'

След завършване на урока, ще можете да:

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 След завършване на урока, ще можете да: Създавате нова презентация, като използвате шаблон за дизайн. Въвеждате текст в панела Slide. Създавате нов слайд. Въвеждате текст в панела Outline. Вмъквате слайдове от други презентации. (следва)


Слайд 1

2 След завършването на урока, ще можете да: Преподреждате слайдове в изглед Slide Sorter. Създавате нова папка, за да съхраните презентация. Показвате слайдове в изглед Slide Show. Персонализирате PowerPoint.


Слайд 2

3 Създаване на нова презентация чрез изпозване на шаблон за дизайн За да създадете нова презентация, като използвате шаблон за дизайн: В прозореца за задачи New Presentation щракнете върху From Design Template. Щракнете върху шаблон на дизайн в прозореца за задачи Slide Design.


Слайд 3

4 Въвеждане на текст в панела Slide За да въведете текст в панела Slide: В панела Slide щракнете върху контейнера за данни Click to add title или върху Click to add subtitle. Въведете текста.


Слайд 4

5 Създаване на нов слайд За да създадете нов слайд: От лентата с инструменти Formatting изберете бутона New Slide. В прозореца за задачи Slide Layout изберете оформление на слайда.


Слайд 5

6 Въвеждане на текст от етикета Outline За да въведете текстов абзац от етикета Outline: Щракнете в празната област вдясно от заглавието на слайда в панела Outline. Натиснете Enter и след това клавиша Tab. Въведете вашия текст.


Слайд 6

7 Вмъкване на слайдове от други презентации За да вмъкнете слайд от други презентации: От менюто Insert изберете Slides from Files. Щракнете върху Find Presentation, а след това - върху Browse. В полето Look in се придвижете до презентацията, която искате да вмъкнете. В списъка с имена на файлове щракнете върху презентацията, която искате да отворите, и изберете Open. (следва)


Слайд 7

8 Вмъкване на слайдове от други презентации За да вмъкнете слайд от други презентации: (продължение) Щракнете върху Display, ако е необходимо. Маркирайте слайдовете, които искате да вмъкнете. Щракнете върху Insert. Изберете Close.


Слайд 8

9 Пренареждане на слайдове в изглед Slide Sorter За да пренаредите слайдове в изглед Slide Sorter: Щракнете върху бутона Slide Sorter View. Издърпайте слайда до новото му място.


Слайд 9

10 Създаване на папка за съхраняване на презентация За да създадете папка за съхраняване на презентация: От менюто File изберете Save As. Щракнете върху бутона Create New Folder. В диалоговия прозорец New Folder въведете името на папката и потвърдете с OK. В полето File name въведете ново име, за да преименувате файла и щракнете върху бутона Save.


Слайд 10

11 Показване на слайдове в изглед Slide Show За да покажете слайдове в изглед Slide Show: Проверете дали слайд 1 се появява в панела Slide. Натиснете бутона Slide Show. Щракнете върху екрана, за да се придвижите към следващия слайд. Щракнете върху слайда всеки път, когато искате да се придвижите напред в презентацията.


Слайд 11

12 Персонализиране на PowerPoint За да персонализирате PowerPoint: От менюто Tools изберете Options. Щракнете върху етикет с опции. Изберете опция, която искате да настроите. Щракнете върху OK.


×

HTML:

Ссылка: