'

1

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1


Слайд 1

2


Слайд 2

3


Слайд 3

4


Слайд 4

5


Слайд 5

6


Слайд 6

7 Головна сторінка сайту wiki.tntu.edu.ua (mediawiki)


Слайд 7

8 Навчальна дисципліна – “Планування експерименту”


Слайд 8

9


Слайд 9

10 Матеріали семінарів магістрів розміщено в ELARTU


Слайд 10

11 Соціальна професійна мережа співпраці студентів та викладачів Plaxo.com Linkedin.com


Слайд 11

12


Слайд 12

13


Слайд 13

14


Слайд 14

15


Слайд 15

16


Слайд 16

Інформаційно-освітнє середовище ВНЗ та проблеми забезпечення якості е-навчання Шкодзінський Олег Ксаверович Директор ІДН Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Інститут дистанційного навчання


Слайд 17

18 Студенти змінились


Слайд 18

19 Інформаційне середовище класичного ВНЗ не відповідає: вимогам, котрі ставить перед ним сучасне суспільство; виробленим звичкам сучасного студента, методам доступу до інформації, її відбору та сприйняття. Існує конфлікт


Слайд 19

20 Запровадження в навчальних закладах е-навчання (електронного навчання) – адекватної вимогам часу спроби адаптувати освітній процес до перетворень суспільства в умовах глобальної інформатизації. Який вихід?


Слайд 20

21 Розвиток інфраструктури інформаційно-освітнього середовища (ІОС), орієнтованого на використання технологій е-навчання. Створення нормативно-правового поля для здійснення е-навчання Підготовка викладачів до роботи в ІОС. Наповнення ІОС якісним вмістом та його підтримка в актуальному стані. Забезпечення якості е-навчання. Задачі, які стоять перед ВНЗ


Слайд 21

22


Слайд 22

23 Основні принципи Робота з ДН складається з двох частин: розробка дистанційних (електронних) курсів (ЕК); підтримка навчального процесу за дистанційною технологією.


Слайд 23

24 Складові забезпечення якості ЕК Перепідготовка та сертифікація викладачів-інструкторів. Сертифікація (експертиза) курсів. 3. Постійний моніторинг е-курсів. 4. Контроль залишкових знань студентів.


Слайд 24

25 Презентації системи ДН на всіх кафедрах ТНТУ (2005 р.). Постійнодіючий семінар із перепідготовки викладачів (із 2007 року): оригінальна 20-годинна навчальна програма, розроблена в ТНТУ; охоплення усіх основних інструментів використовуваної системи управління навчанням ATutor; підготовлено понад 100 фахівців із ТНТУ і ГК ТНТУ, а також ТДМУ і ПВНЗ МК. Перепідготовка викладачів


Слайд 25

26 Крок 1. Початкове наповнення курсу: публікація лекційного матеріалу (конспекти, презентації), розробка тестових завдань, публікація методичних матеріалів та ін. Крок 2. Апробація курсу: використання як електронного ресурсу для студентів денної та заочної форм навчання та як системи контролю знань. Крок 3. Сертифікація курсу та укладання авторського договору: оформлення документів. Крок 4. Експлуатація і вдосконалення курсу. Впровадження ЕК


Слайд 26

27 Порядок сертифікації курсу Крок 1. Автор: Розміщення (розробка) матеріалів курсу на сервері ДН ТНТУ. Крок 2. Профільна кафедра: Висновок про повноту та відповідність інформаційних ресурсів навчальним планам (витяг з протоколу). Крок 3. Галузевий експерт: Проведення змістовно-наукової експертизи (рецензія). Крок 4. Лабораторія ДН: Проведення методичної та структурно-функціональної експертизи (експертний висновок). Крок 5. Науково-методична рада ТНТУ: висновок про визнання ресурсів навч.-метод. працею (на підставі висновку і рецензії) Крок 6. Лабораторія ДН: Видача сертифікату. Крок 7. Автор: Розміщення інформації про сертифікацію в відповідному розділі ЕК (номер сертифікату, дата і номер протоколу засідання науково-методичної ради).


Слайд 27

28 У 2007 році в ТНТУ розроблена багатокритеріальна система оцінювання ступеня впровадження ЕК. Система реалізована в автоматичному інструменті підготовки та розсилання звітності. Індекс наповнення + Індекс використання = Коефіцієнт впровадження ЕК Система моніторингу ЕК


Слайд 28

29


Слайд 29

30 Реалізація системи оцінювання ЕК Розроблена система забезпечує планову щомісячну оцінку ступенів упровадження ЕК, її надсилання електронною поштою та публікацію рейтингових показників на сервері ДН. Це дає можливість кількісного оцінювання обсягу робіт, з підготовки і експлуатації навчальних курсів. На черзі – оцінка якісних показників.


Слайд 30

31 О. Назаревич (с) 15 січня 2010, taltek.info НАВЧАННЯ 2.0 ЯК ІНСТРУМЕНТУ СПІВПРАЦІ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ http:// taltek.info Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВИКОРИСТАННЯ WIKI-ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ


Слайд 31

32 Web 2.0 концепція від Tim O’relly “What Is Web 2.0” Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software by Tim O'Reilly (09/30/2005) http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html


Слайд 32

33 Web 2.0 – принципи Користувач створює та контролює персональні дані та інформацію, а також структурує їх як певні метадані. Вікі — гіпертекстове середовище (зазвичай веб-сайт) для збору та структурування письмових відомостей. Одиницею інформації є стаття, що несе одну ідею. Статті поєднані між собою семантичними зв'язками (будь-яке слово може бути окремою статею) – принцип тлумачного словника. Колективне генерування знань та висока довіра до них (wikipedia.org) Фолксономія (Напр. http://www.delicious.com/) Соціальні мережі співпраці (Напр. http://www.linkedin.com/) Постійна “бета”, дистанційне навчання он-лайн WEB, як платформа (звичайний текст, проста розмітка – головне це контент)


Слайд 33

34 ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ WEB 2.0 ВІД ТРАДИЦІЙНОГО WEB 1.0


Слайд 34

35 ЗАВДАННЯ Колективне наповнення навчального контенту студентами та викладачами Привчати студентів до наукового стилю викладення інформації Онлайн версія – постійна “бета” Інтеграція з іншими сервісами в університеті – (дистанційне навчання) привязка до навчального предмету Співпраця з wikipedia.org.ua WIKI.TNTU - від ідеї до реалізації


Слайд 35

36 ГОЛОВНІ ЦІЛІ Створити базу знань, котру будуть наповнювати викладачі та студенти з метою глибшого опанування останніми навчальних дисциплін Сприяти обміну досвідом між користувачами WIKI, також збільшувати та розширювати базу знань в певних областях Сприяти структурованому освоєнню дисципліни Об’єктивне оцінювання знань за об'ємом фактично опрацьованого та розміщеного wiki-матеріалу Сприяти розробці україномовної термінології в освітніх галузях та інших проблем пов’язаних з інформаційною неузгодженістю користувачів; Представити площадку, де студенти зможуть практикувати в відкритій науковій діяльності, написанні статей Надати студентам можливість вільно обмінюватись знаннями WIKI.TNTU - від ідеї до реалізації


Слайд 36

37 Головна сторінка сайту wiki.tntu.edu.ua (mediawiki)


Слайд 37

38 Навчальні дисципліни працюють на WIKI


Слайд 38

39 Навчальна дисципліна – “Планування експерименту”


Слайд 39

40 “Планування експеримента” – Приклад оформленої статті Репозитарій універу


Слайд 40

41 “Планування експеримента” – Приклад оформленої статті


Слайд 41

42 Матеріали семінарів магістів розміщено в ELARTU


Слайд 42

43 ТЕХНОЛОГІЇ НЕ ВАЖЛИВО, ГОЛОВНЕ – КОНЦЕПЦІЯ


Слайд 43

44 Соціальна професійна мережа співпраці студентів та викладачів Plaxo.com Linkedin.com


Слайд 44

45 ВИСНОВКИ WiKi технологія як інструмент спільного написання статей, працюватиме ефективно у випадку застосування усього інструментарію Web 2.0: RSS, WebBlog, MMedia, AJAX, Folksonomy, постійна "бета", соціальних мереж співпраці (linkedin.com) та інше. Якщо глянути на концепцію Web 2.0 в контексті навчання то було б логічно задіяти "центральну вісь", що об'єднує традиційний підхід та нові технології інтернету, а саме дистанційне навчання студентів. Також треба врахувати момент побудови соціальної професійної мережі співпраці студентів та викладачів в процесі виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, формування колективної схеми роботи над навчальними завдання та формування команд майбутніх професіоналів.


Слайд 45

46 Технології - просто про складне в Інтернеті Social Bookmarking in Plain Ukrainian http://www.youtube.com/watch?v=4Tjkyj2m6s0 Wiki in plain Ukrainian http://www.youtube.com/watch?v=GwZj62kRHsk&feature=related Social Networking in Plain Ukrainian http://www.youtube.com/watch?v=Y0qukmMi2zo&feature=related Соціальні закладки за тегом “Web 2.0” http://delicious.com/taltek/web2.0


Слайд 46

47 http://wiki.tntu.edu.ua/ (сайт WIKI університету) http://groups.google.com.ua/group/tstuwiki/ (дискурсійна група) 2010 (с) ТНТУ, Назаревич О.Б. (Oleg.Nazarevych@ taltek.info) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Дякую за увагу ! Запитання ? http://www.youtube.com/watch?v=snw_HVhBp8c “Образование 2.0 в песочнице”)


×

HTML:

Ссылка: