'

Що таке політика?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Що таке політика? Політика як politics – постійне змагання за залучення прихильників, владу, повноваження та ресурси, якими наділяє ця влада Політика як policy – використання повноважень та ресурсів органів публічної влади задля вирішення Суспільних проблем


Слайд 1

Навіщо потрібен аналіз політики? «Проект раціональності» (зробити процес вироблення політичних рішень більш науковим і менш заполітизованим) – захистити державну політику від невиважених і негідних маніпулювань, щоб натомість визначити політичний курс за допомогою раціональних, аналітичних і наукових методів. Намагання «вилікувати хворобу фракційності» (Джеймс Медісон), аби урядова політика не залежала від егоїстичних інтересів правлячої / владної більшості «Треба врятувати публічну політику від ірраціональності й нечесності політичного життя в надії натомість здійснити її раціональними, аналітичними й науковими методами» (Дебора Стоун)


Слайд 2

Характеристики державної політики (policy) Державна політика має на увазі як поведінку, так і наміри багатьох суб’єктів Є цілеспрямованою дією Охоплює напрямки дій урядовців З’являється як відповідь на політичні вимоги, або вимоги діяльності чи бездіяльності щодо певних питань Ґрунтується на законі і є легітимною Це те, що уряд дійсно робить Означає не лише дію, а й бездіяльність Дає результати, які можна передбачити, а також наслідки, які не завжди, або частково не можна передбачити Є підсумком тривалого процесу Означає інтра- (внутрішньо-) та між- організаційні зв’язки Є результатом великої кількості програм, законодавчих дій та організаційних взаємодій Передбачає ключову, але не виключну роль державних установ Визначається суб’єктивно


Слайд 3

Дві головні парадигми розуміння політики (policy) Уповноважений вибір – ухвалення повноважним органом рішення, що спрямоване на вирішення певної суспільно-значущої проблеми, яке послідовно реалізується усіма органами влади та державними установами. Структурована взаємодія – складне мереживо взаємодії з різноманітними «учасниками гри», які приймають в ній участь, керуючись найрізноманітнішими міркуваннями: утримання існуючого status quo, отримання специфічних переваг, збільшення повноважень, розширення фінансування, залучення до процесу ухвалення рішень тощо.


Слайд 4

Політика як уповноважений вибір Розуміння політики, як вповноваженого вибору, зосереджується на ухваленні урядом рішень. Це потребує з’ясування того: Яку проблему намагаються вирішувати? Які є варіанти рішень? Яким є спосіб прийняття рішення? Якими є результати реалізації прийнятого рішення – чи вирішує обрана політика ту проблему, на яку вона спрямована?


Слайд 5

Політика як структурована взаємодія Уряд не є однорідним, він складається з багатьох міністерств, інших державних установ, організацій, місцевих органів влади тощо; і всі вони бачать проблему з неоднакових точок зору, які пов’язані з тим, що вони самі роблять, а отже прагнуть повернути вироблення політики на свою користь Будь-яке питання політики швидше за все приваблюватиме цілий ряд позаурядових (профспілок, політичних партій, наукових, бізнесових та громадських) організацій з різним розумінням цього питання і з різним ступенем впливу, на тих, хто ухвалює рішення, а також із різною зацікавленістю у співпраці з іншими учасниками. Результатом буде система взаємодії між учасниками, залученими до різних проектів, а не прагнення до досягнення чітких і взаємовизнаних цілей Поступово виникають нові впливові та постійні гравці у процесі прийняття вповноважених рішень


Слайд 6

Політика як структурована взаємодія Бачення державної політики, як структурованої взаємодії, для вирішення чіткої проблеми політики не передбачає однієї особи, яка приймає рішення, а отже потребує з’ясування: Діапазону учасників гри Різноманітності їхнього розуміння ситуації й проблеми Способів взаємодії між собою Результатів цієї взаємодії


Слайд 7

«Заінтересовані сторони», Заінтересовані сторони – люди / установи / організації, стан (інтереси) яких може змінитися внаслідок ухвалення певного рішення або реалізації проекту.


Слайд 8

Категорії «заінтересованих сторін» Групи протесту; Політики (обрані посадовці); Бізнес структури; Неурядові організації (НУО); Впливові особи; Державні службовці, представники державних установ та муніципальних служб; Галузеві експерти; Представники ЗМІ.


Слайд 9

Аналіз заінтересованих сторін спрямовано на визначення: особливих інтересів сторони (відкритих та прихованих) та можливого їх впливу на формування змісту та реалізації політики; наявних або потенційних конфліктів між інтересами сторін; можливості узгодження інтересів сторін та налагодження стосунків кооперації між ними; відповідної форми участі кожної зі сторін на кожному етапі політики та визначення важливості й ризиків щодо їх участі.


Слайд 10

Цикл політики Визначення проблеми – з’ясування потреби урядових дій щодо тих чи інших проблем Встановлення порядку денного – з’ясування того, на яких специфічних аспектах проблеми слід зосередити увагу уряду і тих, хто повинен займатися розв’язанням проблем Формулювання пропозицій політики – висунення альтернативних пропозицій щодо розв’язання наявних проблем Ухвалення політики – відбір однієї із запропонованих пропозицій, створення політичної підтримки для неї та впровадження її через прийняття відповідного повноважного рішення Впровадження політики – заходи по реалізації поставлених цілей політики Оцінювання та зміна політики – систематична оцінка якості діяльності і результативності виконання програми з метою вивчення її впливу, внесення пропозиції щодо змін та виправлень


Слайд 11

Варіант політики – це звернення до питань цілей; інструментів ресурсів; зовнішніх умов; часу; ризику; невизначеності.


Слайд 12

Критерії, на яких ґрунтується порада результативність ефективність справедливість адміністративна здійсненність політична прийнятність


Слайд 13

Можливі напрямки критики варіанту рішення Політична діяльність – вибір / ранжування конкурентних цілей. Управлінська діяльність – вибір з-поміж різних засобів досягнення узгодженої мети. Незгода та посилання на довільність – можливі напрямки критики варіанту рішення: Вибір належних цінностей; Вибір належних критеріїв; Вибір фактів (одних і ігнорування інших); Хто виграв / програв; Дисконти; Альтернативна вартість; Непрямі витрати; Неочікувані наслідки; Формулювання проблеми; Адекватність ресурсів; Неврахування обмежень.


Слайд 14

Дякую за увагу! http://www.idealcountry.org.ua http://www.policy.net.ua


×

HTML:

Ссылка: