'

Техніки швидкого читання

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Техніки швидкого читання Любомир Ходак


Slide 1

Огляд 1. Для чого потрібен навик швидкого читання. 2. Факти про знаменитості. 3. Метрики які характеризують рівень читача. 4. Рівень читача по WPS (кількість слів на хвилину) 5. Чому ми можемо читати швидше? 6. Недоліки при звичайному читанні 7. Підготовка до читання книги 8. Способи побудови інформації 9. Практики швидкого читання/засвоєння 10. Сервіси. 11. Джерела.


Slide 2

Для чого потрібен навик швидкого читання? Збільшення об’ємів інформації якою повинна володіти сучасна людина.


Slide 3

Факти про знаменитості Франклін Рузвельт мав за звичку читати одну книжку раз на день. Джордж Кеннеді читав книжку з швидкістю 1200 слів на хвилину.


Slide 4

Метрики які характеризують рівень читача Кількість слів на хвилину (WPM – Words per minute). Засвоюваність інформації (Comprehension). WPM + Comprehension = досягнення


Slide 5

Рівень читача по WPS (кількість слів на хвилину) <180 – нижче середнього. 180..350 – середня швидкість читання. 350..500 – вище середнього. 500< - супер швидкий читач.


Slide 6

Чому ми можемо читати швидше? Одне слово за раз Більше одного слова за раз


Slide 7

Способи читання різних видів читачів Читання по словах(середній і нижче читачі) Читання по групах слів(вище середнього) Читання по діагоналі(супер швидкий читач)


Slide 8

Недоліки при звичайному читанні Промовляння окремих слів уголос/в голові Після прочитання речення тексту очі намагаються повторно прочитати текст, слова. Відсутність повної концентрації.


Slide 9

Підготовка до читання книги Визначити ціль. Визначити рівень засвоювання інформації. Проаналізувати основну ідею. Визначити стиль побудови інформації в джерелі. Під час читання/засвоювання матеріалу побудувати візуальні шаблони сприйняття та структурування інформації. Застосувати методи швидкого читання/засвоювання матеріалу.


Slide 10

Ціль Відсікання непотрібного матеріалу і економія вашого часу. Настроювання мозку на пошук/аналіз певної інформації для досягнення цілей. Ціль повинна бути визначена на всіх рівнях, починаючи від цілої книги і закінчуючи абзацами.


Slide 11

Рівні засвоюваної інформації На рівні книги або джерела На рівні розділів На рівні секцій На рівні параграфів


Slide 12

Основна ідея Визначити основні ідеї розділів та побудувати зв’язки між ними.


Slide 13

Способи побудови інформації Знання стандартної архтітектур: вступ ->основна частина -> висновок резюме ->основна частина Перше речення абзацу/секції/розділу завжди повинно нести найбільш абстрактну інформацію про предмет. Cпецифіка побудови абзацу (3 шаблони).


Slide 14

Методи швидкого читання/засвоювання Читання цілих фраз а не окремих слів за один раз. Читання по діагоналі. Читання з використанням вказівного пальця/руки для фіксації. Хороше знання домену. Побудова візуальних шаблонів для запам’ятовування інформації. Використання карт пам’яті. S3QR метод як спосіб швидкого засвоєння матеріалу.


Slide 15

Сервіси http://www.readingsoft.com/ http://www.free-speed-reading.com/


Slide 16

Джерела Peter Kump “Break-Througth Rapid Reading” http://www.mindtools.com/


×

HTML:

Ссылка: