'

Библиотека “Родина” в три века

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Библиотека “Родина” в три века Стара Загора, 29 септ. 2010 150 години


Слайд 1

Светиниколско училище 1876 г.


Слайд 2

25 март 1860 г. Денят е Благовещение Атанас Иванов Тодор Шишков Петър Иванов Господин Славов


Слайд 3

Атанас Илиев Петко Икономов


Слайд 4

Стария театър Мара Шопова 40-те години ХХ век


Слайд 5

60 – 70-те години на ХХ век


Слайд 6

ХХІ век


Слайд 7

Структура


Слайд 8

145 000 посещения в сайта 20 библиотекари 4 500 читатели 317 000 документи 60 000 посещения 2 800 часа в интернет 150 периодични издания 783 кв.м площ 23 компютъра 120 000 заети


Слайд 9

Автоматизация 1994 г. Начало 1996 г. Локална компютърна мрежа 1999 г. Автоматизирано обслужването на читателите 2000 г. Участие в своден каталог 2002 г. АБ под Windows 2004 г. Автоматизиране на Детски отдел и един филиал 2004 г. Електронен каталог на библиотеката 2010 г. 16 работни станции и 7 потребителски компютъра 2010 г. ББД на книги, статии, периодични издания и некнижни носители на информация 2010 г. 15 модула на АБ


Слайд 10

Проекти 2002 – 2010 г. 18 проекта на стойност 97 570 лв. – за обогатяване на фондовете – за подобряване на материално-техниче- ската база – за работа с деца – за създаване и развитие на ОИЦ и др. Допълнително привлечени дарения за 60 540 лв. Домакин на национални и регионални семинари, работни срещи и др.


Слайд 11

Партньорства Община Стара Загора Обществен дарителски фонд Стара Загора Търговско промишлената палата и РАО Тракия ДОВДЛРГ „Незабравка”, ДВФУ, РИОКОЗ Регионален исторически музей Регионална библиотека „Захарий Княжески” Тракийски университет Държавен архив Стара Загора Къща музей „Гео Милев” Клубовете по мислене в ХІ ОУ Електронни и печатни медии, училища, книжарници и др.


Слайд 12

Услуги


Слайд 13

Национални инициативи Национална програма Панорама на читалищни идеи


Слайд 14

Програми и клубове в подкрепа на книгата и четенето


Слайд 15

Програми за информационна грамотност и ползване на новите технологии и интернет Изнесени часове на класа Библиотечни екскурзии с ученици и учители Детски седмичен стенвестник Интернет репортер Опознай родния си град, България и света


Слайд 16

Програми за изява на творческите възможности на децата и младежите и за пълноценно прекарване на свободното време Лято в детската библиотека Детско куклено студио „Слънчице” Творческо ателие „Сръчни ръце” Киносалон „Мечо Пух”


Слайд 17


Слайд 18


Слайд 19


Слайд 20


Слайд 21

Издания


Слайд 22


Слайд 23


Слайд 24

Екипът


Слайд 25

Благодаря за вниманието! lib@rodina-bg.org www.rodina-bg.org priateli@rodina-bg.org www.rodina-bg.org/dete


×

HTML:

Ссылка: