'

Громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів Громадська антикорупційна експертиза – на службі громадських рад України   Тетяна Яцків, керівник програми правової підтримки НУО, Центр громадської адвокатури 


Слайд 1

Антикорупційна громадська експертиза НПА: передісторія та законодавство Стаття 15 Закону “Про засади запобігання та протидії корупції в Україні”. Постанова Кабінету Міністрів України №996. Можливості здійснення антикорупційної громадської експертизи проектів НПА для фізичних та юридичних осіб за власний кошт (Закон). Можливості здійснення антикорупційної громадської експертизи проектів НПА для громадських рад при органах виконавчої влади (Постанова 996)


Слайд 2

Антикорупційна експертиза АГЕ (експертиза на наявність корупційних норм) – це діяльність, спрямована на виявлення у проектах нормативно-правових актів положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних дій та розробки рекомендацій із їхнього усунення (методичні рекомендації МЮ)


Слайд 3

Антикорупційна громадська експертиза і громадські ради Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом при ОВВ. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: 3) подає обовязкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів НПА з питань реалізації та формування політики в відповідній сфері, удосконалення роботи органу, 4) проводить антикорупційну громадську експертизу та громадську експертизу проектів НПА..


Слайд 4

Ініціатива “ГАЕ – на службі громадських рад в Україні” Ініціатор ініціативи – Творче обєднання “ТОРО” В партнерстві: Центр громадської адвокатури, Лабораторія законодавчих ініціатив, експерти в галузі антикорупційної експертизи Включає: розробку методики антикорупційної громадської експертизи, навчання для представників ГР (50 осіб станом на сьогодні), дистанційна консультативна підтримка, підтримка на порталі “Робочий стіл громадського експерта” www.ngoexpert.in.ua


Слайд 5

Проблеми у застосуванні експертизи Досвід та знання, практики Відсутність порядку сприяння АГЕ Проблеми розмежування компетенції ГР у застосуванні АГЕ Ідентифікація акту як НПА “Включення” у процес нормотворчості громадської ради, в тому числі відображення це в документах органу влади щодо порядку підготовки та прийняття НПА Доступ до проектів НПА Відсутність практик комунікації (ефективних та конструктивних)


Слайд 6

Поняття нормативно-правового акту. Ознаки Нормативно-правовий акт ? офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом (законодавством) формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування. Ознаки: НПА – письмовий документ НПА приймається уповноваженим органом влади Форма визначена законодавством (законом) Порядок прийняття визначений законодавством Стосується невизначеного кола осіб та розрахований на неодноразове застосування Підлягають державній реєстрації (переважна більшість)


Слайд 7

Приклад: НПА місцевих державних адміністрацій Голова МДА (Конституція) Рішення голів МДА (ст.118 КУ) - Розпорядження голів МДА (ст.41 ЗУ “Про місцеві державні адміністрації”)+ накази керівників структурних підрозділів МДА Порядок визначений у ст.41 З-ну та регламенті МДА, а також з-ві (наприклад, консультації із г-стю, обов'язковість тих, які мають загальний х-р чи стосуються прав – оприлюднення, регуляторні акти) Є нормативно-правового характеру та індивідуальної дії Ознаки Приклади Письмовий документ Уповноважений з-ном орган Форма визначена з-ном Порядок прийняття визначений з-ном Нормативне регулювання Конституція (рішення голів МДА, ст.118), ЗУ “Про місцеві державні адміністрації”, регламент МДА на основі типового (постанова КМУ№2263)


Слайд 8

Розмежування НПА нормативно-правового характеру та індивідуальної дії: теорія та практика Визначте, які акти є НПА, які індивідуального характеру. Розпорядження голови Івано-Франківської ОДА “Про заборону "джипінгу" та використання інших транспортних засобів на територіях природно-заповідного фонду Івано-Франківської області» № 138 від 18 березня 2010 р. Розпорядження голови Сумської ОДА «Про призначення Сухолитко М.В. тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації з 20 лютого 2008 року». Наказ управління у справах молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації №5-о від 17 січня 2011 р. «Про організацію проведення  конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї на 2011 рік”. Розпорядження голови Полтавської ОДА «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 17.09.2009 №363 (дочірній кампанії «Укргазвидобування»)


Слайд 9

Нормотворча діяльність (процес) Визначається КУ, законами, підзаконними актами. Складається із самостійних, логічно завершених етапів (стадій, дій) Складові: д-сть, пов’язана із плануванням; д-сть, пов’язана із розробкою НПА; д-сть, пов’язана із експертизою НПА; д-сть, пов’язана із консультаціями із громадськістю; прийняттям (виданням) НПА, внесення змін, припиненням чинності (скасуванням). Суб’єкти нормотворчої ініціативи та нормотворчого подання, автори ініціативи, суб’єкти подання пропозицій, учасники консультацій


Слайд 10

Етапи (стадії) дії 1) планування нормотворчої діяльності; 2) внесення нормотворчої пропозиції і підготовка проекту нормативно-правового акта; 3) проведення експертизи проекту нормативно-правового акта; 4) внесення проекту нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення; 5) розгляд проекту нормативно-правового акта суб’єктом нормотворення; 6) прийняття (видання) нормативно-правового акта; 7) набрання чинності нормативно-правовим актом; 8) введення нормативно-правового акта в дію.


Слайд 11

Стадія 3: погодження і публічні обговорення (на прикладі МДА) Погодження: проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами МДА, а у разі потреби з іншими органами. Головний розробник визначає самостійно, організовує, координує роботу, вживає заходів подолання розбіжностей. Заінтересовані здійснюють погодження через візування (термни визначаються розробником, на виконання актів з-ва та доручень премєра – 2 дні). Складається довідка про погодження (зразок у постанові КМУ, регламенті). Складається пояснювальна записка до акту. На цій стадії може проводитись публічне обговорення проекту НПА Окрема процедура для регуляторних актів


Слайд 12

НА ЯКИХ СТАДІЯХ ПРОЦЕСУ НАЙКРАЩЕ ПРОСУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ АГЕ? (НА ПРИКЛАДІ МДА) Апарат МДА, структурні підрозділи, інші ОВВ Головний розробник Головний розробник, юридичний відділ, ін. структурні підрозділи, підрозділ у зв’язках із г-стю, Головний розробник Апарат МДА Голова МДА Апарат МДА, відповідальні за забезпечення оприлюднення інформації, реєстрація (органи юстиції) Етапи Відповідальні 1) планування нормотворчої діяльності; 2) внесення нормотворчої пропозиції і підготовка проекту НПА, 3) проведення експертизи проекту НПА; погодження, публічне обговорення; 4) внесення проекту нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення; 5) розгляд проекту нормативно-правового акта суб’єктом нормотворення; 6) прийняття (видання) нормативно-правового акта; 7) набрання чинності НПА (реєстрація, оприлюднення).


Слайд 13

Які акти надають можливості для ГАЕ Постанова №996 від 3 листопада 2010 р. Положення про ГР Можливості громадської експертизи (механізм врахування пропозицій) Інструменти консультацій із громадськістю Можливості вироблення порядків, інших актів взаємодії із громадською радою для здійснення ГАЕ Можливості включення у регламенти МДА Уже існують Перспективи визначення


Слайд 14

ЯКІ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЮЮТЬ УМОВИ ТА ГАРАНТУЮТЬ ГАЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ? Постанова КМУ №996 від 3 листопада 2010 р. закріпила ряд гарантій ГР: ГР подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів НПА з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері. ГР має у повноваженнях проведення ГАЕ та громекспертизи. ГР має право отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради. ГР має право отримувати від органу проекти НПА з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. Механізм врахування пропозицій передбачений Право ініціювати консультації із громадськістю (позапланові) 3 ІГС Члени ГР мають право доступу до приміщень, можуть комунікувати із відповідальними за проекти НПА


Слайд 15

Гарантії доступу до інформації про проекти НПА Закон “Про доступ до інформації” передбачає обов’язок на рівні закону: “Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття» (ч.3 ст.15) Нормативно-правові акти, проекти підлягають оприлюдненню на веб-сайтах (ч.1 ст.15) Зміни до постанови КМУ №3 (про висвітлення інформації про діяльність органу влади на веб-сайтах)


Слайд 16

Механізми врахування пропозицій ГАЕ від ГР Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом. Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій ГР, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів ГР та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій ГР або причини їх відхилення.


Слайд 17

ПРАКТИКА ТА ПОСИЛЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЧЕРЕЗ ГРОМАДСЬКІ РАДИ Передбачити у актах органу владимеханізм надання проектів НПА на експертизу громадським радам, в Положенні про ГО – комунікації всередині. Передбачити в окремому порядку (положенні), іншому акті механізми (ще раз прописати, але в актах ОДА та РДА, якими керуються відповідальні особи) Обов’язково порядок надання проектів НПА (механізмів, в тому числі строків надання ГР, порядку врахування, проведення консультацій тощо) включити у типовий регламент МДА, визначити структурний підрозділ, який надає ці акти ГР (управління внутрішньої політики такі акти не отримує усі, які можуть цікавити ГР) Зміни до актів, які стосуються доступу до інформації (наприклад, положення про веб-сайт)


Слайд 18

Експертний висновок (пропозиція) за результатами ГАЕ Інформація про ІГС (ГР) Інформація про проект НПА, розробника Методи аналізу Виявлені корупційні чинники Способи подолання (пропозиції) + Обгрунтування + Інформація про експертів, які здійснювали експертизу


×

HTML:

Ссылка: