'

Жената – 1001 роли

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Двадесети век на Балканите Жената – 1001 роли


Слайд 1

Каква трябва да е жената? Дядо Жельо Хаджията: “Жената трябва да бъде жена. Ако тя знае повече от мъжа, ще му вземе калпака. Тя да знае своето тъкане и предене и да не се бърка на мъжките работи. Тя е плитка в ума си и недосетлива в паметта.” Как определят себе си жените? Обяснете тяхната гледна точка.


Слайд 2

Защо жената е права, а мъжът – седнал?


Слайд 3

Жената и мъжа (1900 г.) “У нас... Жената е доведена до степен на безгласна дете-производителна машина, робиня в селата и в градовете.” Според обичаите мъжът можеше и да шамаросва, и да нагрубява жена си. Тази норма бе минала и в законите. Илия споделяше брачното си ложе – пардон, чергата на пода, със съпругата си Иванка. В описаните събития от началото на 20 век тя играеше важна, макар и подчинена роля. Какво е отношението към жената днес? Сравнете.


Слайд 4

Датирайте снимката. Каква може да е историята на тези хора?


Слайд 5

Жената и мъжа (1900 г.) “Създадена за семейния живот, за домашното огнище, жената е душата и украшението на мъжа.” (1891 г.) “Жени! Помнете, че мъжът, който ви хвали за хубостите ви или за танцът, или за други подобни неща, счита ви за лекоумна и иска да се ползва от вашата слабост.” Какво се очаквало от жената в началото на 20 век?


Слайд 6

Един ден на... една жена


Слайд 7


Слайд 8


Слайд 9


Слайд 10


Слайд 11

Жената и домакинството (1939 г.) Социолози: Домашната работа отнема на селската жена допълнителни 6 часа в денонощието, отделно от работата на полето. (1900 г.) В дневника си Илия споменава 73 пъти ВОЛОВЕТЕ си и цели 80 пъти СЪПРУГАТА си.


Слайд 12

Жената - глава на семейство Първа световна война


Слайд 13

Жените на училище (1900 г.) “Една жена, която добие образование, завършено в така наречените 5-класни девически училища, ще притежава всички необходими знания, за да се приготви за задачата, която я очаква като съпруга.” Какво се изучава в тези училища? Сравнете с днес.


Слайд 14

Жената и образованието


Слайд 15

Жените на училище 1900 г. – грамотни в района на Търновско Ученици в училището на гр. Бяла Черква Каква е ролята на жената тогава?


Слайд 16

Жена и морал


Слайд 17

Различните жени Ученички в Девическата гимназия, Варна,


Слайд 18

Жената на работа Кои професии са феминизирани сега? Предположете какво е било положението в началото на 20 век. ... ... ... Кои професии според вас не са за жени?


Слайд 19

Следва: Жената – кариерата или детето? (1950-2011)


×

HTML:

Ссылка: