'

Пълна и кратка членна форма

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Пълна и кратка членна форма при имената от/в мъжки род, единствено число


Слайд 1

Когато пишем. При някои съществителни имена. При прилагателните имена. При пълните форми на притежателните местоимения (мой, свой). При числителните редни (първи, втори и т.н.).


Слайд 2

Кога пишем пълната членна форма? Когато съществителното е подлог в изречението и е от мъжки род в единствено число. Когато прилагателните, числителните редни и притежателните местоимения са съгласувани определения на подлога в изречението, който е от мъжки род в единствено число.


Слайд 3

СЪГЛАСУВАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ Прилагателните, притежателните местоимения и числителните редни се членуват, когато се съгласуват в изречението по род и число със съществителното име, чието значение уточняват, т.е. когато са съгласувани определения.


Слайд 4

1. Като заместим с той или с него: Мъж(-ът/-а?) пресече улицата. Той пресече улицата. Мъжът пресече улицата. Жената погледна мъж(-ът/-а?). Жената го (=него) погледна. Жената погледна мъжа.


Слайд 5

Има ли предлог? Излязох от университет(-ът/-а?). Думата “от” е предлог. ?Излязох от университета. Казах на приятел(-ят/-я?) си. Думата “на” е предлог. ? Казах на приятеля си.


Слайд 6

Има ли предлог? Жената се скара с полица(-ят/-я?) Думата “с” е предлог. ? Жената се скара с полицая.


Слайд 7

Конструкция “Х е такъв” Иван е най-добрият ми приятел. Той е най-добрият ми приятел. Иван се оказа най-добрият ми приятел. Той се оказа най-добрият ми приятел. Иван стана най-добрият ми приятел. Той стана най-добрият ми приятел. Иван остава най-добрият ми приятел. Той остава най-добрият ми приятел.


Слайд 8

Изрази за време – винаги кратка членна форма! Миналия понеделник той отново изглеждаше уморен. Следващия вторник ще се видим отново. (През) По-следващия месец отново ще идвам в Бургас.


Слайд 9

Прозвища и прякори и някои географски имена Владимир Димитров – Майстора е роден в Кюстендил. Ицо Хазарта е завършил Националната гимназия за древни езици и култури. Но! Краличът се превръща в Бойчо Огнянов. Предела е уникална местност в България.


Слайд 10

Уточнение след запетая, тире или двоеточие: Най-накрая го видях – най-великия футболист на всички времена! Всички стояха като вцепенени пред тази чудна гледка: и мъжът с раницата, и малчуганът с топката, и водачът на групата. Кого видяхме - политика или загрижения баща? Кой говори в момента - политикът или загриженият баща?


Слайд 11

Пълна или кратка членна форма? От единствения засега източник на безплатно рекламно време – (договорът или договора?) със CNN – остават 60 минути, каза (рекламният или рекламния) шеф на БНТ. От единствения засега източник на безплатно рекламно време – договора със CNN – остават 60 минути, каза рекламният шеф на БНТ. = От (предлог) договора със CNN остават 60 минути.


Слайд 12

Пълна или кратка членна форма? (Химнът или Химна) на Германия безусловно е (най-изстрадалият или най-изстрадалия) сред събратята си. Химнът (= той) на Германия безусловно е най-изстрадалият (=Химнът е такъв) сред събратята си.


Слайд 13

Пълна или кратка членна форма? (Правописният или Правописния) речник можете да го използвате и когато се колебаете за ударението в някоя дума. Правописния речник можете да го използвате и когато се колебаете за ударението в някоя дума.


Слайд 14

Пълна или кратка членна форма? В спорт(-ът/-а) вече не е важна играта на този, който я играе, а големи(-ят/-я) карнавал преди и след нея; важен е не толкова мач(-ът/-а), а седмицата след мач(-ът/-а), когато играе зрител(-ят/-я), а не играч(-ът/-а).


Слайд 15

Отговор: В спорта вече не е важна играта на този, който я играе, а големият карнавал преди и след нея; важен е не толкова мачът, а седмицата след мача, когато играе зрителят, а не играчът.


Слайд 16

ВНИМАНИЕ! Пълната членна форма не е ГОЛЯМ ЧЛЕН! Кратката членна форма не е МАЛЪК ЧЛЕН! ;-)


×

HTML:

Ссылка: