'

Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Управління освіти Вінницької міської ради Фізико-математична гімназія № 17 м.Вінниці

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Управління освіти Вінницької міської ради Фізико-математична гімназія № 17 м.Вінниці Лабораторія інформаційних та комунікаційних технологій


Slide 1

Створення інформаційно - освітнього середовища для організації навчального процесу та підтримки життєдіяльності закладів освіти Пасіхов Юрій Якович, заст.директора ФМГ№17 м. Вінниці, заслужений учитель України


Slide 2

В рамках реалізації проекту комплексно розв’язуються такі завдання: Розробка та впровадження систем дистанційної підтримки навчального процесу в середніх школах - учень будь - якої школи може отримати доступ до бази знань визнаного вчителя – автора курсу. Експериментальне проведення ДН школярів.


Slide 3

Система дистанційної підтримки навчального процесу “Готуємося до уроків” http://disted.edu.vn.ua використовує мережне програмне забезпечення, створене в лабораторії; дозволяє учню будь-якої школи України отримати доступ до бази знань провідних учителів, на практиці втілюється конституційна норма про рівний доступ до освіти;


Slide 4

Фрагменти уроків фізики з http://disted.edu.vn.ua


Slide 5

Система disted.edu.vn.ua надає учителю можливість: cамостійно створювати навчальні матеріали (WIKI, WEB 2.0);


Slide 6

Система disted.edu.vn.ua надає учителю можливість: проводити відеоуроки в реальному часі; спілкуватися з учнями on-linе; конролювати проходжєення учнями навчального матеріалу (статистика, логістика), вести облік успішності.


Slide 7

Система disted.edu.vn.ua надає учителю можливість: проводити вебінари


Slide 8

Система disted.edu.vn.ua надає учителю можливість: конролювати проходжєення учнями навчального матеріалу (статистика, логістика), вести облік успішності.


Slide 9

Система test.edu.vn.ua надає учителю можливість: самостійно створювати тестові матеріали та розміщувати їх в системі; створювати навчальні групи зі своїх учнів, призначати тільки для своїх груп ті чи інші авторські тестові набори; мати доступ до результатів тестування учнів та статистичного аналізу якості тестових завдань.


Slide 10

On-line система проведення олімпіад школярів netoi.org.ua olymp.vinnica.ua Стартова сторінка системи проведення інтелектуальних змагань школярів в Інтернеті


Slide 11

МОН України з 2002 р. проводить Всеукраїнську Інтернет-олімпіаду з інформатики NetOI з використанням системи www.olymp.vinnica.ua Умови задач та сторінка перевірки розв’язків Всеукраїнської інтернет- олімпіади NetOI 2010-2011н.р.


Slide 12

Система підтримки життєдіяльності навчального закладу http://ios.edu.vn.ua


Slide 13

Сторінка з розкладом уроків з http://ios.edu.vn.ua


Slide 14

Сторінка класного журналу з http://ios.edu.vn.ua


Slide 15

Звіт для батьків з http://ios.edu.vn.ua


Slide 16

Система електронного документообігу між органами управління та закладами освіти http://vmuodoc.edu.vn.ua Система забезпечує:


Slide 17

Система електронного документообігу між органами управління та закладами освіти http://vmuodoc.edu.vn.ua Система забезпечує: Сторінка входу до системи документообігу


Slide 18

Звіт для батьків з http://ios.edu.vn.ua Система електронного документообігу між органами управління та закладами освіти http://vmuodoc.edu.vn.ua Систему впровад


Slide 19

Система обліку учнів, контролю відвідування Та генерації звітів http://znz.edu.vn.ua Систему впровад


Slide 20

Структурна схема інформаційно-освітнього середовища закладів середньої освіти м. Вінниці Інтернет http://disted.edu.vn.ua http://www.olymp.vіnnica.ua http://ios.edu.vn.ua http://vmuodoc.edu.vn.ua


Slide 21

Стартова сторінка освітнього портала edu.vn.ua


Slide 22

Стартова сторінка сайта лабораторії likt.edu.vn.ua


Slide 23

Створення та апробація навчальних курсів Апробація була проведена в 2-х режимах: режим експертної оцінки; режим експлуатації (проведення навчального курсу у вказаний термін) Експериментальне дослідження “Дистанційне навчання школярів”


Slide 24

Мета апробації курсу: експериментальна перевірка можливостей ресурсу дистанційної підтримки навчального процесу http://disted.edu.vn.ua в умовах використання в режимі дистанційного навчання в його класичному вигляді; дослідження ефективності та педагогічної доцільності використання дистанційного навчання, його вплив на покращення знань учнів.


Slide 25

Завдання апробації курсу: Первірити функціональність: модулів (майстрів) створення навчальних модулів (уроків) системи; служби миттєвих повідомлень системи; служби внутрішнього чату системи; інтегрованого в систему сервісу проведення вебінарів; аналіз ефективності різних форм роботи з учнями в режимі дистанційного навчання


Slide 26

Завдання апробації курсу: Випробувати: функціональні можливості системи disted.edu.vn.ua ; ефективність дистанційного навчання (його вплив на покращення знань учнів)


Slide 27

Завдання апробації курсу: Оцінити на рівні експертної оцінки: Зміст навчальних матеріалів; оформлення текстових матеріалів та їх змістове наповнення; актуальність пропонованих до виконання завдань; якість тестових завдань;


Slide 28

Учасники До апробації на рівні експертної оцінки було залучено завідувача кафедри методики фізики ВДПУ ім. Коцюбинського, д.п.н, к.ф-м.н. Заболотного В.Ф., учителя фізики, заслуженого учителя України Яковенка М.П. та учителя фізики Сапсая В.Ю. Апробація в режимі реального використання проведена з учнями ФМГ№17 м. Вінниці, що виявили бажання навчатися на дистанційному курсі


Slide 29

Результати експертної оцінки Експерти висловлювали ряд зауважень до змісту навчального матеріалу, зокрема модулів 14. Сила тяжіння. Вага. Невагомість та  17. Момент сили. Умови рівноваги важеля. Зауваження були враховані, в зміст матеріалу внесено необхідні зміни. Також ексерти відмічали, що функціональні можливості системи disted.edu.vn.ua більше орієнтовані на дистанційну підтримку освіти, ніж на проведення дистанційного навчання в його «чистому» вигляді. Зокрема, потребує доопрацювання система формалізації оцінки діяльності учнів (виставлення оцінок тьютором за різні форми роботи учня в курсі, зокрема поза системою).


Slide 30

Оцінка учнями, що проходили курс Узагальнення «вихідних» анкет учнів показало наступне: учням подобається працювати з матеріалами курсу; учні критично оцінюють завдання, що вимагают багато технічної роботи та витрат часу; учні з задоволенням виконують завдання в реальному часі, особливо під час навчальних вебінарів з розв’язування задач Примітка. Слід врахувати, що на курсі навчалися в основному учні, які працювали з системою та матеріалами даного курсу постійно. Тому поява елементів «чисто» дистанційного навчання (дискусії в форумі, чатах, вебінарах, робота в групах) сприймалася ними більше як розвага, а не як реальне навчання.


Slide 31

Оцінка учнями, що проходили курс Зміст навчальних матеріалів викликав певну дискусію як серед учнів, так і серед експертів. З одного боку, за вимоги до дистанційного курсу, матеріал повинен бути структурованим, лаконічним, з мінімально можливою текстовою складовою. З іншого боку, поглиблення знань вимагає ознайомлення учнів зі значними об’ємами інформації. Як варіант розв’язання цієї проблеми – використання посилань «за межі» курсу, але інформація з Інтернет-простору, як правило, не адаптована до конкретних навчальних проблем.


Slide 32

Пропозиція одного з учнів (скріншот «Робочого зошита») dedOK Єгор Бондар Хай урок складається з 2-х частин. Основна – на сторінці урока. Там лише саме головне. А додатковий матеріал – ссилка, але це повинен бути матеріал учителя, що веде курс, а не Вікіпедія. Туди я і сам можу зайти :-) Результати


Slide 33

Вплив дистаційного курсу на якість знань учнів


Slide 34

2-й тиждень 4-й тиждень Допомагає чи заважає дистанційний курс навчатися традиційно?


Slide 35

Стратегічні перспективи


×

HTML:

Ссылка: