'

Библиотека “Родина” в три века

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Библиотека “Родина” в три века Стара Загора, 29 септ. 2010 150 години


Slide 1

Светиниколско училище 1876 г.


Slide 2

25 март 1860 г. Денят е Благовещение Атанас Иванов Тодор Шишков Петър Иванов Господин Славов


Slide 3

Атанас Илиев Петко Икономов


Slide 4

Стария театър Мара Шопова 40-те години ХХ век


Slide 5

60 – 70-те години на ХХ век


Slide 6

ХХІ век


Slide 7

Структура


Slide 8

145 000 посещения в сайта 20 библиотекари 4 500 читатели 317 000 документи 60 000 посещения 2 800 часа в интернет 150 периодични издания 783 кв.м площ 23 компютъра 120 000 заети


Slide 9

Автоматизация 1994 г. Начало 1996 г. Локална компютърна мрежа 1999 г. Автоматизирано обслужването на читателите 2000 г. Участие в своден каталог 2002 г. АБ под Windows 2004 г. Автоматизиране на Детски отдел и един филиал 2004 г. Електронен каталог на библиотеката 2010 г. 16 работни станции и 7 потребителски компютъра 2010 г. ББД на книги, статии, периодични издания и некнижни носители на информация 2010 г. 15 модула на АБ


Slide 10

Проекти 2002 – 2010 г. 18 проекта на стойност 97 570 лв. – за обогатяване на фондовете – за подобряване на материално-техниче- ската база – за работа с деца – за създаване и развитие на ОИЦ и др. Допълнително привлечени дарения за 60 540 лв. Домакин на национални и регионални семинари, работни срещи и др.


Slide 11

Партньорства Община Стара Загора Обществен дарителски фонд Стара Загора Търговско промишлената палата и РАО Тракия ДОВДЛРГ „Незабравка”, ДВФУ, РИОКОЗ Регионален исторически музей Регионална библиотека „Захарий Княжески” Тракийски университет Държавен архив Стара Загора Къща музей „Гео Милев” Клубовете по мислене в ХІ ОУ Електронни и печатни медии, училища, книжарници и др.


Slide 12

Услуги


Slide 13

Национални инициативи Национална програма Панорама на читалищни идеи


Slide 14

Програми и клубове в подкрепа на книгата и четенето


Slide 15

Програми за информационна грамотност и ползване на новите технологии и интернет Изнесени часове на класа Библиотечни екскурзии с ученици и учители Детски седмичен стенвестник Интернет репортер Опознай родния си град, България и света


Slide 16

Програми за изява на творческите възможности на децата и младежите и за пълноценно прекарване на свободното време Лято в детската библиотека Детско куклено студио „Слънчице” Творческо ателие „Сръчни ръце” Киносалон „Мечо Пух”


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21

Издания


Slide 22


Slide 23


Slide 24

Екипът


Slide 25

Благодаря за вниманието! lib@rodina-bg.org www.rodina-bg.org priateli@rodina-bg.org www.rodina-bg.org/dete


×

HTML:

Ссылка: