'

Варвари біля воріт Принципи корпоративного управління

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Варвари біля воріт Принципи корпоративного управління


Slide 1

Як ви думаєте, що таке корпоративне управління? Про що це? Як на вашу думку виглядає типова організаційно-управлінська структура компанії?


Slide 2

Повна управлінська організаційна структура Акціонер (и) Правління чи СEO Директори напрямків Функціональні директори Працівники Спостережна Рада Працівники Працівники Працівники Працівники Stakeholders Ринкові агенти Радники Інвестиційні банкіри Консультанти Працівники/профспілки Місцева громада Постачальники Покупці Банки Контекст Держава та органи влади Конкуренти ЗОНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Slide 3

Корпоративне управління – це структури та процеси здійснення стратегічного управління та контролю над діяльністю компаній. Акціонер Менеджмент Рада Директорів Працівники/ Stakeholders


Slide 4

Зони відповідальності Акціонери/Інвестори: Контроль корпоративних прав; [супер стратегія у випадку великих акціонерів]; Спостережна Рада: Захист [довгострокових] інтересів акціонерів; Затвердження стратегії компанії та системний контроль виконання менеджментом компанії її стратегічних цілей; Регулярний моніторинг діяльності менеджмента/компанії; Менеджмент: Здійснення щоденних операцій; Розробка пропозицій та планування: Операції, інвестиції, фінансування; Стратегії, заходів з оптимізації бізнесу та зміна спеціалізації компанії; Аналіз ризиків та заходів з їх нівелювання; Підготовка та захист звітності;


Slide 5

Універсальні принципи корпоративного управління (за ОЕСР) Нормальна Система Корпоративного Управління, повинна: Розвивати ринкову ефективність, відповідати нормам закону, і чітко розділяти зони відповідальності між різними наглядовими, регулятивними, та виконавчими органами управління [компанії]: Захищати за забезпечувати належне виконання прав акціонерів; Забезпечувати рівноправне ставлення до всіх акціонерів, включаючи міноритарних та іноземних. Усі акціонери повинні отримати відшкодування за порушення їх прав; Визнавати законні права зацікавлених осіб [stakeholders], та заохочувати активну співпрацю між ними та корпораціями для створення добробуту, робочих місць та підтримки довготривалої фінансової стабільності підприємств; Забезпечувати своєчасне та точне розкриття усієї вагомої інформації про корпорацію, включно з операційними, фінансовими результатами, структурою власності та управління компанії; Забезпечувати стратегічне керівництво компанією, ефективний моніторинг менеджменту компанії спостережною радою, та відповідальність спостережної ради перед компанією та акціонерами.


Slide 6

Моделі корпоративного управління: Уніфікована Дворівнева Акціонер (и) Правління Спостережна Рада Акціонери Правління Рада Директорів + 1 2


Slide 7

Моделі корпоративного управління (географія): Уніфікована Дворівнева США (Канада, Лат.Америка) 26% компаній очолюють незалежні директори; Японія (Азія) 20% з наявними незалежними директорами; Stakeholders!; Великобританія 98% компаній очолюють незалежні директори Європа (Німеччина) Сімейний бізнес – 40%+ у власності ключового акціонера; Stakeholders в Спостережній Раді; Україна Ключовий акціонер Роздільність функцій Азійська Англо-Американська Континентальна


Slide 8

Феномен різниці підходів: shareholders vs. stakeholders


Slide 9


Slide 10

Краща ефективність приватних компаній/ компаній, що піклуються про stakeholders


Slide 11

Конфлікт менеджменту та акціонера Агентська Проблема Безправність акціонерів Схильність до мегаломанії Соціальна відповідальність Війна доручень Стабільний бізнес, який в довгостроковій перспективі гарантовано приноситиме достатній прибуток, максимізує вартість капіталу та, який забезпечить підтримання репутації Бізнес, дохід якого зростає в короткостроковій перспективі, дає можливість збільшувати видатки, та власну компенсацію. Персональна зацікавленість у рості “імперії” Акціонер Менеджмент Рада Директорів Стратегія, контроль менеджмента та рішень, ризики, довгострокова модель, конфлікти інтересів, перевірки та розкриття інформації


Slide 12

Спостережна Рада: Цитати Директорів з інтерв’ю ОЕСР “Рада “винна” нероздільну вірність компанії… має приймати рішення, які відповідають інтересам компанії тільки найкращим чином” “Задача менеджменту – повністю проаналізувати інформацію, а роль спостережної ради ставити запитання, та шукати другої та третьої альтернативної думки з цього приводу…” “Рада повинна відговорювати від будь-яких коротко-строкових стратегій чи дій, що протирічать довгостроковим завданням та меті” “Ризик-менеджмент це наступний ключовий обов’язок Ради, після призначення CEO та стратегії компанії” “Один із найбільших ризиків… це власний успіх; коли компанія успішна… тоді часто і менеджмент, і Рада дивляться на світ через рожеві окуляри. Ніхто не хоче бути песимістом, але Рада повинна уникати засліплення успіхом, через встановлення культури оспорювання усіх рішень та дискусії ”


Slide 13

Важливість КУ: “на хороше завжди є попит” ПРЕМІЯ ЗА “ХОРОШЕ” КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Середня премія тих, хто готові платити за корпоративне управління, % Джерело: McKinsey global investor opinion survey on corporate governance, 2002 Східна Європа/ Африка В середньому 32% ЄС/ Північна Америка В середньому 13% Азія/ Латинська Америка В середньому 22%


Slide 14

Підсумковий слайд: навіщо потрібна хороша система корпоративного управління Підвищення вартості компанії; Захист інтересів акціонерів; Більша зрозумілість і привабливість для міжнародних партнерів; Захист від агресивних дій ззовні та зсередини; Створення механізму контролю та мінімізації ризиків пов’язаних із зловживаннями менеджемента;


Slide 15

“Падіння Риму. Візіготи Аларіха нестримно в’їжджають до Риму”. Художник Ульпіано Кека


Slide 16

Повна управлінська організаційна структура Акціонер (и) Правління чи СEO Директори напрямків Функціональні директори Працівники Спостережна Рада Працівники Працівники Працівники Працівники Stakeholders Ринкові агенти Радники Інвестиційні банкіри Консультанти Працівники/профспілки Місцева громада Постачальники Покупці Банки Контекст Держава та органи влади Конкуренти ЗОНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Slide 17

Гра: “задовільни акціонера” “Корпорації” діляться на групи: Сенатські Мислителі (Спостережна Рада) – 5 людей; Управляючі (Керівництво) – 6 людей; Племенні Ради (Профспілка) – 5 людей; Жерці (Радники) – 2 людей; Вандали охоронці (Консультанти) – 2 людей Ваша задача: у своїй ролі досягти якомога вищого результату згідно завдань;


Slide 18

Гра: “задовільни акціонера” Склад груп: Сенатські Мислителі (Спостережна Рада) – номери 1-5; Управляючі (Керівництво) – номери 6-11; Племенні Ради (Профспілка) – номери 12-16; Жерці (Радники) – номери 17-18; Вандали охоронці (Консультанти) – номери 19-20;


Slide 19

ЗАПИТАННЯ?


Slide 20

Дякую за участь! Сергій Зузак, Директор з розвитку аграрного бізнесу СКМ e-mail: press@scm.com.ua 21


×

HTML:

Ссылка: