'

1

If you like this presentation – show it...

Slide 0

1


Slide 1

2


Slide 2

3


Slide 3

4


Slide 4

5


Slide 5

6


Slide 6

7 Головна сторінка сайту wiki.tntu.edu.ua (mediawiki)


Slide 7

8 Навчальна дисципліна – “Планування експерименту”


Slide 8

9


Slide 9

10 Матеріали семінарів магістрів розміщено в ELARTU


Slide 10

11 Соціальна професійна мережа співпраці студентів та викладачів Plaxo.com Linkedin.com


Slide 11

12


Slide 12

13


Slide 13

14


Slide 14

15


Slide 15

16


Slide 16

Інформаційно-освітнє середовище ВНЗ та проблеми забезпечення якості е-навчання Шкодзінський Олег Ксаверович Директор ІДН Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Інститут дистанційного навчання


Slide 17

18 Студенти змінились


Slide 18

19 Інформаційне середовище класичного ВНЗ не відповідає: вимогам, котрі ставить перед ним сучасне суспільство; виробленим звичкам сучасного студента, методам доступу до інформації, її відбору та сприйняття. Існує конфлікт


Slide 19

20 Запровадження в навчальних закладах е-навчання (електронного навчання) – адекватної вимогам часу спроби адаптувати освітній процес до перетворень суспільства в умовах глобальної інформатизації. Який вихід?


Slide 20

21 Розвиток інфраструктури інформаційно-освітнього середовища (ІОС), орієнтованого на використання технологій е-навчання. Створення нормативно-правового поля для здійснення е-навчання Підготовка викладачів до роботи в ІОС. Наповнення ІОС якісним вмістом та його підтримка в актуальному стані. Забезпечення якості е-навчання. Задачі, які стоять перед ВНЗ


Slide 21

22


Slide 22

23 Основні принципи Робота з ДН складається з двох частин: розробка дистанційних (електронних) курсів (ЕК); підтримка навчального процесу за дистанційною технологією.


Slide 23

24 Складові забезпечення якості ЕК Перепідготовка та сертифікація викладачів-інструкторів. Сертифікація (експертиза) курсів. 3. Постійний моніторинг е-курсів. 4. Контроль залишкових знань студентів.


Slide 24

25 Презентації системи ДН на всіх кафедрах ТНТУ (2005 р.). Постійнодіючий семінар із перепідготовки викладачів (із 2007 року): оригінальна 20-годинна навчальна програма, розроблена в ТНТУ; охоплення усіх основних інструментів використовуваної системи управління навчанням ATutor; підготовлено понад 100 фахівців із ТНТУ і ГК ТНТУ, а також ТДМУ і ПВНЗ МК. Перепідготовка викладачів


Slide 25

26 Крок 1. Початкове наповнення курсу: публікація лекційного матеріалу (конспекти, презентації), розробка тестових завдань, публікація методичних матеріалів та ін. Крок 2. Апробація курсу: використання як електронного ресурсу для студентів денної та заочної форм навчання та як системи контролю знань. Крок 3. Сертифікація курсу та укладання авторського договору: оформлення документів. Крок 4. Експлуатація і вдосконалення курсу. Впровадження ЕК


Slide 26

27 Порядок сертифікації курсу Крок 1. Автор: Розміщення (розробка) матеріалів курсу на сервері ДН ТНТУ. Крок 2. Профільна кафедра: Висновок про повноту та відповідність інформаційних ресурсів навчальним планам (витяг з протоколу). Крок 3. Галузевий експерт: Проведення змістовно-наукової експертизи (рецензія). Крок 4. Лабораторія ДН: Проведення методичної та структурно-функціональної експертизи (експертний висновок). Крок 5. Науково-методична рада ТНТУ: висновок про визнання ресурсів навч.-метод. працею (на підставі висновку і рецензії) Крок 6. Лабораторія ДН: Видача сертифікату. Крок 7. Автор: Розміщення інформації про сертифікацію в відповідному розділі ЕК (номер сертифікату, дата і номер протоколу засідання науково-методичної ради).


Slide 27

28 У 2007 році в ТНТУ розроблена багатокритеріальна система оцінювання ступеня впровадження ЕК. Система реалізована в автоматичному інструменті підготовки та розсилання звітності. Індекс наповнення + Індекс використання = Коефіцієнт впровадження ЕК Система моніторингу ЕК


Slide 28

29


Slide 29

30 Реалізація системи оцінювання ЕК Розроблена система забезпечує планову щомісячну оцінку ступенів упровадження ЕК, її надсилання електронною поштою та публікацію рейтингових показників на сервері ДН. Це дає можливість кількісного оцінювання обсягу робіт, з підготовки і експлуатації навчальних курсів. На черзі – оцінка якісних показників.


Slide 30

31 О. Назаревич (с) 15 січня 2010, taltek.info НАВЧАННЯ 2.0 ЯК ІНСТРУМЕНТУ СПІВПРАЦІ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ http:// taltek.info Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВИКОРИСТАННЯ WIKI-ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ


Slide 31

32 Web 2.0 концепція від Tim O’relly “What Is Web 2.0” Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software by Tim O'Reilly (09/30/2005) http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html


Slide 32

33 Web 2.0 – принципи Користувач створює та контролює персональні дані та інформацію, а також структурує їх як певні метадані. Вікі — гіпертекстове середовище (зазвичай веб-сайт) для збору та структурування письмових відомостей. Одиницею інформації є стаття, що несе одну ідею. Статті поєднані між собою семантичними зв'язками (будь-яке слово може бути окремою статею) – принцип тлумачного словника. Колективне генерування знань та висока довіра до них (wikipedia.org) Фолксономія (Напр. http://www.delicious.com/) Соціальні мережі співпраці (Напр. http://www.linkedin.com/) Постійна “бета”, дистанційне навчання он-лайн WEB, як платформа (звичайний текст, проста розмітка – головне це контент)


Slide 33

34 ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ WEB 2.0 ВІД ТРАДИЦІЙНОГО WEB 1.0


Slide 34

35 ЗАВДАННЯ Колективне наповнення навчального контенту студентами та викладачами Привчати студентів до наукового стилю викладення інформації Онлайн версія – постійна “бета” Інтеграція з іншими сервісами в університеті – (дистанційне навчання) привязка до навчального предмету Співпраця з wikipedia.org.ua WIKI.TNTU - від ідеї до реалізації


Slide 35

36 ГОЛОВНІ ЦІЛІ Створити базу знань, котру будуть наповнювати викладачі та студенти з метою глибшого опанування останніми навчальних дисциплін Сприяти обміну досвідом між користувачами WIKI, також збільшувати та розширювати базу знань в певних областях Сприяти структурованому освоєнню дисципліни Об’єктивне оцінювання знань за об'ємом фактично опрацьованого та розміщеного wiki-матеріалу Сприяти розробці україномовної термінології в освітніх галузях та інших проблем пов’язаних з інформаційною неузгодженістю користувачів; Представити площадку, де студенти зможуть практикувати в відкритій науковій діяльності, написанні статей Надати студентам можливість вільно обмінюватись знаннями WIKI.TNTU - від ідеї до реалізації


Slide 36

37 Головна сторінка сайту wiki.tntu.edu.ua (mediawiki)


Slide 37

38 Навчальні дисципліни працюють на WIKI


Slide 38

39 Навчальна дисципліна – “Планування експерименту”


Slide 39

40 “Планування експеримента” – Приклад оформленої статті Репозитарій універу


Slide 40

41 “Планування експеримента” – Приклад оформленої статті


Slide 41

42 Матеріали семінарів магістів розміщено в ELARTU


Slide 42

43 ТЕХНОЛОГІЇ НЕ ВАЖЛИВО, ГОЛОВНЕ – КОНЦЕПЦІЯ


Slide 43

44 Соціальна професійна мережа співпраці студентів та викладачів Plaxo.com Linkedin.com


Slide 44

45 ВИСНОВКИ WiKi технологія як інструмент спільного написання статей, працюватиме ефективно у випадку застосування усього інструментарію Web 2.0: RSS, WebBlog, MMedia, AJAX, Folksonomy, постійна "бета", соціальних мереж співпраці (linkedin.com) та інше. Якщо глянути на концепцію Web 2.0 в контексті навчання то було б логічно задіяти "центральну вісь", що об'єднує традиційний підхід та нові технології інтернету, а саме дистанційне навчання студентів. Також треба врахувати момент побудови соціальної професійної мережі співпраці студентів та викладачів в процесі виконання практичних, лабораторних та курсових робіт, формування колективної схеми роботи над навчальними завдання та формування команд майбутніх професіоналів.


Slide 45

46 Технології - просто про складне в Інтернеті Social Bookmarking in Plain Ukrainian http://www.youtube.com/watch?v=4Tjkyj2m6s0 Wiki in plain Ukrainian http://www.youtube.com/watch?v=GwZj62kRHsk&feature=related Social Networking in Plain Ukrainian http://www.youtube.com/watch?v=Y0qukmMi2zo&feature=related Соціальні закладки за тегом “Web 2.0” http://delicious.com/taltek/web2.0


Slide 46

47 http://wiki.tntu.edu.ua/ (сайт WIKI університету) http://groups.google.com.ua/group/tstuwiki/ (дискурсійна група) 2010 (с) ТНТУ, Назаревич О.Б. (Oleg.Nazarevych@ taltek.info) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Дякую за увагу ! Запитання ? http://www.youtube.com/watch?v=snw_HVhBp8c “Образование 2.0 в песочнице”)


×

HTML:

Ссылка: