'

Вас вітають Жовті Води Дніпропетровської області

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Вас вітають Жовті Води Дніпропетровської області


Слайд 1


Слайд 2

Навчально-виховний комплекс №6 “Перспектива” м. Жовті Води Дніпропетровської обл.


Слайд 3

Формування в учнів мислення, орієнтованого на стале майбутнє, в умовах інтеграційного простору навчально-виховного комплексу Чаленко Павлина Петрівна, директор НВК № 6 “Перспектива”


Слайд 4

Структура навчально-виховного комплексу № 6 “Перспектива”


Слайд 5

Модель інтеграційного освітньо-виховного простору НВК Навчальна робота Методична робота з педкадрами Виховна робота Формування здорового способу життя Проект “Креативний педагог ” Проект “Сходинки до життєвої компетентності” Проект “Національна самосвідомість як поклик часу” Проект “Об'єднаємо зусилля заради життя ” Проект “Джерела національної духовності” Центр позакласної роботи Соціально – психологічна служба Проект “Соціально-психологічна підтримка” Формування нового мислення


Слайд 6

Головна мета діяльності НВК № 6 «Перспектива»: Створення інтеграційного освітньо-виховного середовища та організаційно-педагогічних умов для формування і розвитку соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості. Сприяння засвоєнню знань і умінь, які дають змогу в майбутньому ухвалювати та впроваджувати рішення, спрямовані на підвищення якісного рівня життя, що не загрожують можливостям наступних поколінь задовольняти свої потреби. Цілеспрямований, системний, регульований навчально-виховний процес, що має на меті упровадження у свідомості школярів, як представників української нації, етнічної, культурної, мовної єдності, своєї національної неповторності. Створення умов для естетичного навчання та виховання учнів, формування духовно багатої, гармонійно розвиненої особистості. 


Слайд 7

Аспекти освіти сталого розвитку: а) інтегрування освіти для сталого розвитку в навчальні дисципліни, програми і курси ( 1-11 кл.); б) організація окремих курсів і програм із сталого розвитку ( 3-4, 8 кл.); в) використання тематики сталого розвитку під час виховної роботи ( 1-11 кл.); г) інтегрування освіти для сталого розвитку в зміст гурткової роботи (2-11 кл.)


Слайд 8

Вивчаємо курс «Уроки для стійкого розвитку» у 8 кл., курс «Моя здорова планета» у 3,4 класах. Здійснюємо екологізацію навчальних дисциплін. Найпоширеніша форма - насичення предметів природничо-географічного циклу, зокрема біології, географії, хімії та ін. екологоосвітнім матеріалом.


Слайд 9

Застосування різноманітних форм та методів позаурочної й позакласної виховної роботи з екології: організація конкурсів та олімпіад з питань охорони довкілля, проведення творчих конкурсів на екологічну тематику, екологічних турнірів фізиків, хіміків, біологів, математиків НАЙРОЗУМНІШИЙ


Слайд 10

Екологічні конгреси ( подаються кращі дослідницькі роботи учнів, звіти про практичну природоохоронну роботу, проводяться виступи екологічних агітбригад, конкурси, ігри, вікторини на екологічну тематику)


Слайд 11

Акції' "Школа - мій рідний дім" (озеленення класів, холів, складання зелених паспортів класів), "Нагодуй пташину", "Дім для птаха", "Рідкісні рослини України", "Сто чудес України"; декади Довкілля (упорядкування прилеглої території НВК); розробили ( вчителі, учні, батьки) і реалізуємо проект “Шкільний двір”;


Слайд 12

Спільно з благодійним фондом "Наше місто" здійснюється догляд за Молодіжним парком; екологічні марафони "Ще й досі гіркота пече полинна" (до річниці аварії' на ЧАЕС), виступи екологічної агітбригади; виставки плакатів " Людина і довкілля"; виставки фотогазет "Цей дивовижний світ природи“; Святкування 22 квітня Дня Землі ( екологічні акції)


Слайд 13

Інтеграція навчальної та позашкільної роботи здійснюється через: туристсько-краєзнавчу роботу шкільного геоклубу «Мандрівник»


Слайд 14

Село Вишневе. Ерастівська дослідна станція зернового господарства Шлюзи греблі Іскрівського водосховища Екскурсія на Жовтоводські очисні споруди


Слайд 15

Екологічне виховання на уроках і в позаурочній діяльності Організація безпосередньої практичної діяльності у довкіллі (екскурсії, практики, практикуми, експедиції)


Слайд 16

Використання на уроках матеріалів походів, екскурсій, що є природними та найбільш доцільними форми дослідницького методу навчання. Уроки-подорожі, уроки-екскурсії, заочні мандрівки тощо.


Слайд 17

Фестиваль ранкових зарядок для молодших школярів


Слайд 18

Персональні виставки, фотовиставки вчителів, учнів НВК


Слайд 19

Сайт закладу


Слайд 20

Сторінка про освіту сталого розвитку


×

HTML:

Ссылка: