'

В

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

В Ъ Л Н И В Ъ


Слайд 1

Механични вълни


Слайд 2

ВЪЛНОВИ ЯВЛЕНИЯ Вълна – процес, при който трептенията се разпространяват в пространството с течение на времето. Източник на вълна – тяло или устройство, което предизвиква принудени трептения в среда. Механични вълни – възникват вследствие на силите на еластичност и се разпространяват в твърда, течна и газова среда, но не и във вакуум.


Слайд 3

Напречна вълна Надлъжна вълна направление на разпространение направление на трептене направлението на трептене съвпада с направлението на разпространение


Слайд 4

ХАРМОНИЧНА ВЪЛНА Вълна, чийто източник извършва хармонично трептене, се нарича хармонична. Характеристики: Период(Т - s); Честота(? - Hz); Дължина на вълната(? - m); Скорост на вълната ( ?= ?/Т или ?= ?.? - m/s); Eнергия на вълната – независимо от природата им всички вълни пренасят енергия без пренасяне на вещество.


Слайд 5

ВИДОВЕ ВЪЛНИ Едномерна(линейна) хармонична вълна – разпространява се по едно направление. Плоски вълни. Сферични вълни. Напречни вълни. Надлъжни вълни. Цилиндрични вълни. Сеизмични вълни.


Слайд 6

Повърхностна вълна Сферична вълна


Слайд 7

Монопол Дипол Цилиндрични вълни


Слайд 8

Сеизмични вълни


Слайд 9

Възникване на напречна вълна скорост на разпространение надлъжна вълна напречна вълна вълна във флуид


Слайд 10

Характеристики на вълновото поле Фронт на вълната – съвкупността от точки, до които достигат трептенията или вълната в даден момент. Вълнови повърхности – множеството от точки, до които вълните от източника достигат за еднакво време. Лъчи – линиите, перпендикулярни на вълновите повърхности.


Слайд 11

вълнова повърхнина вълнов фронт лъч лъч Характеристики на вълновото поле вълново поле Плоска вълна Сферична вълна вълнови повърхнини


Слайд 12

ОТРАЖЕНИЕ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Явление, при което механични вълни достигат до граница на средата, в която се разпространяват и предизвикват появата на нова вълна в същата среда, но с друга посока се нарича отражение.


Слайд 13

ОТРАЖЕНИЕ НА ВЪЛНИТЕ ? ъгъл на падане ? ъгъл на отражение Падащата и отразената вълна се разпространяват в една среда, имат еднаква u, ? и ? . u= ?. ?


Слайд 14

Отражение на вълна от граница Разпространение на вълна в еднородна среда.


Слайд 15

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ВЪЛНИТЕ Явление, при което в резултат на наслагване на две или повече вълни, се получава увеличение на амплитудата на рeзултантната вълна в някои точки и намаление в други.


Слайд 16

Интерференция -пример Две бягащи вълни (в светло и тъмно сиво) и резултатът от наслагването им в синьо. Двете черни точки са точки от средата, до които достигат вълните. минимуми максимуми Единична бягаща вълна Две кохерентни бягащи вълни


Слайд 17

Примери: Отражение, интерференция и дифракция на механични вълни 1. Отражение и интерференция на водна вълна от граница 2. Дифракция от процеп максимална амплитуда гасене на вълновия процес Процепът става източник на вторична, кохерентна с падащата, вълна.


Слайд 18

Стояща вълна връх възел във връх: Аs = 2A във възел: Аs = 0 Стоящата вълна(стационарна вълна), е вълна, която остава в постоянно положение. Тя възниква като резултат на интерференция между две вълни с еднакви ?, ? , А, разпространяващи се в противоположни посоки. Стояща вълна в стационарна среда. Червените точки представят възлите на вълната.


Слайд 19

Пример В коя от точките има връх и в коя – възел на стоящата вълна?


Слайд 20

СТОЯЩИ ВЪЛНИ


Слайд 21

Собствени трептения на ограничени среди Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната (L) да се нанасят цяло число дължини на стоящата вълна (?s). а) Струна, закрепена в двата си края


Слайд 22

Собствени трептения на ограничени среди б) Струна, закрепена в единия край. Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната да се нанасят нечетно число половинки дължини на стоящата вълна


Слайд 23

Енергия на стоящата вълна Частиците във възлите на стоящата вълна са в покой и затова през тях не се пренася енергия. Енергията „стои” на място и не се пренася по струната, като два пъти за един период кинетичната енергия се превръща в потенциална и обратно. .


Слайд 24

Сравнение на бягаща и стояща вълна Бягаща вълна Всички частици трептят с еднакви амплитуди. Пренася енергия в пространството. Стояща вълна Всички частици между два съседни възела трептят с различна амплитуда. Не пренася енергия, защото падащата и отразената вълни носят еднаква енергия в противоположни посоки. Извършва се превръщане на: Ек <=> Ep


×

HTML:

Ссылка: