'

Доступ до публічної інформації: як використовувати новий закон?

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ЦЕНТР НАШЕ ПРАВО Доступ до публічної інформації: як використовувати новий закон?


Slide 1

Що нового? Нова філософія – презумпція відкритості інформації Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом (ст.1)


Slide 2

Що нового? Закон містить особливі положення, що полегшать отримання публічної інформації.


Slide 3

Нові положення Закону Запитувачами публічної інформації визнаються фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи.


Slide 4

Нові положення Закону Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.


Slide 5

Нові положення Закону Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.


Slide 6

Нові положення Закону Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.


Slide 7

Нові положення закону Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати нормативно-прававові акти, акти індивідуальної дії, прийняті розпорядником, проети рішень, що підлягають обговоренню.


Slide 8

Нові положення Закону Усі розпорядники інформації, незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом (ч.4 ст.13)


Slide 9

Нові положення Закону Розпорядник інформації може відмовити в задоволенні запиту: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний володіти інформацією; 2) інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


Slide 10

Нові положення Зкону Розпорядник може відмовити у задоволення запиту: 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною четвертою статті 20 цього Закону.


Slide 11

Нові положення Закону Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем з загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.


Slide 12

Що нового? Визначено обов'язки розпорядника інформації (ст.14)


Slide 13

Обов'язки органів влади Оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення. Обов'язковий (але невичерпний) перелік інформації визначений ст.15 Закону.


Slide 14

Обов'язки органів влади Систематично вести облік документів, що знаходиться у їхньому володінні. Реєстрація документів передбачена ст.18.


Slide 15

Обов'язки органів влади Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.


Slide 16

Обов'язки органів влади Мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації


Slide 17

Обов'язки органів влади Надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність інформації


Slide 18

Дякую :)


×

HTML:

Ссылка: