'

Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число. Упражнение

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число. Упражнение Трети клас 22. І . 2009 г. Математика


Slide 1

80 . 2 65 . 10 60 . 9 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Slide 2

65 . 10 60 . 9 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10 160


Slide 3

650 60 . 9 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Slide 4

540 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Slide 5

810 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Slide 6

999 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Slide 7

347 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Slide 8

Е г и п е т 320 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Slide 9

Е г и п е т 0 45 . 2 . 10


Slide 10

Е г и п е т 900


Slide 11

Египтяните са били изкусни строители. Те са издигали огромни храмове и пирамиди. Пирамиди се наричат гигантските гробници на владетелите на древния Египет, наречени фараони. Те са управлявали страната преди 4-5 хиляди години. В Египет се намира Големият сфинкс- огромна статуя на фараона Хафра с човешка глава и тяло на лъв. Той пази покоя на фараоните, погребани в пирамидите.


Slide 12

Египтяните са създали писменост, която се нарича йероглифика. Йероглифите са малки знаци, изобразяващи предмети.


Slide 13

Художници са украсявали гробниците със сцени от живота на починалия. От тези стенописи ние можем да научим много за живота в древния Египет. 600 80 1 681


Slide 14

125 . 8 = Х 165 . 4 = Р 108. 5 = П 252 . 3 = А


Slide 15


Slide 16

Керванът представлява навързани една след друга камили, които следват водача. Камилата може да носи товар до 250 кг, които са половината от нейното тегло. Пресметнете колко килограма тежи една камила. Решение: 250 . 2 = 500 (кг) 250 . 2 500 (кг) Отг. 500 кг тежи една камила.


Slide 17


Slide 18

Намерете неизвестното число. Х . 8 = 64 .10 Х . 8 = 640 Х = 640 : 8 Х = 80


Slide 19


Slide 20


Slide 21

(215 + 85) . 3 = = 300 . 3 = = 900 Камилски трън Растение – помпа Даже в най-голямата горещина листата му остават зелени, защото корените проникват много дълбоко в почвата и изсмукват оттам влага. Пресметнете по най-лесен начин.


Slide 22


Slide 23

Керван от камили пътувал три дни, като изминавал по 18 км за един час. През първия ден пътувал 10 часа, през втория - 8 часа, а през третия - 9 часа. Колко километра е изминал керванът за трите дни? 10 . 18 + 8 . 18 + 9 . 18 = =180 +144 + 162 = = 486 (км) Отг. Керванът изминал 486 км за трите дни.


Slide 24


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29

1 седмица = ... дни 13 седмици = … дни 34 седмици = … дни


Slide 30

1 седмица = 7 дни 13 седмици = 91 дни 34 седмици = 238 дни


Slide 31

1 час = ... мин. 10 часа = ... мин. 6 часа = ... мин.


Slide 32

1 час = 60 мин. 10 часа = 600 мин. 6 часа = 360 мин.


Slide 33

155 . 3 390 = = 465 390 = = 75


Slide 34


Slide 35

І група 9 . 6 . 5 . 1 = ІІ група 7 . 5 . 2 . 8 = ІІІ група 7 . 0 . 9 . 6 = Пресметнете по най-лесен начин.


Slide 36

ІІІ група 7 . 0 . 9 . 6 = 0 ІІ група 7 . 5 . 2 . 8 = = 7 .(5 . 2) . 8 = = 7 . 10 . 8 = = 70 . 8 = = 560 І група 9 . 6 . 5 . 1 = = 9 . (6.5). 1 = = 9 . 30 . 1 = = 270 . 1 = = 270


Slide 37


Slide 38

Пътуването до Египет подготви Златка Вълчинова ОУ “Шандор Петьофи” гр. Хасково E-mail: zvalchinova@abv.bg Благодаря за вниманието!


Slide 39


Slide 40


Slide 41


Slide 42


Slide 43


Slide 44


Slide 45

До нови срещи!


×

HTML:

Ссылка: