'

Д?РСИЙН ТАЛБАЙ БА Х?РЭЭНИЙ УРТЫГ ОЛОХ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Д?РСИЙН ТАЛБАЙ БА Х?РЭЭНИЙ УРТЫГ ОЛОХ БЗД-ийн 97-р сургууль Боловсруулсан багш Г.Наранчимэг


Slide 1

Ээлжит хичээлийн х?т?лб?р: Х?РЭЭНИЙ УРТЫГ ОЛОХ


Slide 2

Хэрэгцээ:Ахуйн энгийн тооцоог хийж сурах Зорилго:Д?рсийн х?рээний уртыг энгийн аргаар бодож олох


Slide 3

Зорилт: Д?рсийг таних Д?рсийг ялгах,ойлгох,бичих Д?рсийг хэмжих,будах,тооцоолох Амьдрал практикт хэрэгж??лэх Эргэн тойрондоо байгаа эд з?йлсийг хэмжих,харьцуулах


Slide 4

ХАМРАХ Х?РЭЭ: ?ндсэн д?рс??дийг таньдаг,мэддэг,нэрлэдэг, нэмэх хасах ?ржих хуваах ?йлдлийг мэддэг,математик хэллэгээр уншдаг,бичдэг,боддог,??рийн бодсон бодлогоо тайлбарладаг суралцагчид


Slide 5

?мн?хийг бататгах: Суралцагчдаар дурын тэгш ?нц?гт зуруулаад уг тэгш ?нц?гт дээр нь тулгууран харилцан ярилцаж тэгш ?нц?гтийн тодорхойлолтыг гаргана. Тодорхойлолт:Д?рв?н ?нц?г нь тэнц?? хоёр богино тал нь тэнц??,хоёр урт тал нь тэнц?? д?рсийг тэгш ?нц?гт гэнэ.


Slide 6

Хариулт асуулт асуулт хариулт Асуулт асуулт хариулт Хариулт асуулт асуулт багш сурагч харилцаа


Slide 7

Сэдэлж??лэх: 4см ```` 7 см р=4см+7см+4см+7см р=28см р=4см+4см+7см+7см=28см р =(4см+7см)*2=28см


Slide 8

а=урт в=?рг?н гэж тэмдэглэе Эндээс харахад бидний гаргасан бодолт буюу тоо маань томъёо болж байна.а=7см,в=4см Р=(а+в)*2


Slide 9

Жишээ бодлого бодоцгооё... 1а=8см в=5см хэн ??нийг бодох вэ Хэн т??нд туслах вэ Энэ хоёр бодлогыг бодоорой а=9см в=2см а=6см в=3см


Slide 10

Жишээ бодлогын бодолт Р=(а+в)*2=(8см+5см)*2=13см*2=26см Р=(а+в)*2=(9см+2см)*2=11см*2=22см Р=(а+в)*2=(6см+3см)*2=9см*2=18см


Slide 11

Бататгах: Х??хэд б?рийн дунд хоёр хоёр ширхэг тарааж ?г?х материал тараан бодлогыг бодуулна. Гэрийн даалгаварт: Хуудас 90 №2


Slide 12

Хичээлийн хэрэглэгдэх??н: Сурах бичиг, дасгал ажлын ном, дэвтэр, ?зэг, харандаа, баллуур Багшийн гарын авлага Т?р?л б?рийн биет д?рс??д, савх, шагай Хэрчмэл цифр, тоо,?йлдлийн тэмдэг б?хий картууд Зурагт ба бичмэл ?з??лэн


Slide 13

Хичээл хоорондын холбоо: Монгол хэл – бичих, унших,нэрийг з?в бичих, эр, эм ?гээр ялгах Зураг, технологи – юмсыг том жижиг, их багаар харьцуулан зурах, цаасаар урлан б?тээх Биеийн тамир – бусадтай хамтран хийх Х?гжим – хэмнэлээр унших


Slide 14

Д?гнэлт: Сурагчид “Х?рээний уртыг олох” ээлжит хичээлийг ?зээд дууссаны дараа: Тэгш ?нц?гтийг таньж, бичиж, тэмдэглэх 2 оронтой тоог нэгж ба аравтаар задлах Б?тэн аравт ба аравт нэгжээр жиших Юмсын хэмжээг баримжаалах, жиших, харьцуулах Эргэн тойрон байгаа эд з?йлсийг мэдэж, жиших харьцуулах Д?рсийн т?с??лл?? бататгах Илэрхийлэл зохиох, бодох ?йлдлийн гиш??дийг з?в нэрлэх, тэдгээрийн холбоо хамаарал ?йлдлийн дарааллаар з?в бодох Хялбар д?х?м аргаар бодох Энгийн бодлого бодох зэрэг чадвар эзэмшсэн байна.


Slide 15


×

HTML:

Ссылка: