'

Публікація в міжнародних наукових виданнях

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Публікація в міжнародних наукових виданнях 1.Як писати статтю в науковий журнал.   2.Покрокова інструкція: Як опублікувати статтю в солідному журналі? 3.Що робити, якщо вашу статтю відхилили? 4. Запитання та відповіді.


Slide 1

http://www.usw.com.ua/profile/khalavka Коротко про себе


Slide 2

Що таке наукова публікація? Це структурований опис гіпотез, даних та висновків з метою передачі знань читачу.


Slide 3


Slide 4

Загальні зауваження Уникайте жаргонних слів, новотворів та специфічних скорочень На відміну від українських журналів, деякі закордонні вимагають вживати активний стан (“Ми розводили розчин” замість “Розчин розводили”) Будьте конкретними. Уникайте слів “дуже, супер, над-, ультра-, низько-, високо-” Досвід показує, що краще спочатку написати текст рідною для вас мовою, а потім перекласти. Якщо не впевнені в якості мови – найміть спеціаліста, а краще носія мови


Slide 5

Структура статті Назва Анотація Список авторів Вступ Експериментальна частина Результати та обговорення Висновки Список літератури Рисунки та таблиці


Slide 6

Назва статті Якомога коротша, але достатня для розуміння змісту статті. Уникайте беззмістовних слів «Вивчення, дослідження, спостереження…» Від акуратності назви залежить те, як її проіндексують пошукові сервіси та чи читатимуть її читачі. Будьте точними, інакше ваша стаття ніколи не досягне аудиторії, якій вона призначена. Якщо йдеться про сполуку – вкажіть її в назві, якщо про країну чи регіон – теж.


Slide 7

Анотація Доповнює назву Мета дослідження Які висновки і яким чином були досягнуті Визначає, чи вашу статтю читатимуть далі Якомога стисла Завершена (часто наводиться окремо від статті) Не містить посилань на літературу, таблиці, рисунки тощо…


Slide 8

Список авторів та вимоги до нього Ціна питання – спільна відповідальність за опубліковане 1-й автор vs “замикаючий” Алфавітний порядок? Поінформоване авторство!!! Уникнення конфліктів – планування проекту з розподілом ролей і завдань Деякі журнали вимагають вказувати чітко хто що зробив Однаковий внесок Подяка


Slide 9

Вступ 1-2 абзаци Сучасний стан, та важливість проблеми, та показати місце дослідження в контексті відомого Типові помилки – вказуються автори, які вивчали проблему, але не їх результати, вживаються загальні фрази без уточнення Не перевантажуйте посиланнями. Краще пошліться на 1,2 оглядові статті присвячені тематиці дослідження. Наголосіть на важливості проблеми. Чому її слід вивчати, у чому новизна вашого дослідження, яка була його мета і завдання? Уникайте переліків Іноді у вступі вказують основні результати статті.


Slide 10

Експериментальна частина Задача надати компетентному читачу достатньо деталей для його відтворення. Обладнання та матеріали наявні в продажу повинні вказуватися точно з вказуванням постачальника чи виробника.  Власні розробки, якщо вони не були опубліковані, повинні бути детально описані Стандартні або опубліковані раніше методи підготовки реактивів чи обладнання не вимагають деталізації. Процеси слід описувати в хронологічному порядку. Вказуйте посилання якомога точніше Описуйте методи та похибки вимірювань якомога детальніше. Специфічні методи аналізу даних описуйте детально. Добре написана експериментальна частина заощадить час вам і вашим студентам!!!


Slide 11

Берёшь текст русской [научной] статьи, читаешь с самого начала и ничего не можешь понять, а иногда сомневаешься, понимает ли автор сам себя. Наука на продажу, или Как получить миллиард? Наука и Жизнь,1, 2011.


Slide 12

Результати та обговорення -1 Уважно ставтеся до рисунків та таблиць. Вони повинні відображати результати, які обговорюються в тексті, а не показувати як багато вимірювань ви зробили. Наголошуйте на закономірностях та взаємозв'язку між даними Оскільки результати вашої статті відображають нові знання, уникайте складних формулювань. Результати повинні бути короткими і влучними. Не вживайте виразів «З рисунку 6 чітко видно, що ….» (якщо воно чітко видно, то його побачать і без ваших натяків). Рисунки вставляються після їх першої згадки в тексті. При порівняннях чи використанні для пояснення чужих результатів чітко вказуйте посилання.


Slide 13

Результати та обговорення -2 Для додаткових аргументів та результатів існує “додаткова інформація” При обговорення чітко формулюйте принципи та теорії, які ви висуваєте, спростовуєте чи обговорюєте. Обмежуйтеся обговоренням одержаних результатів та закономірностей отриманих на їх основі. Не зловживайте словами «можливо», «на наш погляд» і подібними. Обговорення повинно відповідати поставленим у вступі завданням. Наголосіть на практичному значенні результатів.


Slide 14

Висновки Коротко охарактеризуйте одержані результати та перспективи їх використання Не повторюйте анотацію


Slide 15

Список літератури Обмежуйтеся лише необхідними і достатніми цитуваннями. Цитуйте лише ті роботи, які ви прочитали повністю Цитування повинне бути однозначним і точним Бажано використовувати лише реферовані і рецензовані джерела Кожен журнал має свій стиль списку!!


Slide 16

Рекомендована література The Elements of Style William Strunk, Jr. http://www.bartleby.com/141/ http://www.scidev.net/en/practical-guides/how-do-i-write-a-scientific-paper-.html http://www.nature.com/authors/policies/authorship.html\


Slide 17

Виконання досліджень Підготовка публікації Подання (Submission) Рецензія (Peer-review) Кінцева правка (Proof reading) Корекція Публікація Процес подання наукової статті до друку


Slide 18

Перед поданням Як визначити чи те, що ви хочете сказати є важливим: Вивчайте літературу Відвідуйте конференції Читайте спеціалізовані сайти Google It Порадьтеся з експертами в галузі 2 складові успіху: чітке послання + правильний формат


Slide 19

Написання чернетки Оберіть журнал перед написанням чернетки – вимоги журналу часто визначають обсяг і структуру статті. Починайте писати якомога раніше – найкраще перед початком досліджень ? Підготуйте вступ, рисунки, таблиці і повні підписи до них Обговоріть чернетку з колегами, експертами


Slide 20

Підготовка до подачі статті Уважно перечитайте вимоги до статей обраного вами журналу Переконайтеся, що ваша стаття їм відповідає Підготуйте всі файли, які вимагає журнал в остаточному варіанті, та назвіть їх відповідним чином Якщо журнал вимагає підготуйте список можливих і не бажаних рецензентів, знайдіть їх координати Підготуйте текст супровідного листа Ніколи не поспішайте! Виділіть 1-2 години на процес подачі


Slide 21

Супровідний лист (Cover Letter) Від імені контактної особи Має містити ім’я адресу, тел, факс, е-мейл Коротке речення про те, чому ви вважаєте, що ваша стаття буде цікава читачам цього видання, чому вона важлива і журнал повинен її опублікувати. Якщо ви отримали рекомендації для публікації внаслідок конференції чи обговорення з редактором – вкажіть це. НЕ вказуйте можливими рецензентами своїх співавторів останніх 5ти років Вкажіть інші деталі, які ви вважаєте за потрібне


Slide 22

Подача статті за допомогою Інтернет Знайдіть комп'ютер з стабільним доступом до інтернету. Старайтеся, щоб розмір ваших файлів був якомога меншим. Зареєструйтеся та переконайтеся, що ви добре розумієте вимоги та принцип роботи системи Перевірте, чи автоматично генеровані файли відповідають оригіналу Часто статтю можна надіслати електронною поштою редактору Вимагайте (дочекайтеся) підтвердження того, що вашу статтю одержали.


Slide 23


×

HTML:

Ссылка: