'

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами


Slide 1

План Європейський вибір України – невід`ємна складова її подальшого розвитку Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства Науково-технічне співробітництво України та ЄС Входження освіти й науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інформаційно – технологічного та культурного розвитку


Slide 2

Болонський процес Процес європейської інтеграції в освітній та науковий простір Європи


Slide 3

1. Європейський вибір України – невід`ємна складова її подальшого розвитку


Slide 4

Суть європейської інтеграції Вибір шляху розвитку у напрямку європейської цивілізаційної моделі, що дає можливість досягти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави; це рух до стандартів демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, що базується на засадах верховенства права і забезпечення прав та свобод людини і громадянина


Slide 5

Стратегічна мета


Slide 6

Фундаментальне зближення та поступова інтеграція України до ЄС


Slide 7

Реалізація угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС


Slide 8

Підтримка реформ в Україні


Slide 9

Критерії підтримки реформ Стабільність інститутуцій, що гарантують демократію, верховенство закону, забезпечення прав людини, поваги та захисту національних меншин Існування функціонуючої ринкової економіки; спроможність витримати тиск конкуренції та ринкових сил у межах Європейського Союзу Спроможності взяти на себе зобов`язання, що випливають із членства в ЄС


Slide 10

Успіхи України в реалізації Угоди про партнерство та співробітництво


Slide 11

Забезпечення зони стабільності, співробітництва та процвітання у Центральній і Східній Європі


Slide 12

Адаптація законодавства України до норм ЄС


Slide 13

Поглиблення співробітництва у сфері зовнішньої політики


Slide 14

Поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборони


Slide 15

Поглиблення співробітництва з Україною у галузі юстиції та внутрішніх справ


Slide 16

Поглиблення міжлюдських зв`язків регіонального та культурного співробітництва між Україною та ЄС


Slide 17

Посилення торгово-економічного співробітництва та співпраці у сфері транспорту, зв`язку, телекомунікацій


Slide 18

Охорона довкілля


Slide 19

Основні практичні кроки в європейській інтеграції Набуття Україною членства в СОТ Проведення переговорного процесу та підписання Угоди про асоціацію України та ЄС Проведення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Приведення законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС у пріоритетних сферах Виконання процедур, необхідних для набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Проведення переговорного процесу щодо створення митного союзу між Україною та ЄС Повне виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та копенгагенських критеріїв членства в Євросоюзі Створення реальних передумов для вступу України до ЄС


Slide 20

2. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства


Slide 21

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС Процес поетапного прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу


Slide 22

Основні досягнення в адаптаційному процесі Сфера конкуренції Сфера фінансових послуг Банківська система Захист прав інтелектуальної власності Питання Земельного Кодексу


Slide 23

Проблеми адаптаційного періоду Створення правової бази для інтеграції України до Європейського Союзу Забезпечення системності та узгодженості у роботі органів державної влади під час здійснення заходів з адаптації законодавства Удосконалення інформаційного забезпечення роботи з адаптації законодавства Поліпшення кадрового забезпечення в органах державної влади, підготовка спеціалістів, які відповідали б особливим кваліфікаційним вимогам, що ставляться до учасників процесу адаптації законодавства Підвищення рівня володіння державних службовців офіційними мовами країн-учасників ЄС


Slide 24

3. Науково-технічне співробітництво України та ЄС


Slide 25

Мета співробітництва з ЄС Заохочення цивільних наукових досліджень та технологічного розвитку, включаючи спільну науково-дослідницьку діяльність, навчання та переміщення науковців, а також інші форми співробітництва


Slide 26

Тематичні напрями Програми з реалізації мети Геном та біотехнології задля здоров`я Інформаційне суспільство Нанотехнології, інтелектуальні матеріали та нові процеси виробництва Аеронавтика і космос Безпека продуктів харчування та ризики для здоров`я Сталий розвиток і глобальні зміни Громадяни та управління у європейському суспільстві


Slide 27

Основні елементи нової стратегії Мобілізація наукових і технологічних ресурсів ЄС та третіх країн для своєчасного реагування на проблеми світового масштабу, як от: продовольча безпека, безпека довкілля, охорона здоров`я та запобігання хворобам, пов`язаним з бідністю Створення умов, за яких Європейський дослідницький простір стане не тільки найбільш привабливим місцем роботи для кращих учених світу, але й буде еталоном проведення та впровадження наукових досліджень світового зразка Створення умов для європейських науковців щодо доступу до наукової та технологічної баз і дослідницьких експериментів за межами Європи; використання результатів цих досліджень в імплементації (ЗДІЙСНЕННЯ) зовнішньої політики ЄС та політики розвитку


Slide 28

4. Входження освіти й науки України в європейське інформаційне та освітнє поле


Slide 29

Критерії підвищення рівня загальної освіти та професійної кваліфікації в Україні


Slide 30

Удосконалення системи вищої освіти та системи підготовки в Україні згідно з сучасними вимогами, включаючи систему сертифікації вищих навчальних закладів і дипломів про вищу освіту


Slide 31

Здійснення професійної підготовки керівників підприємств державного і приватного секторів та цивільних службовців у пріоритетних галузях, що мають бути визначені


Slide 32

Співробітництво між навчальними закладами, фірмами


Slide 33

Здійснення професійної підготовки керівників підприємств державного і приватного секторів та цивільних службовців у пріоритетних галузях, що мають бути визначені


Slide 34

Мобільність для вчителів, випускників, адміністраторів, молодих учених і дослідників та молоді


Slide 35

Сприяння навчанню в галузі європейських досліджень у відповідних закладах


Slide 36

Навчання мовам країн ЄС


Slide 37

Підготовка на курсах удосконалення майстерності перекладачів для роботи на конференціях


Slide 38

Підготовка журналістів та викладачів


×

HTML:

Ссылка: