'

Евроклуб При 78 СОУ “Христо Смирненски”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Евроклуб При 78 СОУ “Христо Смирненски”


Slide 1

Заедно Можем!


Slide 2

Фондация Пайдея


Slide 3

За Клуба Цели Принципи Дейности


Slide 4

Цели и насоки Развитие на потенциала в учениците Креативност и идейност на учениците извън учебните занятия  Възпитание на толерантност и взаимно уважение. Формиране на “Европейски дух” и “европейско съзнание” Насърчаване на инициативата на учениците за постгине на успехи и желание за работа върху проекти.


Slide 5


Slide 6

Принципи на Евроклуба 1. Обща идея 2. Доброволно участие 3. Равнопоставеност на всички членове  4. Самоуправление на Евроклуба  5. Толерантност във взаимоотношенията  6. Демократичност


Slide 7

Имаш..... Да я направим реалност!


Slide 8

Дейности Евроклубът предлага широко поле за изява чрез медии- радио и телевизия, интернет комуникации- платформата на фондация “Пандея” Изготвяне и представяне на презентации и проекти пред гости и приятели. Приятни запознанства с членове от други клубове


Slide 9


Slide 10

Eвропeйски социален фонд дейността на клуба е съфинансирана от ЕСФ по проект "Столична мрежа на училищни европейски клубове"


Slide 11

Фондация Пайдея


Slide 12

За фондацията Водеща организация За развитието на клуба. Също така сме в партньори с още пет клуба, което помага за представяне на дейността ни и пред други, запознати с нашите цели и идеали.


Slide 13

Фондация "Пайдея" е неправителствена организация в обществена полза, създадена с цел да съдейства за модернизацията на българското образование


Slide 14

Тя работи в две основни насоки І. Повишаване на качеството на обучението по обществени науки и гражданско образование ІІ. Привличане на широка обществена подкрепа за модернизацията на българското образование


Slide 15

Заедно Можем!


×

HTML:

Ссылка: