'

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА”

Понравилась презентация – покажи это...




Слайд 0

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” 6Plus4u


Слайд 1

Доц. д-р стефан дражев кабинет 510, 660-480 Водещ преподавател 2 Personal Web Site: sd.bultima.net/SteDra2


Слайд 2

План на лекция пета 3 Каква беше темата на предходната лекция? Какво трябваше да извършим...? Кои са най-активните студенти по ИКТ? Каква е темата на днешната лекция? Хора с изключителен принос в ИКТ... Какво да извършим през седмицата... Литература по темата Въпроси и отговори


Слайд 3

Задание 1 – Челна страница Анализ на първите представени задания... Уважаеми доц. д-р Дражев, Изпращам Ви челната си страница от бъдещата курсова работа. Най-любезно Ви моля, ако съм допуснала някакви значителни грешки или неизпълнила важни критерии, да отговорите на писмото ми за да ги поправя в рамките на зададения от Вас срок. Благодаря Ви предварително! В........... Г.....................


Слайд 4

Задание 1 – Челна страница Пример 1: Гергана Станиславова Стоева Фак. №11051, 45 група Стокознание


Слайд 5

Задание 1 – Челна страница Пример 2: Добър баланс на цветовете; Да има по-голямо разстояние преди “Курсова работа” Намаляне на илюстрацията


Слайд 6

Задание 1 – Челна страница Пример 3: Голямо дясно поле Footer - рамка


Слайд 7

Задание 1 – Челна страница Пример 4: Небалансирана илю-страция Големи разстояния между текстовете “Проверили” – ляво израв-няване


Слайд 8

Въведение в MS Office/WORD 2003/2007 ФАЙЛОВЕ-БЛАНКИ Изисквания и оценка на Курсовата работа - Word темата на днешната лекция


Слайд 9

ДОКУМЕНТИ - БЛАНКИ TEMPLATES – FN9999.DOT OPEN SAVE AS Осн. документ – FN9999.DOC


Слайд 10

Какво е TEMPLATE? ПРЕДВАРИТЕЛНО ФОРМАТИРАН ДОКУМЕНТ - БЛАНКА, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН И ИЗПОЛЗУВАН ОТ ДАДЕН ПОТРЕБИТЕЛ/ФИРМА


Слайд 11

REPORTS / ОТЧЕТИ Letters & Faxes / Писма и факсове OTHER DOCUMENTS (cv) MEMOs /Бележки PUBLICATIONS (Курсова Работа!) Templates - Видове


Слайд 12

Работа с *.DOT New Office Document Other Documents Professional Resume


Слайд 13

Запомнете! Отвори документа като Resume.DOT Save as -> NewName.DOC Например FN9999CV.DOC


Слайд 14

Създайте си CV по образец... АКТУАЛИЗИРАЙ ИМЕТО, АДРЕСА, …


Слайд 15

Създайте си CV по образец... СЪХРАНЕТЕ КАТО ВАША АВТОБИОГРАФИЯ


Слайд 16

СПЕСТИ ВРЕМЕ И ... ЗАПОЗНАЙ СЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА...


Слайд 17

18 Основни групи изисквания - Word Изисквания към челната страница Изисквания към основните страници Изисквания към процедурите за съхраняване на файла


Слайд 18

Изисквания към общото оформление на КР - Word За Обем/бр. страници – 8 точки За оформление – подвързана в папка с гребени – 5 точки Джоб с дискета и етикет; изпращане и по e-mail с прикрепен файл - 7 точки


Слайд 19

Изисквания към съдържанието 2-15 страници на КР - Word Настройка на страница А4; 2,5х1х1,5х1– 3 точки; Header & Footer – 5 точки; Голяма начална буква - 2 точки; Заглавия и подзаглавия – 2 точки; Основни параграфи, оформени със стил, дефиниран от автора на КР – 3 точки


Слайд 20

Изисквания към съдържанието 2-15 Страници / Style - Word Име на Стила Тип на стила Добави към шаблони ФОРМАТ (др) Актуализирай ОК


Слайд 21

Изисквания към съдържанието 2-15 Страници / Колони - 3 т. Маркирай 2-3 параграфа Команда ФОРМАТ Подкоманада Колони Избери 2 колони Кликни на “Раздели с линия” ОК


Слайд 22

Изисквания към съдържанието 2-15 Страници / Колони - Bullets, 3 т. Маркирай текста Команда ФОРМАТ Подкоманада Водещи символи и номериране/Bullets and Numbering Избери “С водещи символи”/Bulleted Избери символ или икона или “По избор” ОК


Слайд 23

Изисквания към съдържанието 2-15 Страници / Колони - Symbol, 2 т. Команда Insert/Вмъкване Подкоманада Символ/Symbol Избери например “Евро” [Alt]+[Ctrl]+E Вмъкни, там където е указателя


Слайд 24

Изисквания към съдържанието 2-15 Страници / Колони - -Insert Бележка под линия – 3 точки; Word-Таблица (Auto format)– 3 точки; Вмъкване на Hyperlink ->CV - 3 точки;


Слайд 25

За изпращане навреме... До 7 декември – 10 точки; До 15 декември – 5 точки; След 21 декември – 0 точки; Виж таблица за изчисляване на Word-изисквания


Слайд 26

Над 87 точки... Отличен (6) 100 точки... Отличен (6)+


Слайд 27

Под 49 точки... Слаб ...


Слайд 28

Разработи Задание 2 FN11051Т2.DOC Или FN11051Т2.DOCX Да имате ТЕКСТ/TEMA За курсова работа!


Слайд 29

Demo – Нашите студенти представят Зеид Style – Стиловете ли? Че то е много просто....


Слайд 30

А СЕГА – ТАБЛИЦИ! РАЗЛИКА МЕЖДУ ТАБЛИЦА И СПИСЪК КАКВИ ТАБЛИЦИ ДА ПОДГОТВИМ??? ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РАБОТНАТА ПЛОЩ В EXCEL АДРЕСИРАНЕ В EXCEL


Слайд 31

EXCEL-ТАБЛИЦА Съвкупност от клетки, в които се включват формули, функции... Обработка на икономическа информация EXCEL-СПИСЪЦИ/СТАТИСТИКА Съвкупност от клетки, в които са въведени данни/”замръзнали” данни


Слайд 32

КАКВИ ТАБЛИЦИ ДА ПОДГОТВИМ??? Таблици с икономическа информация Минимум 40 клетки с формули и функции Елементи на обработка от меню DATA (дейта-данни) – Сортиране, Групиране, Филтриране, Пивотиране, Консолидиране, .... Goal Seek… Преобразуване от табличен в графически вид на данните; Анализи - Trendline


Слайд 33

Примерна икономическа таблица Ведомост за заплати Дневник на покупките Дневник на продажбите Месечни отчети за ... Годишен баланс на фирма ...


Слайд 34

В КР да има таблици - номенклатури Списък на студенти/служители Ценоразпис на ... Наименования на ...


Слайд 35

Конкретен пример Данните, които се поддържат за всеки наш студент – 11379 StuWeb


Слайд 36

Конкретен пример -2 Колко струва на студента една учебна година ???


Слайд 37

Елементи на работната площ


Слайд 38

Ред, Колона, Клетка, Работен лист...


Слайд 39

Видове адресиране в Excel Онтосително адресиране - AA88; Абсолютно адресиране - $AA$88; Комбинирано адресиране - $AA88 Примери на използване във формули и функции


Слайд 40

Любопитни факти от ИКТ Запомнете! O Alan Turing O Eckert & Mauchly O John von Neumann O Sir Maurice Wilkes O Bill Gates O Sir Tim Berners-Lee O Linus Torvalds O Scott Adams и други… Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН принос в ИКТ Tim Berners-Lee През 1992 Tim Berners-Lee, физик от CERN Швейцария, изобретил Word Wide Web (Web) Sir Tim Berners-Lee


Слайд 41

Какво трябва да извършим през седмицата? Да се регистрираме в учебните сайтове Да работим по Задание 1,2 Контролни/ТЕСТ


Слайд 42

НАШИТЕ САЙТОВЕ? НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА STEDRANET.NING.COM Както и http://logman.tech.officelive.com 43


Слайд 43

Q/A ВЪПРОСИ? Посете stedranet.ning.com


×

HTML:





Ссылка: