'

Залучення студентської аудиторії до роботи в галузі енергоефективності

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Залучення студентської аудиторії до роботи в галузі енергоефективності


Slide 1

Енергозбереження в навчальних програмах Просвітницькі програми можуть реалізуватись: В рамках варіативної частини В рамках програм за вибором ВНЗ В рамках співпраці з органами самоорганізації населення


Slide 2

Щодо співпраці з ОСН Внутрішні (створені при навчальному закладі) Зовнішні (інші)


Slide 3

Форми просвітницьких заходів Тренінги, інтерактивні лекції, ігротеки Акції з енергозбереження (акції прямої дії, заходи в рамках тижнів з екології) Організація та підтримка роботи ініціативних груп з енергозбереження (енергетичних бригад, програм з енергозбереження в екоклубах тощо)


Slide 4

Робота енергетичної бригади, патруля: Науково-дослідницька(включаючи енергоаудит) Просвітницька Практичні заходи


Slide 5

Науково-дослідницька(включаючи енергоаудит) облік споживання електроенергії в навчальному закладі Дослідницька діяльність з проблем раціонального використання енергоносіїв


Slide 6

Практичні заходи Заходи спрямовані на раціоналізацію використання енергії (від заміни лампочок до встановлення вітряків)


Slide 7

Просвітницька діяльність Тренінги Акції просвітницького характеру (ігротеки, квести, концерти...) Семінари, конференції Висвітлення роботи екоклубу в цьому напрямку


Slide 8

Обов'язковою умовою Роботи енергетичної бригади при екоклубі є участь і ініціатива студентів


Slide 9

Молоді Знання та навички


Slide 10

Молоді Нові знайомства


Slide 11

Молоді Подорожі Дозвілля Самореалізація


Slide 12

Молоді Дозвілля Самореалізація


Slide 13

Державі та підприємствам(бізнесу) Рішення проблем (екологічних) на місцевому рівні Дозвілля молоді Підтримка формальної освіти та розвиток культури Більш професійні кадри Популяризація їх діяльності


Slide 14

Переваги Активізація участі школярів та студентів у процесі енергозбереження в навчальному закладі та вдома. Сформованість свідомого ставлення до проблем економного енергоспоживання. Підвищення екологічної культури студентів. Економія електроенергії у приміщеннях за рахунок контролю енергоспоживання та акцій прямої дії


Slide 15

Переваги для студентів Підвищується рівень підготовки, обізнаності Реалізовується дозвілля Виховування практичних організаційних та лідерських навичок Нові знайомства інше


Slide 16

Таким чином Ефективним компонентом розвитку енергоефективності є створення та підтримка екоклубів з метою виховання світогляду дружнього до навколишнього природного середовища


Slide 17

Дякую за увагу


×

HTML:

Ссылка: