'

ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ В ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРІ Microsoft Word

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ В ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРІ Microsoft Word


Slide 1

1. Між словами ставиться лише один пропуск Наприклад: Текстовий_редактор Текстовий_ _ _редактор


Slide 2

2. Розділовий знак не відривають від слова, після розділового знаку ставиться пропуск Наприклад: Текстовий_редактор._ Текстовий_редактор,_який… Текстовий_редактор?_ Текстовий_редактор;_ Текстовий редактор_._ Текстовий редактор_,_який… Текстовий редактор_;_ Текстовий редактор_?_


Slide 3

3. Не потрібно примусово переходити на новий рядок редактор це зробить автоматично!!!


Slide 4

4. Слова не ділять на склади і не переносять Наприклад: Текстовий_редактор Текстовий_редак- тор


Slide 5

5. Використовуючи () або “” не ставити пропуск до і після тексту Наприклад: (Текстовий_редактор) “Текстовий_редактор” (_Текстовий_редактор_) “_Текстовий_редактор_”


Slide 6

6. До і після тире ставиться пропуск Наприклад: Текстовий_редактор_–_це Текстовий_редактор–це


Slide 7

7. До і після дефісу не ставиться пропуск Наприклад: жовто-зелений колір рамки жовто_-_зелений колір рамки


Slide 8

8. Не ставити пропуски між літерами, щоб зробити слово більш розтягнутим Наприклад: WORD W_O_R_D


Slide 9

9. Не робити абзаци та відступи тексту пропусками Наприклад: Текстовий_редактор (клавіша Tab) _ _ _Текстовий_редактор


Slide 10

10. Для переходу на перший рядок нового абзацу натиснути клавішу Enter


Slide 11

11. Не нумерувати списки вручну Наприклад Файл Правка Вид 1.Файл 2.Правка 3.Вид


Slide 12

Бажаю успіхів під час подальшого вивчення текстового редактора Microsoft Word


×

HTML:

Ссылка: