'

Проблеми підготовки майбутніх учителів до викладання питань стійкого розвитку на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Проблеми підготовки майбутніх учителів до викладання питань стійкого розвитку на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Slide 1

2009 рік Проведення міжнародної науково-практичної конференції


Slide 2

Програма конференції Секції Концептуальні питання освіти для стійкого розвитку Відображення стратегії стійкого розвитку у змісті вищої та середньої освіти Розробка навчально-методичного забезпечення освіти для стійкого розвитку Досвід практичної реалізації концепції освіти для стійкого розвитку Біологічна наука як основа інноваційного розвитку суспільства


Slide 3

Започаткування співпраці з ініціаторами проекту “Екодемія”


Slide 4

Використання посібників “Уроки для стійкого розвитку” у процесі вивчення методики навчання екології Діяльність студентів: Колективна – засвоєння концептуальних засад стійкого розвитку і педагогіки натхнення до дії Групова – опрацювання програми курсу та методики проведення уроків Індивідуальна – виконання практичних і дослідницьких завдань


Slide 5

Засвоєння навичок командної роботи


Slide 6

Репродуктивний рівень засвоєння моделі навчання Засвоєння студентами 5 курсу основних положень нової освітньої моделі Оволодіння методикою проведення певних видів уроків для стійкого розвитку з основних тем курсу 8 класу Навчання свідомої участі в командній роботі та способів колективної взаємодії (у ролі учнів та вчителів)


Slide 7


Slide 8


Slide 9

Конструктивний рівень засвоєння моделі навчання Проведення ділових ігор щодо моделювання навчальних занять та оцінка їхньої ефективності Участь в обговореннях і дискусіях щодо вдосконалення методики проведення навчальних занять Розробка планів-конспектів уроків на основі використання різних джерел інформації


Slide 10


Slide 11

Творчий рівень засвоєння моделі навчання Розробка програм та змісту навчальних занять для учнів інших класів основної та старшої школи Пошук шляхів висвітлення питань стійкого розвитку в урочній, позаурочній та позакласній роботі загальноосвітньої школи Створення мультимедійних презентацій до уроків та виконання творчих проектів


Slide 12


Slide 13

День довкілля Захист плакатів і стінгазет


Slide 14

Нове життя старих речей


Slide 15

Модний стиль


Slide 16


Slide 17

Проблеми і пропозиції Надання курсу статусу базового предмета та включити його до інваріантної частини навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів Запровадження курсів щодо висвітлення питань сталого розвитку у вищій школі Введення окремого курсу “Методика викладання уроків стійкого розвитку” для студентів природничих спеціальностей


×

HTML:

Ссылка: