'

Курс “Техники за работа с медии” І част СОМВ 542

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Курс “Техники за работа с медии” І част СОМВ 542 Нов български университет Департамент “Масови комуникации” 2010-2011 година Хоноруван асистент Стоян А. Стоянов


Слайд 1

За курса Практически насочен Успешни примери Дискусия Обратна връзка Специалисти от бранша


Слайд 2

Какво ще разгледаме!? Основи на работа с медии


Слайд 3

Какво ще разгледаме!? Медиите в България


Слайд 4

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 1 - Основи


Слайд 5

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 2 – Съобщение до медиите


Слайд 6

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 3 – Практически казус за писане на съобщение до медиите


Слайд 7

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 4 – Интервю


Слайд 8

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 5 – Медийни събития


Слайд 9

Какво ще разгледаме!? Успешна комуникация с медии, част 6 – Медийно лобиране


Слайд 10

Какво ще разгледаме!? Организация на събития, работа с медии


Слайд 11

Теми по избор Публични комуникации: - PR - вътрешни комуникации - кризисни комуникации - репутация и имидж - корпоративна социална отговорност


Слайд 12

Работа и оценяване Практически теми Решаване на казуси Групови игри Освобождаване от изпит Изпит Критерии за оценка


Слайд 13

За мен Стоян А. Стоянов Повече от 10 години опит в публичните комуникации PR мениджър и съдружник в Комуникационна агенция PRoWay Член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) Онлайн проекти: PRnew.info I PR&Медиа Новини EventBox.bg I Бизнес събитията в България EVENTS.dir.bg I Блог за успешни събития PRESS.dir.bg I Съобщения до медиите


Слайд 14

Контакти Моб. Тел.: 088 888 98 11 E-mail: stoyan.a.stoyanov@gmail.com Facebook: stoyan.a.stoyanov LinkedIn: http://bg.linkedin.com/pub/stoyan-stoyanov/1/326/85a Twitter: SAStoyanov


Слайд 15

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: