'

Европейската Схема за екомаркировка Инструмент за по - добри продукти и устойчиво потребление.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

Европейската Схема за екомаркировка Инструмент за по - добри продукти и устойчиво потребление


Слайд 2

Проект: Финансиран по програма МАТРА/КАП Цел: Активно участие на НПО, бизнес и държавата в съвместно прилагане на екологичната политика на ЕС Основни дейности: Промоционални материали интернет www.bulecopack.com/showpage.php?PageID=124 www.ecoshemes.time-foundation.org 3 тематични семинара Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 3

Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 4

Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 5

-Доброволна -Устойчиво потребление и производство/еко-дизайн -Зелени продукти/услуги/поръчки Схемата за екомаркировка Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 6

Ползи: - Единственото общоевропейско референтно ниво за устойчиви продукти и услуги Жизнен цикъл на продукта Прозрачност и участие на заинтересованите страни Проверка от трета независима страна Референтно ниво за екологичен дизайн на продукти Надежден източник на информация за потребителите Референция за други (национални) еко етикети Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 7

Европейски план за устойчиво производство и потребление - По-добри продукти - Улеснено производство Глобални действия Приет от ЕС през юли 2008 Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 8

Европейската Схема за екомаркировка в България Над 200% повеприраст в търсенето от 2004 до 2009 около 300 милиона артикула близо 1 милярд € годишно Зелени продукти/услуги/поръчки


Слайд 9

Общ брой екомаркировки по държави Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 10

Брой екомаркировки 1992-2008 Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 11

Жизнен цикъл на услуга туристическо настаняване Начална фаза Фаза изпълнение енергия вода Избор на място Строителство Обзавеждане природни ресурси Европейската Схема за екомаркировка в България Услуга туристическо настаняване, Подслон, Природа Замърсяване на водите Отпадъци Замърсяване на въздуха По-малко биоразнообразие


Слайд 12

Обучения на персонала (препоръки за подобрения) 12 л/мин – макс. Консумация на вода за душове и чешми Водата в тоалетните тече само когато са употребявани Контейнери за сапун (за многократна употреба) Намалено потребелние на детергенти за пране на хавлии Координация с местната власт за отпадъчните води Разделно събиране на отпадъците Енергийно ефективно осветление / сензори за движение Индивидуално регулирано отопелние във всяка стая Употреба на детергенти с екомаркировка Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 13

Компостиране на органични отпадъци Липса на контейнери за напитки за еднократна употреба Остарели мебели и текстилни продукти се даряват Печата се само от двете страни на хартията Потреба на рециклирана хартия Сервира се закуска от местни проиводители www.hoteladalbert.cz Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 14

Обезлюден район в периода след войната Запазена околна среда – цел на собствениците да накарат гостите да са част от това Двоен стъклопакет Отделно отопелние за всяка стая (на дърва) Слънчева енергия за затопляне на вода Намаляване на генерирането на отпадъци www.ilboscodelleterrecotte.it Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 15

Услуга <Нощувка туристи> - ОБЩО 226 - 21 държави от ЕС (вкл. Норвегия) Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 16

Къмпинг услуга - ОБЩО 42 - 6 държави от ЕС Европейската Схема за екомаркировка в България


Слайд 17

Благодаря Ви за вниманието Камен Чипев Директор програми и проекти Фондация “ТАЙМ” kamen@time-foundation.org +359-(0)- 888-533936 +359-(2)-9541080 Ул. Владайска 55 София 1606 Европейската Схема за екомаркировка в България


×

HTML:

Ссылка: