'

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” Доц. д-р Стефан Дражев кабинет 510, 660-480


Слайд 1

Pivot & Consolidate в Ексел Същност на повотирането Pivot-технология – XP & 2007 PivotTable & PivotChart Примери Курсовата работа да съдържа Pivot и Consolidate


Слайд 2

Функции от MrExcel Video Как се използва PivotChart гледайте филма от поредицата Mr. Excel Excel 2007 Pivot table tutorial Introduction to pivot tables by Microsoft Business Solutions


Слайд 3

Същност на пивотирането Таблици с големи обеми данни да се ПРЕОБРАЗУВАТ в обозрими таблиза, подпомагащи подготовката на дадено управленческо решение! Вж следващия слайд – Закок за компютърната обработка на данните


Слайд 4

СОРТИРАНЕ ЗАКОН ЗА КОМПЮТЪРНАТА ОБРАБОТКА Еднократно въвеждане на данните и тяхната многократна ОБРАБОТКА чрез сортиране, групиране (filter, advanced filter, pivot, consolidate OLAP- OnLine Analytical Processing *)


Слайд 5

Пример за пивотиране Дадена таблица с данни за: Региони на продажби Видове закупена продукция Дата на сделката Клиент Количество Стойност с ДДС Производствена цена Печалба


Слайд 6

Цел на Пивотирането Да се генерират Пивот таблици с данни за: Обем на продажбите по РЕГИОНИ; Определяне на “Златен клиент” Кои от клиентите за кои тримесечия са допринесли за нашите печалби И други...


Слайд 7

Основни зони в таблицата


Слайд 8

Основни зони в таблицата


Слайд 9

Планирай PIVOT Каква е дадената цел при използване на Pivot/Consolidate? Кои данни искам да се обработят и как ще се получат (обобщят? Какво данни представят числата в колоните/в редовете? Какви вградени функции са необхоими за обобщаване на данните?


Слайд 10

Технология на Пивотирането Стъпка 1. Създайте таблица, която да включва подходящи данни за обединяване или филтриране по различни групировъчни признаци Стъпка 2. Маркирайте клетките с данни; изберете команда DATA, PivotTable Или PivotTable Wizard


Слайд 11

PivotTable Wizard Стъпка 3. Посочете източника на данни за създаване на Пивот-таблица; в общият случай – това е предварително подготвената таблица на Excel


Слайд 12

PivotTable базисни дани Стъпка 4. Определете диапазона от клетки в базисната Excel-таблица, която ще се използва за пивотиране Кликнете тук и изберете Базисната таблица


Слайд 13

PivotTable New Worksheet Стъпка 5. Кликнете на избора за новаExcel-таблица, която ще се използва за резултата от пивотиране Кликнете тук и изберете нова таблица


Слайд 14

PivotTable Layout Стъпка 5. Кликнете на избора за новаExcel-таблица, която ще се използва за пивотиране, а след това – на Layout за нов дизайн Кликнете тук и изберете нова таблица Кликнете тук и изберете нов дизайн


Слайд 15

PivotTable подреждане Стъпка 6. Чрез влачене и пускане създайте новата форма на Пивот-таблицата Кликнете тук и изберете нова клетка в колоната Кликнете тук и изберете нова клетка в реда


Слайд 16

PivotTable Data Field Стъпка 7. Можете да извършвате обработка на данните, които ще се съхранят в Пивот-таблицата Кликнете тук и изберете Функция MAX Кликнете тук и изберете стандартно отклонение


Слайд 17

PivotCharts PivotCharts


Слайд 18

Пивот & OLAP Online Analytical Processing, or OLAP; business intelligence – метод за анализ на бизнес данни; multidimensional data model – Създаване на виртуален куб с бизнес данни; анализ в многомерното пространство (OLAP cubes ).


Слайд 19

Пивот & OLAP-2 Анализ в многомерното пространство (OLAP cubes ).


Слайд 20

Пример1 за пивотиране


Слайд 21

Пример2 за пивотиране


Слайд 22

Пример3 за пивотиране


Слайд 23

Consolidate Обобщаване на данни Стъпка 1. Създайте таблица, която да включва подходящи данни за обединяване Стъпка 2. Кликнете на Data -> Consolidate от хоризонталното меню Методи на консолидиране: Според позицията на данните; Според категорията (наименованията на колоните и/или редовете)


Слайд 24

Consolidate Wizrard Обобщаване на данни Посочи кои ТАБЛИЦИ Ще се добавят


Слайд 25

Ръководства за работа Функции – Една от следните: Average, Count, Count Numbers, Max, Min, Product, Stddev, Stddevp, Sum, Var, Varp.


Слайд 26

И в заключение... Оценката по Ексел се определя по това доколко даден студент може да ПРИЛАГА средствата за обработка и АНАЛИЗ на данните


Слайд 27

Q/A ВЪПРОСИ?


×

HTML:

Ссылка: