'

40 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

40 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА” Ние сме във времето и времето е в нас... [Васил Левски]


Слайд 1

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” MS EXCEL 2007


Слайд 2

SteDraNet Най-активните студенти Представяме ви: 45 ГРУПА, СТОКОЗНАНИЕ 25 ЧЛЕНА В SDN Информатика – задания и курсова работа ГЕРГАНА СТОЕВА


Слайд 3

Конкурс Студент на месец “Октомври” ОЧАКВАМ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛАГАНИЯ СТУДЕНТ МОЖЕ И САМИ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИТЕ


Слайд 4

Задание 2 или T2 Min – Три вида изброяване (поне един – с ваша илюстрация) Мах – Целият Word-документ Кои са най-често допусканите грешки? Кои са най-добрите задания?!


Слайд 5

Задание 2 или T2 -2 Вие питате: - относно bullets & numbering - когато започваме да изброяваме и допишем първият ред с/у 1-цата, долният втори откъде трябва да започва: под горния или от началото на страницата, както обикновения текст?


Слайд 6

Задание 2 или T2 -3 Oт началото на страницата, както обикновения текст: когато започваме да изброяваме и допишем първият ред с/у 1-цата, долният, втори ред, започва от началото на страницата


Слайд 7

Задание 2 или T2 -4 Oт началото на страницата, както обикновения текст: когато започваме да изброяваме и допишем първият ред с/у 1-цата, долният, втори ред, започва под началото на 1-я! Special – Hanging – 2,4; пример


Слайд 8

Обработка на информацията с Excel Основни технологии за:


Слайд 9

Форматиране на клетки


Слайд 10

Форматиране на клетки


Слайд 11

Типове данни в Ексел Format-Cell-> Избор на тип данни; По подразбиране – General; Number – числа, които ще участват във формули и функции; Currency – Парични знаци – 12,33 лв; Accounting – стойности за осчетоводяване; дебит/кредит; Date/Time – за дата и час; Percentage – за работа с проценти...


Слайд 12

Типове данни в Ексел Fraction – работа с дроби; ?; Scientific – числа с плаваща запетая 1,3Е5; Text – поредица от букви; Special – за работа със списъци и бази от данни; Националност – Българин; Custom – зададени от вас начини за представяне на данните; специални символи за задаване на данни - #, +++ +++ 123,33 лв


Слайд 13

Обработка на информацията с Excel Работа със сложни изрази (вложени функции) Използване на променливи стойности (генериране на заглавия; текущи курсове и др) Примери


Слайд 14

Формули За да въведете формула, започнете със знак “равно” – “=“ =$А$12*3,14 =АА44/$Х1 =А1+А2+А3+...


Слайд 15

Функции Основни групи функции Финансови - AMORDEGRC, FV, PMT, PPMT, PV, RATE; За дата и час - DATE, DAY, TIME, TODAY, WEEKNUM, WEEKDAY, YEAR Логически - AND, IF, NOT, OR ИЛИ...


Слайд 16

Изучавайте всяка седмица по 12 функции Финасови функции: AMORDEGRC, FV, PMT, PPMT, PV, RATE……………. За работа с дати и време: DATE, DAY, TIME, TODAY, WEEKNUM, WEEKDAY, YEAR МАТЕМАТИЧЕСКИ: ABS, CEILING, SQRT, SUM, SUMIF, RAND, ROUND, TRUNC СТАТИСТИЧЕСКИ: AVERAGE, CORREL, COUNT, MAX, MEDIAN, MIN, MODE, PEARSON, STDEV, TREND ЗА ТЪРСЕНЕ HLOOKUP, HYPERLINK, VLOOKUP ЗА РАБОТА С БАЗИ ОТ ДАННИ DAVERAGE, DMAX, DMIN, DSUM, GETPIVOTDATA, ... ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ CODE, CHAR, CONCATENATE, DOLLAR, LEN, SEARCH, SUBSTITUTE, TEXT, ... ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ AND, IF, NOT, OR, FALSE, TRUE, IFERROR ИНФОРМАТИВНИ CELL, ERROR.TYPE, ...


Слайд 17

Функции от MrExcel Video Научете нова функция, гледайки филма от поредицата Mr. Excel + iTunes


Слайд 18

Работа със сложни изрази Еднократно въвеждане на вложени формули и функции в дадена клетка; Автоматично “размножаване” или копиране на сложните изрази чрез “влачене” “влачене” чрез натиснат ляв бутон на мишката


Слайд 19

Сложни изрази - адресиране Ако използваш “Валутен курс” – задай АБСОЛЮТЕН АДРЕС на клетката В клетка - общ брой студенти, на чиято база се изчислява процента ... “F4” превръща относителният адрес в абсолютен $D$12 1,23451 $D$12


Слайд 20

Функции VLOOKUP и HLOOKUP ОСН.ТАБЛИЦА Номенклатура =HLOOKUP(J4;оценки!$C$2:$G$3;2)


Слайд 21

Функции ROUND и AVERAGE CEILING(num), FLOOR(num) ОСН.ТАБЛИЦА =ROUND(AVERAGE(C4;D4;E4);0) Пример: =ROUND(26.772;1) Резултат: 26,8


Слайд 22

Функции за обработка на дати ВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДАТА -ГОДИНА =YEAR(M1) – връща 2009 Пример: =TODAY() или =NOW() Резултат: 16/10/2009 =MONTH(M1) – връща 10 =DAY(M1)– връща 16


Слайд 23

Конвертиране на дати Пример: =TEXT(M1;"dd-mmm-yy") Резултат: 16-Октомври-09 От тип “Дата” в тип “Текст” Пример: =MID(N1;4;8) Резултат: “Октомври” като текст, който ще “залепите” със заглавието =M2&O1


Слайд 24

Работни дни от седмицата =VLOOKUP(WEEKDAY(B3);Weekdays!$A$1:$B$7;2) =VLOOKUP(MONTH(B3);Weekdays!$A$1:$C$12;3) =COUNTIF(F3:F30;"Работен ден")


Слайд 25

Дати и вложени IF-функции Пример. Събота и неделя – неработни дни от седмицата =IF(C3="събота";"Неработен ден";IF(C3="неделя";"Неработен ден";"Работен ден")) При няколко условия, ако не е изпълнено 1-то условието – вгражда се нов <IF>


Слайд 26

Броячи в таблици Пример: =COUNTIF(K4:K11;6) Резултат: 2 Колко от студентите имат “Отличен”? Пример: =COUNTA(A1:D24) Резултат: Брой студенти, които имат вече оценка, различна от “празно“ от Задание 1 - 157


Слайд 27

Банкови заеми =PMT(B3/12;12;-B2) =NPER(B3/12;B4;-B2)


Слайд 28

Примерни таблици Изпитни задачи за 6+ Задание FN9727T3 (и КР)


Слайд 29

В помощ на студентите 6PlusDVD Задания Ръководства Филми ...


Слайд 30

Q/A ВЪПРОСИ?


×

HTML:

Ссылка: