'

Проект На тему: “ Злочинність в Україні”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Проект На тему: “ Злочинність в Україні” Студентки 27 групи Щирської Світлани


Slide 1

Злочинність – загальносоціальна проблема та як форма порушення прав людини Як свідчить статистика, злочинність в Україні набула неабиякого поширення. В умовах економічної кризи, нерівномірності суспільного розвитку, різкого спаду рівня життя, значних прогалин у законодавстві, та інших негативних чинників збільшується кількість осіб, які схильні до скоєння злочинів.


Slide 2

ВИДИ ЗЛОЧИНІВ Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини: невеликої тяжкості середньої тяжкості тяжкі особливо тяжкі


Slide 3

Хабарництво Хабарництво - одержання службовою особою, а також давання їй хабара з метою одержання певних вигід протизаконним порядком. Бюрократичні системи особливо податливі на хабарі. Кримінальний кодекс України визнає приймання чи давання хабара як злочин. Явище хабарів було дуже поширене в СССР, незважаючи на високі кари, і залишилося поширеним в Україні. Частина службовців і впливових осіб, попри ризик бути покараним, вдається до хабарів як засобу швидкого й легкого збагачення.


Slide 4


Slide 5

ДЕЯКІ ВИДИ ЗЛОЧИНІВ СКОЄНІ 2004-2008 РР.


Slide 6

Злочини економічної спрямованості


Slide 7

Розкрита злочинність у відсотках, станом на 2007 рік


Slide 8

Злочинність, як і будь-яке інше соціальне явище, можна оцінювати за допомогою якісних та кількісних критеріїв, основними з яких є: рівень злочинності; коефіцієнти злочинності; динаміка злочинності; географія злочинності; структура злочинності; характер злочинності; "ціна" злочинності; стан злочинності.


Slide 9

Проблема глобального поширення наркоманії є однією з найгостріших у системі забезпечення національної безпеки нашої держави і потребує негайного вжиття рішучих заходів. Наркомани – особи, які залежать від наркотиків, думають тільки про наркотики і готові йти на все, щоб їх отримати. Для їхніх сімей життя перетворюється на безкінечні страждання. Для того, щоб отримати гроші на наркотики, без яких вони впадають в агресивний стан, наркомани йдуть на скоєння злочинів. Справляючи негативну дію на оточуючих, нові наркомани сприяють розповсюдженню наркоманії подібно епідемії.


Slide 10

Загальний стан злочинності в Україні


Slide 11

Висновок Наведені вище дані свідчать про продовження процесу трансформації злочинності в Україні, який полягає в переході частини осіб, схильних до протиправних дій, від відкритих видів злочинних посягань насильницької та корисливо-насильницької спрямованості, до вчинення більш замаскованих злочинів корисливого характеру У нашій країні, як і в інших країнах, відомості про територіальний розподіл злочинності формуються на основі даних первинного обліку злочинів за місцем їх вчинення, які потім узагальнюються в офіційній звітності правоохоронних органів районів, міст, областей. Географія злочинності — кількісно-якісний статистичний показник, який відображений в первинному обліку злочинів правоохоронними органами за місцем їх вчинення, що містить відомості про злочинця та потерпілого, дані про моральні та матеріальні втрати внаслідок вчинення злочинів, а також характеризує його структуру як співвідношення між групами та видами злочинів, вчиненими різними категоріями правопорушників у окремо взятих адміністративно-територіальних одиницях. Вивчення географії злочинності дозволяє з'ясувати специфіку причин та умов злочинності в різних географічних районах з точки зору впливу на них місцевих особливостей та врахувати їх при розробленні системи профілактики.


×

HTML:

Ссылка: