'

МЕТОДИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

МЕТОДИ МОДЕЛИ и МЕТАФОРИ за МЕНИДЖЪРИ Апостол Дянков ПОВВИК АД Училище ГОРИЧКА 20.03.2010


Слайд 1

сп. “Мениджър” 14.03.2010 http://feeds.feedburner.com/manager/glavna


Слайд 2

“Всеки българин може да открие на тавана си цървулите на дядо си” Георги Марков “Баща ми яздеше камила, аз карам кола, синът ми лети в частен джет, А моят внук ще язди камила” Арабска поговорка МЕНИДЖЪР на 21-и век. Що за животно е? “Взема решения, води хора и делегира отговорности”


Слайд 3

МЕНИДЖЪР на 21-и век. Реалистично: ИНФРАНОМАДИ ВИРТУАЛНИ НОМАДИ ХИПЕРНОМАДИ Социалните класи на бъдещето според Жак Атали.


Слайд 4


Слайд 5

МЕТОДИ Вземане на решения Оценка на алтернативи Определяне на стратегия


Слайд 6

МЕТОДИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ Paralysis by Analysis Парализа от анализа Extinct by Instinct Погубен по инстинкт


Слайд 7

МЕТОДИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ Thin Slicing Метод на Фините Слоеве


Слайд 8

МЕТОДИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ Четири фактора, които усложняват бизнес решенията в областта на устойчивото развитие: Последствията са безпрецедентни и кумулативни Последствията често се случват на друго място Последствията често се случват в бъдещето Действията често трябва да се предприемат колективно, като се базират на взаимно доверие


Слайд 9

МЕТОДИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ Голямата врабчова кампания - По лично нареждане на Генерал Мао - Продължава между 1958 и 1962 г. - Изтребване на Четирите Напасти: плъхове, мухи, комари и врабчета. - Селяните плашат врабчетата по нивите си и унищожават гнездата им. - През 1960 г. учените установяват, че врабчетата основно се хранят със скакалци - Набези от скакалци унищожават реколтите - Принос към Големия Китайски Глад


Слайд 10

МЕТОДИ ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЕКТИ Концепция за времевата стойност на парите: “1 лев днес е по-скъп отколкото 1 лев утре” - НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ - АЛТЕРНАТИВНА ЦЕНА - ДИСКОНТОВ ФАКТОР


Слайд 11

МЕТОДИ ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЕКТИ Следствие на времевата стойност на парите:


Слайд 12

МЕТОДИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ: В екологичен контекст


Слайд 13

МЕТОДИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ: Затворническа дилема Турнири на Акселрод: “Еволюция на кооперирането” Базови стратегии: - сътрудничество (quacker) - предателство (defecting) - случайна (random) Еволюционни стратегии: - зъб за зъб (ТFT) - зъб за два зъба (GTFT) - непрощаваща стратегия (GRIM) - опортюнистка стратегия (Pavlovian)


Слайд 14

МЕТОДИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ - В реалния живот повечето игри не са “Zero Sum”. Сътрудничеството често води до много по-добър изход, спестени разходи или реализирана синергия


Слайд 15

МОДЕЛИ Модел на нещата Модел на мислите Модел на системите


Слайд 16

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА НЕЩАТА - ПОТОЦИ/ЦИКЛИ


Слайд 17

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА НЕЩАТА - ИСТОРИЯТА Малко статистика: - 99% от произведените неща се изхвърлят в рамките на 6 месеца - за всеки изхвърлен контейнер с отпадъци се генерира еквивалент на 70 за производство и доставка -


Слайд 18

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА НЕЩАТА - СУРОВИНИ - годишно се потребяват 60 милиарда тона суровини - употребата на суровини и материали е нарастнала двойно през последните 30 години - консумацията на суровини на човек достига 70 кг на ден в САЩ, 40 кг в ЕС и 10 кг в Африка


Слайд 19

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА НЕЩАТА - ПРОДУКТИ ДВА МОДЕЛА НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ


Слайд 20

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА НЕЩАТА - ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ


Слайд 21

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА МИСЛИТЕ - МЕМЕТИКА Много от нещата, които правим се дължат на гени Много от мислите и идеите ни представляват “мемета” или се дължат на подобни


Слайд 22

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА МИСЛИТЕ - МЕМИ/МЕМЕТА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


Слайд 23

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА МИСЛИТЕ - “МЕМЕПЛЕКСИ” глобално затопляне


Слайд 24

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА МИСЛИТЕ - КАРТА НА МЕМ биоземеделие раждане развитие ембрионална фаза


Слайд 25

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА СИСТЕМИТЕ - Emergence Емерджентно поведение - възникване нови свойства в системата, различаващи се от сбора от въздействията на отделни елементи


Слайд 26

МОДЕЛИ МОДЕЛ НА СИСТЕМИТЕ - Emergence - Емерджентните свойства могат да се овладеят и използват в бизнеса


Слайд 27

МЕТАФОРИ Метафора за растежа Метафора за еволюцията Метафора за непознатото


Слайд 28

МЕТАФОРИ НЕВЪЗМОЖНИЯТ ХАМСТЕР Вечният растеж е невъзможен


Слайд 29

МЕТАФОРИ ЧЕРВЕНАТА КРАЛИЦА Метафора за ко-еволюцията Алиса в огледалния свят: “тичаш, колкото можеш, за да останеш на същото място”


Слайд 30

МЕТАФОРИ ЧЕРНИЯТ ЛЕБЕД Историята се определя от малко вероятни, но колосално значими събития, повечето от които са предвидими, само в ретроспекция


Слайд 31

Благодаря за вниманието! Апостол Дянков аpostol.dyankov@povvik.com www.twitter.com/ApostolDyankov “ПОВВИК АД” ул. Борис Рангелов 30 София 1138, България www.povvik.com


×

HTML:

Ссылка: