курс? Какво е спорен нас "свободен курс"? Свобода за участие Всеки може да участва Безплатно! Свободни лекции Учебни материали Лекции, примери, видео Свобода по location Присъствено и онлайн


Слайд 3

Екип, инфраструктура, учредителна сбирка, учебна програма Стартиране на свободен курс


Слайд 4

Стартиране на свободен курс От идеята за курса към реализацията – стъпки: Събиране на преподавателски екип Избиране на подходящ ръководител Изграждане на инфраструктура за курса Провеждане на учредителна сбирка Уточняване формата на курса Изготвяне на учебна програма Изготвяне на график за занятията


Слайд 5

Как да съберем добър екип? Трябва ли ни добър екип?


Слайд 6

Събиране на екип Събирането на екип не е лесно! Ползвайте мрежата си от приятели и колеги Ползвайте проверени лектори Важно е да разбират от учебния материал По-важно е да могат да говорят пред публика Най-важно е да са сериозни – да си изпълняват поетите ангажименти Събирайте повече лектори От 2-3 до 7-8 души екип работи най-добре Винаги някой ще ви издъни, имайте резерви


Слайд 7

Тествайте лекторите Тествайте лекторите дали стават за лектори Пробвайте ги с примерна лекция Хора, които са затворени и не разговарят ако не ги питаш, трудно стават добри лектори Трябва да са отворени, да не се притесняват Трябва да говорят силно и с увереност


Слайд 8

Трябва ли ни и за какво е той? Ръководителят на курса


Слайд 9

Ръководителят на курса Ръководителят на курса е най-важният човек за да се случи един курс Ако нямате стабилен ръководител, няма смисъл да се хващате Ръководителят на курса върши 3-5 пъти повече работа от останалите! Стабилен ръководител == добра организация Поемане на отговорност – трябва да е готов да замести всеки, който се издъни


Слайд 10

Отговорности на ръководителя Отговорности на ръководителя на курса: Да изготви разписание и да го следи Да следи за качеството на учебните материали Да следи лекторите Да си изпълняват ангажиментите Да поддържа сайта на курса Да качва редовно учебни материали и видео Да отговаря на мейлите на участниците Да отговаря във форума на курса


Слайд 11

Събиране на лекторите, обсъждане на курса и изготвяне на учебен план и график Учредителна сбирка


Слайд 12

Учредителна сбирка За какво е учредителната сбирка? Събиране на лекторите да се запознаят Обсъждане на курса Цели, обхват, формат, период, участници, лекторски състав, … Изготвяне на учебен план и график Обсъждане на изпити, домашни и подобни Пиене на бира – сплотява екипа


Слайд 13

Формат на курса Учебни занятия Присъствени / онлайн / смесени Практически занятия Упражнения на живо / домашни Изпити Теория / тестове / проекти / други Защита на проекти, критерии за оценяване Формат на учебните материали Презентации / онлайн материали / други


Слайд 14

Учебна програма и график Теми от курса Да се дискутират и разпишат детайлно Лектор за всяка тема Основен и резервен лектор График по дати Дата, час / тема / лектор / резервен лектор Планирайте с резерви


Слайд 15

Изграждане на инфраструктура за курса: учебна зала, сайт, форум, регистрация, хранилище за учебни материали, … Инфраструктура


Слайд 16

Инфраструктура Учебна зала По университетите (през студентски съвет) Сайт на курса Примерно с WordPress или BlogSpot Форум Ние ползваме Google Groups Регистрация на участниците Ние ползване Google Forms Хранилище за учебни материали Ние ползваме Google Code и SVN хранилище


Слайд 17

Учебните зали на Телерик Имаме зали за 250 и за 75 души, контакт: Наков


Слайд 18

Изготвяне на учебно съдържание: лекции, демонстрации, упражнения, домашни, проекти, … Учебно съдържание


Слайд 19

Подготовка на материалите Как изготвяме учебните материали? Събираме материали за всяка тема Статии, презентации, книги и т.н. Изготвяме шаблон за презентация и наливаме съдържанието за всяка тема Измисляме задачи за упражнения и домашни задания Упражненията са много важни Поне 50% от курса трябва да е практика


Слайд 20

Шлифоване на материалите Преди всяка лекция материалите се преглеждат и "шлифоват" Поправят се грешки и неясноти Допълват се липсващи секции Най-добре да има редактор освен автора Организаторът на курса следи за качеството на материалите Преглежда упражненията и домашните Ако няма упражнения, трябва да се добавят Лекторите обикновено ги пропускат


Слайд 21

График, учебни занятия, видео, домашни, изпити, проекти, оценяване, награждаване Провеждане на курса


Слайд 22

Провеждане на курса Някой трябва да следи постоянно курса Лектори, график, учебни занятия, материали, видео Домашни, изпити, проекти, оценяване, награждаване Курсовете са като всички останали проекти Трябва да имат project manager и да се планират и следят, за да се случат Организатор на курса == Project Manager (PM)


Слайд 23

Следене на курса Кой е наред да води? Готов ли е лекторът? Има ли готова презентация? Има ли упражнения и домашни? Има ли лекторът лаптоп, ключове за учебната зала, софтуер за видеозапис? Качени ли са материалите на сайта? Презентации, видео, други Има ли въпроси във форума?


Слайд 24

Как да запишем лекциите на видео? Къде да ги качим? Видео лекции


Слайд 25

Запис на видео Начини да запишем лекциите на видео Снимане с камера Записване на екрана Camtasia – commercial, professional software MS Community Clips – free add-in for MS Office CamStudio – sometimes works, sometimes not Screencast-o-matic.com – java based recorder Комбинация камера + екран Доста трудно за имплементация


Слайд 26

Рендиране на видео до MP4 За рендиране на видеозаписите към MP4 streamable ползваме ffmpeg (или WinFF за Windows) Видео формат: MP4 видео кодек: H.264 (MPEG-4 AVC) аудио кодек: AAC Как да направим MP4 файлът streamable? http://renaun.com/blog/code/qtindexswapper/ http://www.datagoround.com/lab/


Слайд 27

Качване на видео Качването на видео е огромен проблем! Получават се средно от 100 MB до 300 MB При записан екран 1024 x 768, 32-bit color Формат MP4 streamable, кодек H.264, звук AAC Дължината на обученията е до няколко часа Твърде дълго за видео порталите Искаме да запазим качеството Да се чете ясно текста по екрана (без загуба) Видео порталите чупят качеството


Слайд 28

Видео хостинг доставчици YouTube Ограничение до 15 минути Може и повече, но при специални условия Прекодира видеото и чупи качеството Vimeo, Viddler, Google+ Videos, Blip.tv, Metacafe, Flickr, Vbox7 Имат ограничение в минути или MB Прекодират видеото и чупят качеството Дори при платен хостинг план не стават!


Слайд 29

Видео хостинг доставчици (2) Archive.org Безплатно, няма ограничение за размер Запазва качеството, но работи бавно Няма свестен видео плейър Собствен видео сървър Препоръка: Kaltura Video Platform Open source: www.kaltura.org Ползвайте формат MP4 (H.264 + AAC) Има приятен UI, поддържа playlists


Слайд 30

Организация на изпити, тестове, проекти, защита, оценяване Изпити, оценяване и сертификати


Слайд 31

Изпити и проверка Проверката на знанията е много важна! Ако няма изпити участниците в курса не учат Най-добре дайте курсови проекти За практическа работа в къщи Добавете и домашни след всяка тема Може и тестове на 2-3 пъти Издавайте сертификати и обявете награди за шампионите Действа много мотивиращо!


Слайд 32

Геймификация на курса Геймификацията (gamification) вдига сериозно мотивацията на участниците Дават се точки за всяка свършена задача, например: Предадено домашно: 5 точки Пост във форума: 1 точка Присъствие на лекция: 2 точки Предаден проект: 30 точки ... Класирането се качва на сайта на курса Обновява се в реално време


Слайд 33

Практически проекти Разделете проекта на няколко етапа С отделни срокове за всеки от тях Организирайте защита на проектите Всеки защитава на живо, пред комисия Това почти елиминира преписването Измислете честна система за оценяване Установете ясни критерии и задайте точки за всеки от тях Проверявайте за преписване Потърсете за similarity analyzers


Слайд 34

Въпроси? Как да организираме свободен курс? курсове


×

HTML:

Ссылка: