'

Микровълни

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Микровълни урок


Слайд 1

1. Определение Ултракъсите радиовълни с дължина на вълната между 1 mm и 30 cm се наричат микровълни.


Слайд 2

2. Радиолокация Откриването на различни обекти и точното определяне на тяхното местоположение с помощта на микровълни се нарича радиолокация. Това става с устройство, наречено радиолокатор или радар.


Слайд 3

3. Принцип на действие на радиолокатор Радиолокаторът е снабден с мощен свръхвисокочестотен (СВЧ) генератор, свързан със специална антена, която излъчва микровълни само в определена посока. Поради голямата насоченост на излъчването можем да говорим за микровълнов „лъч", който се разпространява по посока на обекта, отразява се от него и се връща обратно.


Слайд 4

Принцип на действие на радиолокатор За определяне на разстоянието до обекта най-често се използва импулсен режим на излъчване. Продължителността на всеки импулс е много малка(милионни части от секундата), така че излъчването му приключва преди пристигането на отразения сигнал.


Слайд 5

Така една и съща антена може да се използва както за предаване, така и за приемане: в паузата между два последователни импулса предавателната антена се превключва да работи като приемна антена и регистрира отразения от обекта импулс. Като се отчете времето, за което импулсът достига обекта и се връща обратно, се изчислява разстоянието до обекта.


Слайд 6


Слайд 7

4. Приложения С радиолокатори са снабдени корабите, самолетите, полицейските коли, летищата и т.н. Чрез радиолокация се изследват също телата от Слънчевата система - планети, спътници, комети, слънчевата корона. Поради огромните междупланетни разстояния за изучаване на небесните тела се използват мощни радиолокатори с много големи антени, както и радиолокатори, монтирани на космически апарати. Радиолокационните методи дават възможност много точно да се определят разстоянията до планетите, размерите на техните орбити, местоположението нa изкуствените спътници и др.


Слайд 8


Слайд 9

Други приложения на микровълните Спътниковите (сателитни) радиовръзки, които се осъществяват посредством микровълни - само чрез един спътник могат едновременно да се предават 12 000 телефонни разговора или 10 телевизионни програми.


Слайд 10

Микровълновите фурни са едно интересно приложение на микровълните в бита. Храната може да бъде „изпечена" с микровълни, тъй като една от собствените честоти на трептене на водните молекули е разположена в микровълновия диапазон. Когато микровълни със същата честота се насочат към хранителния продукт, те предизвикват резонансни трептения на съдържащите се в него водни молекули. Така енергията на микровълните се поглъща от водата и хранителният продукт се загрява вътрешно, а не само по повърхността, както при обикновените фурни.


Слайд 11

Алтернативен източник на енергия Един от проектите за използване на слънчевата енергия предвижда тя да се събира от специални слънчеви колектори, разположени в космическото пространство. След това слънчевата енергия да се преобразува в енергия на микровълни, които да се насочват към приемната станция на земната повърхност. Тъй като Слънцето нагрява колектора непрекъснато, а микровълните (за разлика от светлината) достигат земната повърхност дори и при гъста облачност, реализирането на подобен проект би довело до по-ефективно използване на слънчевата енергия.  


Слайд 12

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: