'

Огнян Младенов

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Огнян Младенов


Slide 1

Огнян Младенов


Slide 2

SEO Какво би трябвало да научите от този SEO курс ? Как работят търсачките? Какво е оптимизация за търсещи машини (SEO) ? Как да изберем ключови думи и фрази ? Какви инструменти има за работа с ключови думи ? Какво е Long Tail ? Как се прави анализ на конкуренцията ? Как се изграждат на оптимизирани сайтове ? Как се прави On site оптимизация ? Как се прави On page оптимизация ? Как да изберете име на домейн и хостинг Как да създадете подходящи URL адреси ? Как се пишат оптимизирани текстове ? Как да напишем правилно заглавие и подзаглавие ? Как се създава семантично ядро ? Как да избегнем дублирано съдържание ? Какви са добрите и лошите практики в SEO ? Кои са най-често допускани грешки в SEO ? Как да не получим наказание от Google ?


Slide 3

SEO Представяне Избор на сайтове Правилата на играта ?


Slide 4

SEO Успехът в търсачките се определя от ... Това което Вие пишете за себе си и това което другите пишат за Вас !


Slide 5

SEO Какво е SEO ? SEO e набор от методи, които улесняват търсачката да намери, индексира, категоризира и класира (позиционира) съдържание. Защо е нужно ?


Slide 6

SEO


Slide 7

SEO


Slide 8

SEO


Slide 9

SEO


Slide 10

SEO


Slide 11

SEO


Slide 12

SEO User searches (query) User location/login id’d Query matched with index Returns matching docs Docs are sorted (ranked) Docs displayed as search results Customized by location/history


Slide 13

SEO SEO като библиотека - картотека, картонче, рафт, книга, библиография


Slide 14

SEO


Slide 15

SEO


Slide 16

SEO Correlation Data: Relative Importance of Algo Components in Google


Slide 17

SEO


Slide 18

SEO


Slide 19

SEO On Site оптимизация Уникално съдържание Достъпност (bot) URL структура (domain) Вътрешна структура от връзки Карта на сайта / rss feed Ключови думи Търсене и подбор на ключови думи On Page оптимизация Title, Meta tags, URL, Heading Tags, Текст, Internal Anchor Text Images, Maps, Video Link Building Social Media & Viral Marketing


Slide 20

SEO


Slide 21

SEO План за оптимизация на сайт Анализ и подбор на ключови думи Писане и оптимизация на текст + изображения, карти и видео Оптимизация на Title и Description meta tag Осигуряване на връзки (каталози, директории, социалки и други сайтове) Популяризация (статии, блог, поддържащи и сателитни сайтове, агрегатори)


Slide 22

SEO


Slide 23

SEO


Slide 24

SEO Анализ и подбор на ключови думи (Tools) Google AdWords Keyword Tool https://adwords.google.bg/select/KeywordToolExternal Google Search-Based Keyword Tool http://www.google.com/sktool/ SEO Book Keyword Tool http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/ Wordstream Keyword Tool http://www.wordstream.com/keywords/ Google Insights for Search http://www.google.com/insights/search/ по категории, по сезони, по региони, за периоди от време Най-популярни търсения и Нарастващи търсения Анализ на конкуренцията !!! Сайтове на най-силните Ви конкуренти – ключови думи, ключови фрази – цени, адреси, телефони, вид на услугата (доставка на продукта)


Slide 25

SEO Практическо упражнение


Slide 26

SEO OnPage оптимизация Текст Title, Meta tags, Heading Tags URL, Internal Anchor Text Images, Maps, Video


Slide 27

SEO


Slide 28

SEO OnPage фактори за класиране, свързани с ключови думи Използване на ключова дума: 1. в Title Tag 2. в началото на Title Tag 4. в H1 Tag 5. в Anchor Text на вътрешна връзка в страница 6. в Anchor Text на външна връзка в страница 7. като първа в H1 Tag 8. сред първите 50-100 думи в HTML кода на страница 12. в други заглавни Tags (<h2> – <h6>) 13. като Alt Text на изображение 14. повторения в HTML текст на страница 15. като име на изображение в страница 16. в <b> или <strong> Tags 17. плътност (Keyword Density Formula) 18. в List Items <li> на страница 20. в <i> или <em> Tags 21. в Meta Description Tag


Slide 29

SEO Текст , заглавие (H1) и подзаглавие (H2) Текст По-дълъг текст, подробно описание на продукти и услуги Отделни страници оптимизирани за цени и контакти (отделни страници за всичко) Страница за представяне на фирмата (about us) Повторения на ключовата дума 2-3x за кратка страница 4-6x дълга страница Полезното съдържание води до действие Заглавие Ясно отличимо H1 tag с дължина 3-5 думи (Title) Подзаглавие Ясно отличимо H2 tag Уникално !!! (snippet) Описателно с използване на важните ключови думи/фрази на различни позиции Дължина – според страницата: - 150 символа съдържащи ключовите думи / фрази (Description - 1 абзац от 2-3 изречения до 600 символа съдържащ ключовите фрази и СИНОНИМИ Обяснете с 3 изречения какво предлагате и защо да го поръчат от Вас !!!


Slide 30

SEO Допълнителни елементи в страница ККК Оптимизация на изображения, карти и видео Изображения Alt Attribute (NB) + Image Filename (описание преди + около) Карта Google Maps – rating & reviews Видео Youtube – rating & reviews! Трафик (при липса – друго популярно видео) Правило: клиентът трябва да види продукта по 5 различни начина, за да го забележи и да му повярва


Slide 31

SEO Оптимизация на Title и Description meta tag Title дължина 65 (70) символа Сепаратор | име на сайта (фирма) Позиция на ключовата дума / фраза Максимум 1 (2) ключови фрази за страница Description дължина 150 (167) символа Формира snippet повишава CTR Уникално смислено релевантно Позиция и повторение на ключовите думи / фрази Идеи за бизнеса : Включено предложение за продажба (цени от 1 лев на час) Включен безплатен телефонен номер (mobile search)


Slide 32

SEO


Slide 33

SEO Onpage SEO Checklist Title Tag Meta Keywords Meta Description Rel=”Canonical” URL Length Keyword Location Word Separators Keyword Repetitions Keyword Density Keyword Usage Variations Keyword Location H1 Headline Alt Attribute Image Filename Bold / Italtic Click-Depth Number of Internal Links Contentlinks - Navigation Sidebar & Footer Lists Image Map Video


Slide 34

SEO Google SEO Report Card http://www.google.com/webmasters/docs/google-seo-report-card.pdf On-page optimizations Heading tag use 68%(61 / 90) Satisfactory <h1> tag use 43%(26 / 61) Needs improvement Logo image link destination 39%(38 / 97) Needs improvement Logo image alt text 58%(57 / 99) Needs improvement Descriptive internal anchor text 67%(67 / 100) Satisfactory


Slide 35

SEO Практическо упражнение


Slide 36

SEO On Site оптимизация Уникално съдържание (дублирано съдържание) Достъпност (bot) robots.txt и .htaccess URL структура (domain) Вътрешни връзки Карта на сайта / rss feed 301/302 redirects Canonical tag


Slide 37

SEO Домейн Име на домейн Разширение на домейна Събдомейн Домейни с ключови думи – домейни на кирилица, домейни .com на латиница с ключова дума и град, домейн .bg Географско позициониране Country TLD Language Links Host IP Address Manual Review GWTools Geographic Target Settings Registration with Google Local


Slide 38

SEO Избор на домейн – ключови думи


Slide 39

SEO Избор на домейн – TLD


Slide 40

SEO Достъпност Spider / Bot Обхождане и индексация robots.txt .htaccess Robots meta tag Index / noindex Follow / nofollow


Slide 41

SEO URL структура Internal Links & Location in Site Architecture Click-Depth - Дълбочина на клик – по-висока позиция за keyphrase при по-висока позиция в структурата на сайта. По-малко кликове за да достигнем това URL (важните на index) Брой (%) на Internal Links Повече връзки = по-голяма тежест (wikipedia) Връзки в съдържанието vs. Навигация Google отчита само първата връзка към един URL Sidebar + Footer Намаляваща тежест. За SEO – TOP Menu


Slide 42

SEO Sitemap XML Sitemap HTML Sitemap


Slide 43

SEO RSS feed Meta tag link rel="alternate" type="application/rss+xml" Обединяване Абонати Feedburner Дължина Заглавие Елементи Връзки


Slide 44

SEO Redirect 301 302 Тежест Използване Други Скорост на зареждане на сайта Хостинг Флаш Миграция към нов сайт : Map old URLs to new Employ permanent redirects 301 (not 302) Identify top inbound link sources & ask them to change links Build new inbound links to new URLs Monitor site analytics for 404 not found errors Monitor search engine rankings for fluctuations


Slide 45

SEO Отличното съдържание не заменя отличния маркетинг !!! Отличната маркетингова кампания може да донесе много повече връзки и трафик, отколкото съдържанието заслужава. Разпространението на информацията е много по-важно от това да си пръв, прав, честен или ценен !!! Rand Fishkin


Slide 46

SEO Проблеми и решения


Slide 47

SEO Практическо упражнение Тест


Slide 48

SEO Огнян Младенов om@seom.bg Личен блог : oggin.net Skype : oggin.net Facebook.com/oggin Twitter.com/oggin


×

HTML:

Ссылка: