'

Събиране на числа, записани в двоична бройна система

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Събиране на числа, записани в двоична бройна система Н. Николова


Slide 1

Чрез преминаване в десетична бройна система Пример: 10111(2) + 11011(2) = = 23(10) + 27(10) = = 50(10) = 110010(2)


Slide 2

Директно в двоична бройна система Подреждаме числата едно под друго, подравнени в дясно Събираме цифра по цифра, започвайки от дясно наляво Ако сборът е по-голям от 2 (10(2)), в съответната позиция записваме само последната цифра, а частта преди нея пренасяме към следващия разряд (наляво)


Slide 3

Пример 10111(2) + 11011(2) (2) 0 1 Пренос


Slide 4

Пример 10111(2) + 11011(2) (2) 0 1 Пренос 1 1


Slide 5

Пример 10111(2) + 11011(2) (2) 0 1 1 1 0


Slide 6

Пример 10111(2) + 11011(2) (2) 0 1 1 1 0 0


Slide 7

Пример 10111(2) + 11011(2) (2) 0 1 1 1 0 0 1


Slide 8

Задачи 100110(2)+ 101101(2) = ?(2) 110010(2)+ 1101(2) = ?(2) 1010(2)+ 110101(2) = ?(2) 1010100(2)+ 10101(2) = ?(2) 1010110(2)+ 11001(2) = ?(8) 10110011(2) + 11001(2) = ?(16)


Slide 9

край


×

HTML:

Ссылка: