'

Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число. Упражнение

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число. Упражнение Трети клас 22. І . 2009 г. Математика


Слайд 1

80 . 2 65 . 10 60 . 9 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Слайд 2

65 . 10 60 . 9 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10 160


Слайд 3

650 60 . 9 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Слайд 4

540 405 . 2 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Слайд 5

810 333 . 3 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Слайд 6

999 347 . 1 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Слайд 7

347 4 . 10 . 8 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Слайд 8

Е г и п е т 320 113 . 4 . 0 45 . 2 . 10


Слайд 9

Е г и п е т 0 45 . 2 . 10


Слайд 10

Е г и п е т 900


Слайд 11

Египтяните са били изкусни строители. Те са издигали огромни храмове и пирамиди. Пирамиди се наричат гигантските гробници на владетелите на древния Египет, наречени фараони. Те са управлявали страната преди 4-5 хиляди години. В Египет се намира Големият сфинкс- огромна статуя на фараона Хафра с човешка глава и тяло на лъв. Той пази покоя на фараоните, погребани в пирамидите.


Слайд 12

Египтяните са създали писменост, която се нарича йероглифика. Йероглифите са малки знаци, изобразяващи предмети.


Слайд 13

Художници са украсявали гробниците със сцени от живота на починалия. От тези стенописи ние можем да научим много за живота в древния Египет. 600 80 1 681


Слайд 14

125 . 8 = Х 165 . 4 = Р 108. 5 = П 252 . 3 = А


Слайд 15


Слайд 16

Керванът представлява навързани една след друга камили, които следват водача. Камилата може да носи товар до 250 кг, които са половината от нейното тегло. Пресметнете колко килограма тежи една камила. Решение: 250 . 2 = 500 (кг) 250 . 2 500 (кг) Отг. 500 кг тежи една камила.


Слайд 17


Слайд 18

Намерете неизвестното число. Х . 8 = 64 .10 Х . 8 = 640 Х = 640 : 8 Х = 80


Слайд 19


Слайд 20


Слайд 21

(215 + 85) . 3 = = 300 . 3 = = 900 Камилски трън Растение – помпа Даже в най-голямата горещина листата му остават зелени, защото корените проникват много дълбоко в почвата и изсмукват оттам влага. Пресметнете по най-лесен начин.


Слайд 22


Слайд 23

Керван от камили пътувал три дни, като изминавал по 18 км за един час. През първия ден пътувал 10 часа, през втория - 8 часа, а през третия - 9 часа. Колко километра е изминал керванът за трите дни? 10 . 18 + 8 . 18 + 9 . 18 = =180 +144 + 162 = = 486 (км) Отг. Керванът изминал 486 км за трите дни.


Слайд 24


Слайд 25


Слайд 26


Слайд 27


Слайд 28


Слайд 29

1 седмица = ... дни 13 седмици = … дни 34 седмици = … дни


Слайд 30

1 седмица = 7 дни 13 седмици = 91 дни 34 седмици = 238 дни


Слайд 31

1 час = ... мин. 10 часа = ... мин. 6 часа = ... мин.


Слайд 32

1 час = 60 мин. 10 часа = 600 мин. 6 часа = 360 мин.


Слайд 33

155 . 3 390 = = 465 390 = = 75


Слайд 34


Слайд 35

І група 9 . 6 . 5 . 1 = ІІ група 7 . 5 . 2 . 8 = ІІІ група 7 . 0 . 9 . 6 = Пресметнете по най-лесен начин.


Слайд 36

ІІІ група 7 . 0 . 9 . 6 = 0 ІІ група 7 . 5 . 2 . 8 = = 7 .(5 . 2) . 8 = = 7 . 10 . 8 = = 70 . 8 = = 560 І група 9 . 6 . 5 . 1 = = 9 . (6.5). 1 = = 9 . 30 . 1 = = 270 . 1 = = 270


Слайд 37


Слайд 38

Пътуването до Египет подготви Златка Вълчинова ОУ “Шандор Петьофи” гр. Хасково E-mail: zvalchinova@abv.bg Благодаря за вниманието!


Слайд 39


Слайд 40


Слайд 41


Слайд 42


Слайд 43


Слайд 44


Слайд 45

До нови срещи!


×

HTML:

Ссылка: