'

Екологизация, 2011

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0

Екологизация, 2011 Възприемане на заплахата и горовност за реакция в ситуация на повишена радиоактивност Петър Кърджилов СУ ФЖМК Секция “Екология и екологизация” 02-04 6 11 Деп. НЗОС - НБУ


Слайд 1

акценти Въпросът за защита на населението от ПРА в България в контекста на авариите в Чернобил и Фукушима Съобщението при риск комуникация: Разширен модел на паралелен процес от Ким Уит (Мичигански университет) Проучване на възприемането на заплахата от ПРА и готовността за реакция в България


Слайд 2


Слайд 3


Слайд 4


Слайд 5


Слайд 6


Слайд 7

АНКЕТНА КАРТА: Компоненти на възприеманата заплаха и ефикасност при повишена радиоактивност


Слайд 8


Слайд 9


Слайд 10


Слайд 11


Слайд 12


Слайд 13


Слайд 14

изводи Въпреки изпитаната криза с повишена радиоактивност от 1986 г. и актуалните аварии на АЕЦ “Фукушима-1” в Япония, отговорните институции в България и медиите не предприемат комуникационна програма за предпазване на населението. Резултатите от емпиричното проучване посочват твърде вероятно следване на „контрола на страха” при евентуална авария или инцидент с ПРА, според РМПП, по-конкретно изпадане на много от гражданите в състояние на паника. Необходимо е актуализиране и прецизиране на информацията за защита при такъв тип криза в комплексен апел за опасност и периодичното му разпространяване сред населението чрез всички необходими канали. Всичко това трябва да бъде изпълнено от пеофесионални риск и кризисни комуникатори с помощта на учените от всички науки с отношение към проблема.


Слайд 15

www.gdgz.mvr.bg/Azbuka_oceliavane www.newmedia21.eu/


Слайд 16

Благодаря ви за вниманието!


Слайд 17

References: Literature: [1] Петев, Т. Комуникационната спирала. Аскони-издат, С., с. 34, 2009.  [2] Coombs, W. T. Choosing the right words: The development of guidelines for the selection of the “appropriate” crisis response strategies. – Management Communication Quarterly, pp. 474 – 475, 1995.  [3] Heath, R., O’Hair, D. The Significance of Risk and Crisis Communication. In R.L Heath & H.D. O’Hair (Eds.). Handbook of Risk and Crisis Communication (pp. 5–29). – New York, NY: Routledge, 2009.  [4] Palenchar, M.J. (2005). Risk communication. In R.L.Heath (Ed.), Encyclopedia of public relations (Vol. 2, pp. 752– 755). Thousand Oaks, CA: Sage.  [5] Alexey V. Yablokov; Vassily B. Nesterenko; Alexey V. Nesterenko. Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. (Annals of the New York Academy of Sciences) (p. 231), - Wiley-Blackwell, 2009. [6] Witte, K. Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process model. Communication Monographs, 59, 329–349. 1992. [7] Roberto, A., Goodall, C., Witte, K. Raising the Alarm and Calming Fears: Perceived Threat and Efficacy During Risk and Crisis. In R.L Heath & H.D. O’Hair (Eds.). Handbook of Risk and Crisis Communication (pp. 285 – 291). – New York, NY: Routledge, 2009. [8] Stephenson, M.T., & Witte, K. Creating fear in a risky world: Generating effective health risk messages. In R.E.Rice & C.K.Atkin (Eds.), Public communication campaigns (3rd ed., pp. 88– 102). Thousand Oaks, CA: Sage., 2001. [9] Христов, Ч. Убеждаване и влияние. Сиела, С., с. 52, 2008. [10] Бондиков, В. Съпоставимост на емпирични изследвания., С., 1997.


Слайд 18

References: Web Pages: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13048916 http://ivo.bg/2011/03/24/ http://en.wikipedia.org/wiki/Panic http://www.gdgz.mvr.bg/Azbuka_oceliavane/default.htm http://www.dhs.gov/files/programs/citizens-preparedness.shtm http://www.newmedia21.eu/analizi/avariite-v-aets-fukushima-1-i-kazust-a/ Web Pictures: http://www.ehow.com/info_8630324_dangers-radioactivity.html http://villageofjoy.com/chernobyl-today-a-creepy-story-told-in-pictures http://atomictoasters.com/tag/chernobyl/ http://herby-mysecondtrial.blogspot.com/2011/03/fukushima-japan.html http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=gallery


×

HTML:

Ссылка: