'

Курс “Техники за работа с медии” І част СОМВ 542

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Курс “Техники за работа с медии” І част СОМВ 542 Нов български университет Департамент “Масови комуникации” 2010-2011 година Хоноруван асистент Стоян А. Стоянов


Slide 1

За курса Практически насочен Успешни примери Дискусия Обратна връзка Специалисти от бранша


Slide 2

Какво ще разгледаме!? Основи на работа с медии


Slide 3

Какво ще разгледаме!? Медиите в България


Slide 4

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 1 - Основи


Slide 5

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 2 – Съобщение до медиите


Slide 6

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 3 – Практически казус за писане на съобщение до медиите


Slide 7

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 4 – Интервю


Slide 8

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 5 – Медийни събития


Slide 9

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 6 – Медийно лобиране


Slide 10

Какво ще разгледаме!? Организация на събития, работа с медии


Slide 11

Теми по избор Публични комуникации: - PR - вътрешни комуникации - кризисни комуникации - репутация и имидж - корпоративна социална отговорност


Slide 12

Работа и оценяване Практически теми Решаване на казуси Групови игри Освобождаване от изпит Изпит Критерии за оценка


Slide 13

За мен Стоян А. Стоянов Повече от 10 години опит в публичните комуникации PR мениджър и съдружник в Комуникационна агенция PRoWay Член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) Онлайн проекти: PRnew.info I PR&Медиа Новини EventBox.bg I Бизнес събитията в България EVENTS.dir.bg I Блог за успешни събития PRESS.dir.bg I Съобщения до медиите


Slide 14

Контакти Моб. Тел.: 088 888 98 11 E-mail: stoyan.a.stoyanov@gmail.com Facebook: stoyan.a.stoyanov LinkedIn: http://bg.linkedin.com/pub/stoyan-stoyanov/1/326/85a Twitter: SAStoyanov


Slide 15

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: