'

Вас вітають Жовті Води Дніпропетровської області

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Вас вітають Жовті Води Дніпропетровської області


Slide 1


Slide 2

Навчально-виховний комплекс №6 “Перспектива” м. Жовті Води Дніпропетровської обл.


Slide 3

Формування в учнів мислення, орієнтованого на стале майбутнє, в умовах інтеграційного простору навчально-виховного комплексу Чаленко Павлина Петрівна, директор НВК № 6 “Перспектива”


Slide 4

Структура навчально-виховного комплексу № 6 “Перспектива”


Slide 5

Модель інтеграційного освітньо-виховного простору НВК Навчальна робота Методична робота з педкадрами Виховна робота Формування здорового способу життя Проект “Креативний педагог ” Проект “Сходинки до життєвої компетентності” Проект “Національна самосвідомість як поклик часу” Проект “Об'єднаємо зусилля заради життя ” Проект “Джерела національної духовності” Центр позакласної роботи Соціально – психологічна служба Проект “Соціально-психологічна підтримка” Формування нового мислення


Slide 6

Головна мета діяльності НВК № 6 «Перспектива»: Створення інтеграційного освітньо-виховного середовища та організаційно-педагогічних умов для формування і розвитку соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості. Сприяння засвоєнню знань і умінь, які дають змогу в майбутньому ухвалювати та впроваджувати рішення, спрямовані на підвищення якісного рівня життя, що не загрожують можливостям наступних поколінь задовольняти свої потреби. Цілеспрямований, системний, регульований навчально-виховний процес, що має на меті упровадження у свідомості школярів, як представників української нації, етнічної, культурної, мовної єдності, своєї національної неповторності. Створення умов для естетичного навчання та виховання учнів, формування духовно багатої, гармонійно розвиненої особистості. 


Slide 7

Аспекти освіти сталого розвитку: а) інтегрування освіти для сталого розвитку в навчальні дисципліни, програми і курси ( 1-11 кл.); б) організація окремих курсів і програм із сталого розвитку ( 3-4, 8 кл.); в) використання тематики сталого розвитку під час виховної роботи ( 1-11 кл.); г) інтегрування освіти для сталого розвитку в зміст гурткової роботи (2-11 кл.)


Slide 8

Вивчаємо курс «Уроки для стійкого розвитку» у 8 кл., курс «Моя здорова планета» у 3,4 класах. Здійснюємо екологізацію навчальних дисциплін. Найпоширеніша форма - насичення предметів природничо-географічного циклу, зокрема біології, географії, хімії та ін. екологоосвітнім матеріалом.


Slide 9

Застосування різноманітних форм та методів позаурочної й позакласної виховної роботи з екології: організація конкурсів та олімпіад з питань охорони довкілля, проведення творчих конкурсів на екологічну тематику, екологічних турнірів фізиків, хіміків, біологів, математиків НАЙРОЗУМНІШИЙ


Slide 10

Екологічні конгреси ( подаються кращі дослідницькі роботи учнів, звіти про практичну природоохоронну роботу, проводяться виступи екологічних агітбригад, конкурси, ігри, вікторини на екологічну тематику)


Slide 11

Акції' "Школа - мій рідний дім" (озеленення класів, холів, складання зелених паспортів класів), "Нагодуй пташину", "Дім для птаха", "Рідкісні рослини України", "Сто чудес України"; декади Довкілля (упорядкування прилеглої території НВК); розробили ( вчителі, учні, батьки) і реалізуємо проект “Шкільний двір”;


Slide 12

Спільно з благодійним фондом "Наше місто" здійснюється догляд за Молодіжним парком; екологічні марафони "Ще й досі гіркота пече полинна" (до річниці аварії' на ЧАЕС), виступи екологічної агітбригади; виставки плакатів " Людина і довкілля"; виставки фотогазет "Цей дивовижний світ природи“; Святкування 22 квітня Дня Землі ( екологічні акції)


Slide 13

Інтеграція навчальної та позашкільної роботи здійснюється через: туристсько-краєзнавчу роботу шкільного геоклубу «Мандрівник»


Slide 14

Село Вишневе. Ерастівська дослідна станція зернового господарства Шлюзи греблі Іскрівського водосховища Екскурсія на Жовтоводські очисні споруди


Slide 15

Екологічне виховання на уроках і в позаурочній діяльності Організація безпосередньої практичної діяльності у довкіллі (екскурсії, практики, практикуми, експедиції)


Slide 16

Використання на уроках матеріалів походів, екскурсій, що є природними та найбільш доцільними форми дослідницького методу навчання. Уроки-подорожі, уроки-екскурсії, заочні мандрівки тощо.


Slide 17

Фестиваль ранкових зарядок для молодших школярів


Slide 18

Персональні виставки, фотовиставки вчителів, учнів НВК


Slide 19

Сайт закладу


Slide 20

Сторінка про освіту сталого розвитку


×

HTML:

Ссылка: