'

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” Доц. д-р Стефан Дражев кабинет 510, 660-480


Slide 1

Серийно производство на задания Т1


Slide 2

Excel CHARTS Бизнес-графики в Ексел


Slide 3

Excel CHARTS Бизнес-графики в Ексел Видове графики 2003/2007 Връзка между графическо представяне и бизнес процес Графики с два мащаба MapPoint 2006 и Excel Допълнителни ПП за графики Примери


Slide 4

Дизайн и икономика... http://www.rwjf.org/pr/interactive.jsp?id=37


Slide 5

Функции от MrExcel Video Научете Bar & Pay Charts, гледайки филма от поредицата Mr. Excel


Slide 6

Видове графики Excel 2003


Slide 7

Видове графики Excel 2007 Column charts Line charts Pie charts Bar charts Area charts XY (scatter) charts Stock charts Surface charts Doughnut charts Bubble charts Radar charts Виж


Slide 8

Видове графики - Bar


Slide 9

Форматиране на графики -Bar Chart toolbar


Slide 10

Видове графики –Line 2007 Chart Wizard


Slide 11

Други видове графики Help – чрез клавиш F1


Slide 12

Column & Bar Charts ОСН.ТАБЛИЦА


Slide 13

Връзка между графическо представяне и бизнес процес


Slide 14

Графики с два мащаба Click Series Options if it's not selected, and then under Plot Series On, click Secondary Axis and then click Close


Slide 15

MapPoint 2006 и Excel MapPoint – програмен продукт за онагледяване на бизнес данни според гео-разположението на фирмата (-ите) MapPoint 2006


Slide 16

MapPoint Примери 1 MapPoint – използване на кръгова диаграма за размера на продажбите по региони


Slide 17

MapPoint Примери 2 MapPoint – интерфейс с MS OFFICE 2007


Slide 18

Допълнителни програмни продукти за графики IBM Visual Communication Lab Collaborative User Experience


Slide 19

Х3: Три варианта на ISP Следва Задание 3 Основни етапи в разработване на заданието: Търсене на ценови листи … Избор на фирми/обекти... Изчисляване на данните с формули и функции 2-D, 3-D графика Търсене на допълнителнa info – bnb.bg, nsi.bg… Следва ЗАЩИТА на заданията!


Slide 20

Банкови заеми =PMT(B3/12;12;-B2) =NPER(B3/12;B4;-B2) Колона “B”


Slide 21

Нашите гости Камен Йосифов Ангел Евтимов Драгомир Димитров WWW.WEBNOTIZE.ME Уебнотайз


Slide 22

В помощ на студентите 6PlusDVD Задания Ръководства Филми ...


Slide 23

Q/A ВЪПРОСИ?


×

HTML:

Ссылка: