'

Денимила Денчева, Старши експерт, Дирекция “Превантивна дейност” Министерство на околната среда и водите

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Денимила Денчева, Старши експерт, Дирекция “Превантивна дейност” Министерство на околната среда и водите Пътят на екомаркировката 20 октомври 2008 г. Екомаркировката е стъпката към отговорен Избор


Slide 1

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Тест Колко енергия за производството на един нов лист хартия ще бъде спестена, ако листът се използва двустранно, а не едностранно а) 10 пъти повече б) 3 пъти повече в) наполовина по-малко 10 пъти повече Офис служителят в Европа използва средно над 70 кг. хартия на месец [1] Източник: фондация “Generation Europe”, издание на Европейската общност, “Европейски дневник” 2007


Slide 2

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Тест 2. Ако всички алуминиеви кутийки в Европа се рециклират, спестената енергия, ще е достатъчна за а) да използвате печката 13 часа б) да изпратите ракета до луната 5 пъти в) да обиколите света 675 000 пъти с кола да обиколите света 675 000 пъти с кола


Slide 3

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Тест 3. Колко от консумацията на енергия на хладилника ще спестите, ако го размразявате редовно? а) 5% б) 10% в) 30% 30%


Slide 4

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Защо е важно поведението на потребителите? Потребителите имат огромно въздействие върху околната среда Размерът на въздействието зависи както от поведението така и от избора на потребителя


Slide 5

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Потребителят има думата.. Потребителите имат огромно въздействие върху околната среда. Размерът на въздействието зависи от Избора на потребителя - дали ще продължава да купува конвенционалните продукти (стоки и услуги) или ще предпочете “Еко” – стоките и “Еко” услугите


Slide 6

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Защо изборът на потребителите има значение? Решението на потребителя да търси продукти, които оказват по-малко вредно въздействие върху околната среда е предпоставка за бизнеса към създаване и развитие на нови продукти, които: са с по-ниско енергопотребление, но имат много по-добра ефективност от продуктите от своя клас; са с по- голяма дълготрайност заради по – доброто качество на дизайна и наличието на резервни части; са лесни за рециклиране тъй като това е важно изискване още при дизайна на продукта ; и използват много по-малко природни ресурси като напр. вода и суровини


Slide 7

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екологичните декларации: Всичко е ЕКО Еко палта Еко обувки Еко хотели Еко – селища Еко тоалетна хартия!!! Еко крушки Еко хартия


Slide 8

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. А как да разберем, кои наистина са еко? На помощ идват екомарките! Вероятно познавате тази марка…. Може би сте виждали и тази??


Slide 9

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Можем ли да ги назовем?


Slide 10

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Някой чувал ли е?.... За какво всъщност говорим Европейска Схема за екомаркировка, Звучи ли ви познато…


Slide 11

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Виждали ли сте го? Знакът на Европейската схема за екомаркировка е цвете - “Маргаритка” “Цветето” е знак за високо качество, както и за особена грижа към околната среда. “Цветето” е медал за отличие, който се присъжда на най – добрите продукти


Slide 12

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Да разберем повече… Законодателство Тя въвежда изискванията на Регламент 1980/2000/ЕС от 17 юли 2000 г. относно схемата на общността за присъждане на знака за екомаркировка Маркетингов инструмент Чрез нея продуктите се позиционират на пазара


Slide 13

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Защо маргаритката е знак за отличие? ЗАЩОТО……… Екомаркировката отличава продуктите които отговарят на най-високите стандарти за резултатност и екологично качество За да получат знака за екомаркировка продуктите са преминали през сурови тестове за изпитване и процес на независима проверка


Slide 14

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Повече за предимствата на маргаритката За производителите и разпространителите “Маргаритката” е добавена стойност и силна конкурентоспособност на нарастващия пазар на “зелени” стоки и услуги За потребителите “Цветето” е отговорно от свидетелство страна на бизнеса за неговата реална грижа към околната среда.


Slide 15

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Всички продукти ли могат да имат екомаркировка? За да получи знак за екомаркировка продуктите трябва да спадат към определена продуктова група, за която има разработени специфични екологични критерии Към момента в Европейския съюз има разработени специфични екологични критерии за 27 продуктови групи обединени в 7 продуктови категории


Slide 16

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Продуктови категории Почистващи продукти Електроуреди Продукти от хартия Дом и градина Дрехи и обувки Туристически услуги Направи си сам


Slide 17

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Електроуреди 1 Електроуреди Перални Електрически лампи Прахосмукачки Хладилници Миялни машини


Slide 18

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Електроуреди 2 Продуктова група: Преносими компютри Телевизори Термопомпи Персонални компютри


Slide 19

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Продукти от хартия за дома и за офиса Продуктова група: Хартия тип “Тишу” Хартия за копиране и писане Хартия за принтиране


Slide 20

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Дрехи и обувки Продуктова група:


Slide 21

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Дом и градина Продуктова група: Мебели Матраци Растежни среди Подобрители на почви Твърди подови покрития


Slide 22

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Направи си сам Бои за вътрешно и външно боядисване Смазочни материали


Slide 23

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Почистващи продукти Препарати за миене на ръце Универсални препарати за почистване Детергенти за миялни машини Детергенти за перални машини Сапуни и шампоани Продуктова група:


Slide 24

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Туристически услуги Къмпинг услуги Услуга нощувка на туристи


Slide 25

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Пътят на бизнеса към екомаркировката - накратко Свържете се с Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Подайте в МОСВ попълнени заявление, пълен пакет документи за кандидатстване и документ за платена такса Свалете от интернет - страницата на МОСВ пакет документи за кандидатстване Сключване на договор за ползване на знака за екомаркировка - 30 дневен срок след влизане в сила на решението 45 – дневен срок за проверка на документите Проверете дали можете да отговорите на екологичните критерии Решение за присъждане на знака за екомаркировка


Slide 26

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екомаркировката в цифри Процедурата в дни 45 дена за разглеждане на документите и произнасяне на Решението 30 дена за сключване на договор При грешки и непълноти в документацията– 30 дни за допълване на информацията Забележка: Срокът от 30 дни не се вкл. в срока за разглеждане на документите


Slide 27

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екомаркировката в цифри Таксите


Slide 28

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екомаркировката в цифри Спестената електроенергия ще е достатъчна за осигуряване на електропотреблението на 3,5 милиона домакинства годишно. Намаляване на количеството на емисиите на въглероден диоксиди, равняващо се на годишните емисии на над 1 милион жители Намаляването на количеството на опасните вещества, ще предотврати пречистването на повече от 12 милиарда литра прясна вода годишно Изхвърлянето в атмосферата на 17 500 тона азотни , серни оксиди и ЛОС годишно, може да бъде предотвратено. Ако продуктите с екомаркировка в ЕС достигнат до скромните 5% пазарен дял


×

HTML:

Ссылка: