'

Ааш зан ба стресс

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Баянжаргал Ааш зан ба стресс


Slide 1

Х?ний ааш зангаас гарах олон т?рлийн стресс Оршил


Slide 2

Стресс гэдэг нь амьдралд гарч байгаа томоохон ??рчл?лд??дийн улмаас биед ??сэж байгаа дарамт буюу шахалтад х?ний бие махбодид болон оюун сананы ?з??лэх хриу ?йлдэл юмаа ?ндсэн хэсэг


Slide 3

Хавсралт


Slide 4

Х?ний зан аашыг : Эерэг С?р?г Х?гжилтэй Ууртай Наргианч Харамч ?гл?гч Аминч Уярай Х?йтэн Даруухан Чальчаа Эдгээрээс ??сэх стрессийн талаар Зан ааш


Slide 5

Х?чтэй стресс ??сгэгч ?д?р тутам тохиолддог жижиг стресс ??сгэгч Стрессээр ??сгэгч


Slide 6

Богино хугуцааны Удаан хугацаа гэж ангилдаг Стрессийг ?ргэлжлэх хугацаа


Slide 7

Срессийг тайлах богихо хугацааний аргууд Сресстийг тайлах удаан хугацааний аргууд Стрессийг тайлах арга


Slide 8

З?рх дэлсэх Амьсгал давчдах Салгалж чичрэх Уйтгарлах Цочимтгой болох Айдас х?йдэстэй болох Итгэл алдрах баяр бясгалантай болох Хэт их унтах Архи хэтр??лэн хэрэглэх Стресст орсн х?нд гарч болох ?рчл?лт??д


Slide 9

Тамхи татаж эхлэх Бусдыг дайрч давшлах Татдаг тамхины тоо олшрох Гэдэс базлах Нойр хулжих Сэтгэл зоинох ?ймрэх Гуниглах Хумсаа мэрэх Хоол бага идэх Амархан уйлах Амиа хорлохыг оролдох ?ргэлжлэл


Slide 10


Slide 11


Slide 12

Стрессээ зохицуулж сурцгаая Эцэст нь


×

HTML:

Ссылка: