'

Европейската Схема за екомаркировка Инструмент за по - добри продукти и устойчиво потребление.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1

Европейската Схема за екомаркировка Инструмент за по - добри продукти и устойчиво потребление


Slide 2

Проект: Финансиран по програма МАТРА/КАП Цел: Активно участие на НПО, бизнес и държавата в съвместно прилагане на екологичната политика на ЕС Основни дейности: Промоционални материали интернет www.bulecopack.com/showpage.php?PageID=124 www.ecoshemes.time-foundation.org 3 тематични семинара Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 3

Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 4

Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 5

-Доброволна -Устойчиво потребление и производство/еко-дизайн -Зелени продукти/услуги/поръчки Схемата за екомаркировка Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 6

Ползи: - Единственото общоевропейско референтно ниво за устойчиви продукти и услуги Жизнен цикъл на продукта Прозрачност и участие на заинтересованите страни Проверка от трета независима страна Референтно ниво за екологичен дизайн на продукти Надежден източник на информация за потребителите Референция за други (национални) еко етикети Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 7

Европейски план за устойчиво производство и потребление - По-добри продукти - Улеснено производство Глобални действия Приет от ЕС през юли 2008 Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 8

Европейската Схема за екомаркировка в България Над 200% повеприраст в търсенето от 2004 до 2009 около 300 милиона артикула близо 1 милярд € годишно Зелени продукти/услуги/поръчки


Slide 9

Общ брой екомаркировки по държави Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 10

Брой екомаркировки 1992-2008 Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 11

Жизнен цикъл на услуга туристическо настаняване Начална фаза Фаза изпълнение енергия вода Избор на място Строителство Обзавеждане природни ресурси Европейската Схема за екомаркировка в България Услуга туристическо настаняване, Подслон, Природа Замърсяване на водите Отпадъци Замърсяване на въздуха По-малко биоразнообразие


Slide 12

Обучения на персонала (препоръки за подобрения) 12 л/мин – макс. Консумация на вода за душове и чешми Водата в тоалетните тече само когато са употребявани Контейнери за сапун (за многократна употреба) Намалено потребелние на детергенти за пране на хавлии Координация с местната власт за отпадъчните води Разделно събиране на отпадъците Енергийно ефективно осветление / сензори за движение Индивидуално регулирано отопелние във всяка стая Употреба на детергенти с екомаркировка Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 13

Компостиране на органични отпадъци Липса на контейнери за напитки за еднократна употреба Остарели мебели и текстилни продукти се даряват Печата се само от двете страни на хартията Потреба на рециклирана хартия Сервира се закуска от местни проиводители www.hoteladalbert.cz Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 14

Обезлюден район в периода след войната Запазена околна среда – цел на собствениците да накарат гостите да са част от това Двоен стъклопакет Отделно отопелние за всяка стая (на дърва) Слънчева енергия за затопляне на вода Намаляване на генерирането на отпадъци www.ilboscodelleterrecotte.it Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 15

Услуга <Нощувка туристи> - ОБЩО 226 - 21 държави от ЕС (вкл. Норвегия) Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 16

Къмпинг услуга - ОБЩО 42 - 6 държави от ЕС Европейската Схема за екомаркировка в България


Slide 17

Благодаря Ви за вниманието Камен Чипев Директор програми и проекти Фондация “ТАЙМ” kamen@time-foundation.org +359-(0)- 888-533936 +359-(2)-9541080 Ул. Владайска 55 София 1606 Европейската Схема за екомаркировка в България


×

HTML:

Ссылка: