'

Запетаи в сложното изречение

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Запетаи в сложното изречение Български език ІV клас По учебника на Р.Танкова


Slide 1

Пред че, пред но, пред който, какъвто, където, когато, запетайката е злато! Затова помни, дете, къде се слагат те!


Slide 2

Упр.1 Изберете подходящи думи, за да свържете простите изречения в сложни. Мислех го за роза, то излезе трън. Вирнал глава, не види къде стъпва. Лошо време се оправя, лош човек никога. Слънцето грее и в калта, не се каля. ала а а но


Slide 3

Упр.2 Образувайте изречения по моделите. Ще си напиша домашната и излизам да играя. и , но . . . , обаче Магдалена обича морето, но повече обича планината. Щях да тръгна, обаче размислих.


Slide 4

. . . , а , ала , ама Искам , а не мога. Засилих се, ала не прескочих трапа. Отидох за риба, ама нищо не улових.


Slide 5

Пише се винаги запетая пред думите за връзка в изречението: а, но, ала, ама, та, обаче. Когато две прости изречения са свързани с думата и, пред нея няма запетая. Запомни!


Slide 6

Упр.4 Свържете по подходящ начин простите изречения в сложни и препишете текста, като поставите запетаи. Нарцис Нарцис бил красив ___ прекалено се гордеел с това. Веднъж се навел над един ручей ____ се загледал в отражението си. Дълго се оглеждал той _______ се любувал на красотата си. Поискал да стане ____ не могъл да откъсне очи от образа си. Заплакал той ___ сълзите падали в ручея. Образували се кръгове ____ прекрасният образ изчезнал. Нарцис клюмнал глава ____ мракът на смъртта покрил очите му. Нимфите дошли за тялото му ____ не го намерили. Там имало едно бяло дъхаво цвете. То се наричало нарцис. Из “Старогръцки митове и легенди” и , но , като , но , а и и , но


Slide 7

Упр.5 Продължете изреченията. Къде е мястото на запетаята в тях? Намерих книгата която ..................... Стигнахме там където ...................... Обичам морето защото .................... Ще изляза навън ако ........................ Татко винаги казва че ....................... Да внимаваме преди да ...................


Slide 8

Намерих книгата, която вчера търсих. Стигнахме там, където отивахме. Обичам морето, защото ми харесва да плувам. Ще изляза навън, ако мама ме пусне.. Татко винаги казва, че съм неговата принцеса. Да внимаваме, преди да напишем нещо. Нека проверим!


Slide 9

Упр.6 Свържете изреченията в гатанки. Като си тръгне господарят, Че се ражда то с брада, Щом усети вятър или дъжд, не учудва никого това. тя се заключва изведнъж. фенерите тук се разгарят.


Slide 10

Със запетаи се ограждат простите изречения, които започват с думите: която, където, ако, защото, че, преди да, когато, щом, както, като, след като, на което, за да, тъй като и др. Запомни!


Slide 11

Време е за тест


Slide 12

Къде липсва запетая? А) Лъже, та се къса; Б) Не врат ами шия; В) На път и под път. ,


Slide 13

Къде запетаята е поставена неправилно? А) Знае, се че пчелите танцуват; Б) Правят го, за да си дават знаци; В) Това значи, че там има нектар. А) Знае се, че пчелите танцуват;


Slide 14

Работихте чудесно този час!


Slide 15

Учебника, стр. 19/ упр. 7 и 8 Домашна работа Йорданка Първанова, СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград


×

HTML:

Ссылка: