'

Система влади в Україні

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Система влади в Україні Андрій Шекета Фундація громадянського розвитку


Slide 1

Система влади в Україні Кожна держава наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями з урахуванням своїх національних, історичних та інших традицій Формування повноцінного місцевого самоврядування неможливе без децентралізації державної влади


Slide 2

Система влади в Україні Децентралізації державної влади - передача територіальним громадам або органам, які вони обирають, вирішення справ, виконання яких до певного часу належало державі


Slide 3

Система влади в Україні децентралізація демократична - місцеві справи вирішують особи, обрані місцевим населенням, децентралізація адміністративна - місцеві справи вирішують призначені з центру представники центрального уряду. ДРУГА МОДЕЛЬ ДІЄ В УКРАЇНІ!


Slide 4

Система влади в Україні Основною засадою формування справедливих відносин між державною владою та місцевим самоврядуванням це - чіткий розподіл фінансових ресурсів!


Slide 5

Система влади в Україні Функції місцевого самоврядування не забезпечено адекватними доходними джерелами. Доходи, закріплені за місцевими бюджетами, недостатні для виконання покладених на місцеві органи функцій, а самі вони практично не мають повноважень щодо бюджетів.


Slide 6

Система влади в Україні Система місцевого самоврядування в Україні на місцях представлена: Представницькими органами влади (місцеві ради) Органами виконавчої влади (місцеві державні адміністрації)


Slide 7

Система влади в Україні Місцеві ради – обираються строком на 5 років за пропорційною (змішаною) системою Місцеві державні адміністрації – призначаються Президентом України


Slide 8

Система влади в Україні Місцеві державні адміністраціі здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно - територіальної одиниці Реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою


Slide 9

Система влади в Україні Місцеві ради – представляють інтереси територіальної громади, яка їх обирає Контролюють місцеві органи виконавчої влади, в рамках делегованих їм повноважень


Slide 10

Система влади в Україні Міські, селищні та сільські ради – представляють інтереси територіальної громади. Обласні та районні ради представляють спільні інтереси територіальних громад


Slide 11

Система влади в Україні Місцеві ради, які представляють інтереси територіальних громад створюють власні виконавчі комітети, склад яких затверджується місцевою радою. Ради які представляють спільні інтереси територіальних громад делегують свої повноваження місцевим адміністраціям.


Slide 12

Хто головний на районі? Для реального та дієвого самоврядування в Україні - необхідно відмовитись від делегування повноважень місцевого самоврядування державним органам


Slide 13

УДАЧІ ! ! !


×

HTML:

Ссылка: