'

Національне агентство екологічних інвестицій України

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Михайло Чиженко Заступник начальника Управління гнучких механізмів Кіотського протоколу – начальник відділу проектів спільного впровадження та механізму чистого розвитку Проекти спільного впровадження в Україні Національне агентство екологічних інвестицій України


Slide 1

2 Гнучкі механізми Кіотського протоколу З метою економічного стимулювання скорочень антропогенних викидів парникових газів в атмосферу Кіотський протокол передбачає використання так званих “гнучких” механізмів. Для України актуальними є наступні механізми: СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ (Стаття 6 КП); ТОРГІВЛЯ ВИКИДАМИ (Стаття 17 КП).


Slide 2

3 Процедури реалізації проектів СВ Міжнародна процедура (Шлях 2) Застосовується у випадку, якщо приймаюча Сторона задовольняє пунктам a, b, d Умов прийнятності. Процедура Шлях 2 діє в Україні з лютого 2006 року. Реалізація проекту здійснюється відповідно до правил, прийнятих Конференціями сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та вимог Наглядового комітету спільного впровадження. Національна процедура (Шлях 1) Застосовується у випадку, якщо приймаюча Сторона задовольняє всім Умовам прийнятності. Реалізація проекту здійснюється відповідно до національних правил. Україна отримала право використовувати Шлях 1 з 29 квітня 2008 року


Slide 3

4 Нормативно-правова база проектів СВ Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 392 “Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї” (цим актом усі функції державного регулювання проектів СВ були передані Нацекоінвестагентству) Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 206 “Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів” (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 392 від 17.04.2008 р. та № 718 від 20.08.2008 р.)


Slide 4

5 Наказ Нацекоінвестагентства від 25 липня 2008 року № 32 “Про затвердження Вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження Наказ Нацекоінвестагентства від 25 липня 2008 року № 33 “Про затвердження Вимог до підготовки проектів спільного впровадження” Наказ Нацекоінвестагентства від 18 грудня 2008 року № 79 “Про затвердження Інструкції про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою” Нормативно-правова база проектів СВ (продовження)


Slide 5

Загальні положення Власник об’єкта має право реалізувати проект СВ за міжнародною процедурою (Шлях 2), а також за національною процедурою (Шлях 1) за погодженням з Нацекоінвестагентством. Власник об’єкта — фізична особа-підприємець або юридична особа, діяльність яких не припинена внаслідок ліквідації, у процесі відновлення їх платоспроможності або банкрутства, у власності або законному користуванні яких на території України на строк реалізації проекту СВ перебуває цех, агрегат, установка чи будь-який інший об’єкт, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів та/або їх скорочення.


Slide 6

Основні стадії реалізації проектів СВ Власник об’єкта готує PIN, отримує лист-підтримку, розробляє PDD, отримує позитивний детермінаційний висновок, лист-схвалення та лист-погодження іноземної держави, подає затверджений проект СВ та контракт про продаж одиниць скорочень викидів для реєстрації Нацекоінвестагенством. Для отримання одиниць скорочення викидів власник об’єкта реалізує проект СВ, подає річний звіт про моніторинг і верифікаційний звіт з висновком. У разі реалізації проекту СВ за Шляхом 2 детермінація проводиться міжнародним детермінатором, а за Шляхом 1 – національним або міжнародним детермінатором.


Slide 7

Основні стадії реалізації проектів СВ (продовження) У разі реалізації проекту СВ за Шляхом 2 Нацекоінвестагентсво на підставі відомостей про затвердження проекту Наглядовим комітетом СВ реєструє контракт та відкриває рахунок власникові об’єкта в Національному електронному реєстрі. У разі реалізації проекту СВ за Шляхом 1, Нацекоінвестагентсво на підставі листа-погодження іноземної держави та контракту затверджує проект та відкриває рахунок власникові об’єкта в Національному електронному реєстрі.


Slide 8

Основні стадії реалізації проектів СВ (продовження) Нацекоінвестагентство проводить перевірку і реєструє річний звіт та верифікаційний звіт з висновком. Здійснює переведення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості на рахунок власника об’єкта та їх перетворення в одиниці скорочення викидів. За дорученням власника об’єкта здійснює електронний переказ одиниць скорочення викидів з рахунка власника об’єкта на рахунок покупця іноземної держави.


Slide 9

Моніторинг та верифікація проекту СВ Власник об’єкта зобов’язаний забезпечити: укладення до початку моніторингового періоду договору про верифікацію та подання його до Нацекоінвестагентства; безперешкодний доступ національного або міжнародного верифікатора до об’єкта та відповідних документів; виконання плану моніторингу згідно з проектно-технічною документацією; подання верифікатору звіту про моніторинг; подання Нацекоінвестагентству звіту про моніторинг та верифікаційного звіту з висновком за визначеною Наглядовим комітетом спільного впровадження формою З липня 2010 року Нацекоінвестагентством запроваджено моніторинг стану реалізації проектів СВ на підприємствах


Slide 10

11 Реалізація проектів СВ в Україні (станом на 21 лютого 2011 року)


Slide 11

Динаміка підтримки та схвалення проектів СВ


Slide 12

Типи проектів СВ


Slide 13

Типи проектів СВ (продовження)


Slide 14

Розподіл кількості проектів СВ за секторами 15


Slide 15

Розподіл скорочень викидів за секторами 16


Slide 16

Динаміка впровадження механізму СВ в Україні


Slide 17

18 Стан впровадження механізму СВ у світі *) Станом на 1 грудня 2010 року *) Станом на 1 грудня 2010 року


Slide 18

Загальний баланс України на період 2008-2012 р. Установлена кількість: 4604,2 млн. тонн CO2-экв. Обов’язковий резерв: 2060,0 млн. тонн CO2-экв. Національний резерв на розвиток економіки: 1500,0 млн. тонн CO2-экв. Операційний фонд (всього): ~ 1000,0 млн. тонн CO2-экв. Операційний фонд для проектів СВ (Шлях 1 та 2): ~ 250,0 млн. тонн CO2-экв.


Slide 19

Потенціал скорочення викидів парникових газів для різних видів палива 1 тонна CO2-экв. - це скорочення або заміщення споживання: ~ 1000 кВт електричної енергії, ~ 530 м3 природного газу, ~ 525 кг топкового мазуту, ~ 425 кг вугілля


Slide 20

Основні перешкоди при реалізації проектів СВ Недостатнє розумінні учасниками проектної діяльності вимог до проектів СВ Проблеми у визначенні власника об’єкту викидів (розподіл прав власності) Відсутність достатньої кількості розробників проектної документації, національних детермінаторів та верифікаторів Труднощі із забезпеченням фінансування та відсутність досвіду управління подібними проектами Недостатня обізнаність з технологіями скорочення викидів Невизначеність щодо пролонгації дії Кіотського протоколу Загально політичний та макроекономічний клімат


Slide 21

22 Основні критерії відбору проектів СВ Якість підготовки технічної інформації Готовність та зацікавленість учасників проекту щодо його впровадження Відповідність національним пріоритетам та стратегіям у сфері охорони довкілля та розвитку економіки Екологічні вигоди, які пов’язані з пом’якшенням впливу на зміну клімату і які б не мали місця за відсутності цього проекту Задовільний фінансовий стан власника проекту Використання апробованої технології Можливість тиражування проекту


Slide 22

23 Забруднювач платить – основний принцип механізму реалізації проектів СВ


Slide 23

24 Дякую за увагу! Більш детальну інформацію про проекти СВ можна знайти на: www.ji.unfccc.int www.neia.gov.ua www.carbonunitsregistry.gov.ua Національне агентство екологічних інвестицій України м. Київ, вул. Урицького 35, 03035 тел.: +38 (044) 594-91-11 www.neia.gov.ua


×

HTML:

Ссылка: