'

ОТРАЖЕНИЕ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ОТРАЖЕНИЕ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ


Слайд 1

1. Определение Явление, при което механични вълни достигат до граница на средата, в която се разпространяват и предизвикват появата на нова вълна в същата среда, но с друга посока се нарича отражение.


Слайд 2

2. Закони на отражението ? ъгъл на падане ? ъгъл на отражение Падащата и отразената вълна се разпространяват в една среда, имат еднаква u, ? и ? . u= ?. ? а) ? = ? б) а, b, c лежат в една равнина. а b c


Слайд 3

3. Отражение на вълна от граница Разпространение на вълна в еднородна среда.


Слайд 4

4. Стояща вълна връх възел t1 = 0; T/2; T t2 = T/4 t3 = 3T/4 във връх: Аs = 2A във възел: Аs = 0 от двете страни на един възел фазите се различават с ? Стоящата вълна, също известна още като стационарна вълна, е вълна, която остава в постоянно положение. Това явление може да възникне като резултат на интерференция между две вълни с еднакви ?, ?, А, разпространяващи се в противоположни посоки.


Слайд 5

Пример В коя от точките има връх и в коя – възел на стоящата вълна?


Слайд 6

Собствени трептения на ограничени среди Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната (L) да се нанасят цяло число дължини на стоящата вълна (?s). а) Струна, закрепена в двата си края


Слайд 7

Собствени трептения на ограничени среди б) Струна, закрепена в единия край. Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната да се нанасят нечетно число половинки дължини на стоящата вълна


Слайд 8

5. Енергия на стоящата вълна Частиците във възлите на стоящата вълна са в покой и затова през тях не се пренася енергия. Енергията „стои” на място и не се пренася по струната, като два пъти за един период кинетичната енергия се превръща в потенциална и обратно. .


Слайд 9

6. Сравнение на бягаща и стояща вълна Бягаща вълна Стояща вълна Всички частици трептят с еднакви амплитуди. Пренася енергия в пространството. Всички частици между два съседни възела трептят с различна амплитуда. Не пренася енергия, защото падащата и отразената вълни носят еднаква енергия в противоположни посоки. Извършва се превръщане на: Ек <=> Ep


Слайд 10

СТОЯЩИ ВЪЛНИ


×

HTML:

Ссылка: