'

Денимила Денчева, Старши експерт, Дирекция “Превантивна дейност” Министерство на околната среда и водите

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Денимила Денчева, Старши експерт, Дирекция “Превантивна дейност” Министерство на околната среда и водите Пътят на екомаркировката 20 октомври 2008 г. Екомаркировката е стъпката към отговорен Избор


Слайд 1

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Тест Колко енергия за производството на един нов лист хартия ще бъде спестена, ако листът се използва двустранно, а не едностранно а) 10 пъти повече б) 3 пъти повече в) наполовина по-малко 10 пъти повече Офис служителят в Европа използва средно над 70 кг. хартия на месец [1] Източник: фондация “Generation Europe”, издание на Европейската общност, “Европейски дневник” 2007


Слайд 2

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Тест 2. Ако всички алуминиеви кутийки в Европа се рециклират, спестената енергия, ще е достатъчна за а) да използвате печката 13 часа б) да изпратите ракета до луната 5 пъти в) да обиколите света 675 000 пъти с кола да обиколите света 675 000 пъти с кола


Слайд 3

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Тест 3. Колко от консумацията на енергия на хладилника ще спестите, ако го размразявате редовно? а) 5% б) 10% в) 30% 30%


Слайд 4

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Защо е важно поведението на потребителите? Потребителите имат огромно въздействие върху околната среда Размерът на въздействието зависи както от поведението така и от избора на потребителя


Слайд 5

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Потребителят има думата.. Потребителите имат огромно въздействие върху околната среда. Размерът на въздействието зависи от Избора на потребителя - дали ще продължава да купува конвенционалните продукти (стоки и услуги) или ще предпочете “Еко” – стоките и “Еко” услугите


Слайд 6

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Защо изборът на потребителите има значение? Решението на потребителя да търси продукти, които оказват по-малко вредно въздействие върху околната среда е предпоставка за бизнеса към създаване и развитие на нови продукти, които: са с по-ниско енергопотребление, но имат много по-добра ефективност от продуктите от своя клас; са с по- голяма дълготрайност заради по – доброто качество на дизайна и наличието на резервни части; са лесни за рециклиране тъй като това е важно изискване още при дизайна на продукта ; и използват много по-малко природни ресурси като напр. вода и суровини


Слайд 7

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екологичните декларации: Всичко е ЕКО Еко палта Еко обувки Еко хотели Еко – селища Еко тоалетна хартия!!! Еко крушки Еко хартия


Слайд 8

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. А как да разберем, кои наистина са еко? На помощ идват екомарките! Вероятно познавате тази марка…. Може би сте виждали и тази??


Слайд 9

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Можем ли да ги назовем?


Слайд 10

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Някой чувал ли е?.... За какво всъщност говорим Европейска Схема за екомаркировка, Звучи ли ви познато…


Слайд 11

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Виждали ли сте го? Знакът на Европейската схема за екомаркировка е цвете - “Маргаритка” “Цветето” е знак за високо качество, както и за особена грижа към околната среда. “Цветето” е медал за отличие, който се присъжда на най – добрите продукти


Слайд 12

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Да разберем повече… Законодателство Тя въвежда изискванията на Регламент 1980/2000/ЕС от 17 юли 2000 г. относно схемата на общността за присъждане на знака за екомаркировка Маркетингов инструмент Чрез нея продуктите се позиционират на пазара


Слайд 13

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Защо маргаритката е знак за отличие? ЗАЩОТО……… Екомаркировката отличава продуктите които отговарят на най-високите стандарти за резултатност и екологично качество За да получат знака за екомаркировка продуктите са преминали през сурови тестове за изпитване и процес на независима проверка


Слайд 14

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Повече за предимствата на маргаритката За производителите и разпространителите “Маргаритката” е добавена стойност и силна конкурентоспособност на нарастващия пазар на “зелени” стоки и услуги За потребителите “Цветето” е отговорно от свидетелство страна на бизнеса за неговата реална грижа към околната среда.


Слайд 15

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Всички продукти ли могат да имат екомаркировка? За да получи знак за екомаркировка продуктите трябва да спадат към определена продуктова група, за която има разработени специфични екологични критерии Към момента в Европейския съюз има разработени специфични екологични критерии за 27 продуктови групи обединени в 7 продуктови категории


Слайд 16

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Продуктови категории Почистващи продукти Електроуреди Продукти от хартия Дом и градина Дрехи и обувки Туристически услуги Направи си сам


Слайд 17

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Електроуреди 1 Електроуреди Перални Електрически лампи Прахосмукачки Хладилници Миялни машини


Слайд 18

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Електроуреди 2 Продуктова група: Преносими компютри Телевизори Термопомпи Персонални компютри


Слайд 19

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Продукти от хартия за дома и за офиса Продуктова група: Хартия тип “Тишу” Хартия за копиране и писане Хартия за принтиране


Слайд 20

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Дрехи и обувки Продуктова група:


Слайд 21

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Дом и градина Продуктова група: Мебели Матраци Растежни среди Подобрители на почви Твърди подови покрития


Слайд 22

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Направи си сам Бои за вътрешно и външно боядисване Смазочни материали


Слайд 23

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Почистващи продукти Препарати за миене на ръце Универсални препарати за почистване Детергенти за миялни машини Детергенти за перални машини Сапуни и шампоани Продуктова група:


Слайд 24

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Туристически услуги Къмпинг услуги Услуга нощувка на туристи


Слайд 25

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Пътят на бизнеса към екомаркировката - накратко Свържете се с Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Подайте в МОСВ попълнени заявление, пълен пакет документи за кандидатстване и документ за платена такса Свалете от интернет - страницата на МОСВ пакет документи за кандидатстване Сключване на договор за ползване на знака за екомаркировка - 30 дневен срок след влизане в сила на решението 45 – дневен срок за проверка на документите Проверете дали можете да отговорите на екологичните критерии Решение за присъждане на знака за екомаркировка


Слайд 26

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екомаркировката в цифри Процедурата в дни 45 дена за разглеждане на документите и произнасяне на Решението 30 дена за сключване на договор При грешки и непълноти в документацията– 30 дни за допълване на информацията Забележка: Срокът от 30 дни не се вкл. в срока за разглеждане на документите


Слайд 27

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екомаркировката в цифри Таксите


Слайд 28

Хотел Родина, м. октомври 2008 г. Екомаркировката в цифри Спестената електроенергия ще е достатъчна за осигуряване на електропотреблението на 3,5 милиона домакинства годишно. Намаляване на количеството на емисиите на въглероден диоксиди, равняващо се на годишните емисии на над 1 милион жители Намаляването на количеството на опасните вещества, ще предотврати пречистването на повече от 12 милиарда литра прясна вода годишно Изхвърлянето в атмосферата на 17 500 тона азотни , серни оксиди и ЛОС годишно, може да бъде предотвратено. Ако продуктите с екомаркировка в ЕС достигнат до скромните 5% пазарен дял


×

HTML:

Ссылка: