'

Досвід та перспективи використання ANSYS

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Досвід та перспективи використання ANSYS Володимир Артим


Slide 1

Принципи роботи в ANSYS Workbench на прикладі модального аналізу лопатки турбіни


Slide 2


Slide 3


Slide 4


Slide 5


Slide 6


Slide 7

Теплові процеси при терті


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12

Дослідження механізму при пуску


Slide 13


Slide 14


Slide 15

Поздовжньо-поперечний згин защемленої балки


Slide 16


Slide 17


Slide 18

Чистий та поперечний згин балки з концентратором напружень


Slide 19

Аналіз НДС різьбових з'єднань бурильних труб


Slide 20


Slide 21


Slide 22


Slide 23


Slide 24

1-4 – експериментальні криві; 1’-4’ – розрахункові криві: при Мзг = 3000, 2500, 2000, 1000 Н м відповідно


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28


Slide 29


Slide 30


Slide 31

Дякую за увагу! Питання?


×

HTML:

Ссылка: