'

Елементарни частици

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Елементарни частици


Слайд 1

В началото на 30-те години на XX век физиците смятат, че цялата материя е съставена само от три вида частици: електрони, протони и неутрони. Те били наречени елементарни частици, защото се предполагало, че са най-малките, неделими късчета материя, които нямат вътрешна структура, т.е. не са изградени oт други, по-малки частици. Оказва се, че “елементарните”частици са повече от 200.


Слайд 2

1. Определение: Първичните, неразложими частици, от които по предположения се състои цялата материя. І ) Идеята за прекъснатия строеж на веществото е на повече от 2300г. Демокрит(3 век пр.н.е.) нарича най-малката неделима частица атом(неделим). ІІ ) Възраждане на идеята за атомизма (ХV- ХVІв.) - Пиер Гасенди(1592-1655г.), затова е подложен на гонение от цървата. 2. Периоди в развитието на идеята за строежа на веществото:


Слайд 3

Джон Долтън(Далтон)-1766-1844г.-виден под- държник на идеята за атома. Пръв формулира понятието “химичен елемент”. 1887г. Томсън открива електрона . ІІІ ) 1900г. – начало на квантовата теория 1911г. Ръдърфорд открива атомното ядро 1932г. Джеймс Чадуик открива неутрона ІV) стандартен модел за строежа на материята


Слайд 4

3. Исторически сведения 1932г. в състава на космическите лъчи е открит позитрона(е+ - първата античастица); 1936г. са открити т.нар. мюони( ?+, ?- ); 1947г. са открити т.нар. пи- мезони( ?+,?- ); 1955г. – антипротон(р?); 1956г. – антинеутрона(n?); 1962г. – мюонно неутрино(??); 1977г. – тау-частицата( ?+,?- ); Тау-неутрино(??) и т. н. 60-те години са открити няколко стотици частици с общо название – РЕЗОНОНИ.


Слайд 5

4. Източници Естествен източник на елементарни частици са космическите лъчи – потоци, съставени предимно от протони и по-малко от тежки ядра, които навлизат от Космоса в земната атмосфера. Удряйки се в частиците на въздуха, те бързо губят енергията си, като пораждат нови частици при всеки удар. Самото взаимодействие между елементарните частици протича за изключително кратко време ~ 10 – 23s и ние не можем да наблюдаваме непосредствено тези бързи процеси.


Слайд 6

5. Класификация А) според тяхната маса са: - лептони(леки); - бариони(тежки); - мезони( средни). Б) според средното им време на живот(?) са: - стабилни - ? - нестабилни - 10–23 s. - резонансни - 10–10 s В) според електричният им заряд са: + , - , неутрални. фермиони адрони


Слайд 7

фермиони бозони адрони лептони бариони слаби бозони мезони ?- ?- ?+ ?? К- D+ K0 B0 D0 ? ?0 ?- ?c ?c+ W+ Z0 ? e- К+ D- ? ?j ?e ?b ?+ ?- ?0 ?- Фермиони са всички елементарни частици с полуцял спин. p n Мезон е силновзаимодействащ бозон или адрон с цял спин. Бозони се наричат елементарните частици с цял спин Лептон е елементарна частица, която не влиза в силни взаимодействия. Барионите са силно взаимодействащи си фермиони включващи протона и неутрона. Адрон е частица, която взаимодейства силно


Слайд 8

Класификация


Слайд 9

6) Квантови характеристики: а) Лептонен заряд(L=1) - за лептоните, за антилептоните (L= -1); б) Барионен заряд(В=1) – за бариони, за антибарионите(В= -1); в) Странност(S= 1; -1; -2; -3) – за някои мезони и бариони.


Слайд 10


Слайд 11

7. Общи свойства на елементарните частици а) Имат изключително малка маса(10-27- 10-30 kg) и размери(?10-15m); б) Способност да възникват и се унищожават (изпускат и поглъщат) при взаимодействието им с други частици; в) Повечето от тях са нестабилни и бързо се разпадат на по-леки.


Слайд 12

Благoдаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: