'

Впровадження здоров`язберігаючих технологій в НВП

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Впровадження здоров`язберігаючих технологій в НВП Доповідач Т.І.Сеньковська, директор МЗШ І-ІІст. №56 Автори проекту: Т.І.Сеньковська, Л.О.Попова, Т.А.Данько Макіївська загальноосвітня школа І-ІІст. №56 08.11.2014


Слайд 1

“Здоров'я не все, але без здоров'я – нічого” Сократ Увага до питання здоров'я школярів суттєво зросла. Про несприятливість у даній сфері говорять давно, але сьогодні ця проблема стоїть дуже гостро. 08.11.2014


Слайд 2

Причини і наслідки порушення здоров'я дитини Фактори, які впливають на стан здоров'я Зростання навчального навантаження Призводить до порушення постави Діти все більше часу проводять за переглядом фільмів Проводять багато часу за комп'ютерними іграми 08.11.2014 Производить до гіподинамії Призводить до порушення зору


Слайд 3

Хто чим повинен займатися Медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням Завдання медицини і школи Завдання школи – зберігати, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров'я. 08.11.2014


Слайд 4

Повсякденна діяльність школи 08.11.2014 -- це не є чимось невідомим


Слайд 5

Ефективність позитивного впливу на здоров'я школярів різних оздоровчих заходів визначається не хаотичністю методів, а системною роботою за всіма напрямками. Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язберігаючими вміннями і навичками. 08.11.2014


Слайд 6

Напрямки для реалізація складових здоров'я 08.11.2014


Слайд 7

Ранкова гімнастика Фізкульт хвилинки Рухливі ігри Контроль та самоконтроль за правильною постановою Виконання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії Виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних точок Навчання правильному та регулярному чищенню зубів Навчання культурі споживання їжі Навчання використанню народних способів оздоровлення Навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці, відпочинку ЗДОРОВ`Я Реалізація фізичної складової Знання свого особистого рівня здоров‘я t 08.11.2014


Слайд 8

Здоров'я диференційованого навчання проблемного навчання діалогового навчання рефлексивного навчання колективної розумової діяльності Стимулювання аргументів відповідей Заохочування ініціативи учнів Розвиток інтуїції, творчості Демонстрація правильного мовлення Закінчення уроку повинно бути своєчасним 08.11.2014 Реалізація соціальної складової Використання на уроці засобів Створення умов самовираження


Слайд 9

Реалізація психічної складової підтримувати дружні стосунки Навчання вмінню У своїх можливостях, задатків Підтримання впевненості Вміння керувати емоціями Самооцінка, самоконтроль Музикотерапія Кольоротерапія 08.11.2014


Слайд 10

Реалізація духовної складової 4 Навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів школи, до дорослих Навчання відповідальності за власні вчинки Вироблення навичок самообслуговування Навчання вмінню розрізняти добро і зло, духовне і бездуховне, долати прояви зла в собі 08.11.2014 Навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя Навчання усвідомлення життєвих цінностей 3 2 1


Слайд 11

08.11.2014 Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров'язберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної , емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків.


Слайд 12

08.11.2014 У учнів розвинута інтуїтивна здатність чути емоційний стан учителя, а тому з перших хвилин уроку треба створити середовище доброзичливості, позитивного емоційного налаштування . Слід пам’ятати, що психологічний стан і психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне здоров’я.


Слайд 13

08.11.2014 Велике значення для попередження втоми є чітка організація навчальної праці. На уроках, де більша частина навчальна діяльність пов’язана з класною дошкою, дуже важливо, щоб до початку уроку було зроблено необхідні записи на дошці: завдання для усного рахунку, опитування, можливо, план роботи на уроці. Можна зразу вказати в залежності від ступеня складності завдання якому рівню відповідає його виконання. Знаючи весь план уроку, які знання, вміння, навички необхідно набути , який обсяг роботи виконати, учень може обрати ступінь складності завдання, розподілити свою роботу на свій погляд, що формує учня як суб’єкта навчальної діяльності.


Слайд 14

08.11.2014 Під час вивчення нового матеріалу добре, коли весь матеріал уроку записаний на дошці або на плакаті й при підведенні підсумків уроку є можливість охопити ще раз поглядом виведені формули, співвідношення, графіки тощо. Ми вважаємо, що необхідно проводити роботу з профілактики стресів. Хороші результати дає робота в парах, групах як на місцях так і біля дошки, де ведений, більш «слабкий» учень відчуває підтримку товариша. Антистресовим моментом на уроці є стимулювання учнів до різноманітних способів розв'язання, не боячись помилитися, отримати неправильну відповідь.


Слайд 15

08.11.2014 Ставлення учнів до свого здоров'я, за думкою більшості спеціалістів, є основою здоров'язбереження, так як через мотивацію цього ставлення можна здійснити ціннісне - орієнтовану діяльність дітей та підлітків по збереженню та зміцненню власного здоров'я. У зв'язку з цим пропаганда здорового способу життя через валеологічне та екологічне виховання засобами уроків є складовою у розв'язанні проблеми здоров'я збереження.


Слайд 16

08.11.2014 Адміністрацією нашої школи розроблені методичні поради для вчителів 1-5 класів щодо формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, які передбачають допомогу вчителю у плануванні діяльності учнів, застосуванні всіх рівнів процесу прийняття рішень , враховуючи вікові особливості та рівень розвитку у кожному класі за алгоритмом «Стій! Виріши … Дій!». У кожному класі початкової школи учні поступово підвищують рівень самостійності застосування процесу прийняття рішень, беручи на себе все більше відповідальності за його впровадження. Така робота сприяє індивідуальному розвитку дитини: переходячи від першого до наступних класів все більше усвідомлюють важливість для них процесу прийняття рішень і значення етапів та кроків на кожному віковому рівні.


Слайд 17

Вчити дітей діяти за алгоритмом у конфліктних ситуаціях Стій! Подумай! Прийми рішення! 08.11.2014


Слайд 18

Формування свідомого ставлення учнів до свого здоров'я Загальна кількість балів КОЕФІЦІЄНТ (всього балів/ 38)


Слайд 19

08.11.2014 Рівень сформованості у учнів компетентного ставлення до власного здоров’я визначається за відповідною шкалою: К = 0,95 – 1,0 високий рівень


Слайд 20

Використана література: 08.11.2014 Т. Бойченко. Валеологія в школі і вдома. – Київ – Логос – 1999. Т. Бойченко. Валеологія в школі. – Київ, 2001. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.2004р. Мельник С. Здоров'я та духовність - через освіту. Директор школи. – 2003 - №44. Скляр В.Ф. Здоров'я учнів і навчальний процес. – Педагогічна скарбниця Донеччини. 1997. – №2. Таранова О., Челах Г. Здоров'язбережувальний педагогічний процес. Завуч. - 2008. - №19-20. Никифоренко О. Школа на шляху до здорового способу життя. Завуч. - 2008. - №19-20. Гонтаровська Н. Інноваційне середовище як фактор розвитку особистості. Директор школи. – 2008. - №9. Шульга С. Оздоровчі технології. Директор школи. – 2008. - №9. Кирилюк Л., Шубіна Т. Школа життєтворчості - шлях до успіху. Завуч. – 2006. - №15. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.2004р.


Слайд 21

Контактные тел: 0507493257 vasilova_tamara@yandex.ru Спасибо за внимание! 08.11.2014


×

HTML:

Ссылка: