'

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів 11 клас Кулик М.С.


Slide 1

«ОДИН ЗА ВСІХ»:


Slide 2

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: Чи може процес творчості бути керованим? Чи може людина навчитися робити творче відкриття?


Slide 3

Дизайн офісних та шкільних приміщень» Тема уроку: Очікуванні навчальні результати:                       «Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей на основі зібраної та проаналізованої інформації.» Створити банк ідей до проекту. Дотримуватись організації робочого місця, правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання робіт.


Slide 4

СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ Творче відкриття можливе тоді, коли дослідницький пошук підготовлений системою знань і йому передує напружена розумова діяльність винахідника. Після цього мозок за певний проміжок часу синтезує проведену роботу у вигляді творчої ідеї. Одним із завдань створення банку є впорядкування інформації з метою її аналізу, що прискорює процес вироблення творчих ідей і, відповідно, створення нового об’єкта чи його вдосконалення.


Slide 5

СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ Кожну знайдену ідею необхідно проаналізувати, виділивши позитивні та негативні сторони. Інакше кажучи, працюючи над створенням конкретного об’єкта, дизайнер переглядає всі можливі шляхи розв’язку проблеми, що проявляється у вигляді набору образів майбутнього виробу — банку ідей та пропозицій. Дизайнери намагаються впорядкувати та систематизувати знайдену інформацію, щоб більш якісно скористатися зібраним матеріалом, який було накопичено під час дослідження й вивчення проблеми. Головним правилом створення банку ідей є: скопійовані або виконані власноруч рисунки, замальовки, ідеї у вигляді записів — увесь обсяг накопиченої інформації, який може стати в нагоді під час виконання наступних етапів проектування виробу, і який необхідно зберігати та класифікувати.


Slide 6

АНАЛІЗ ВИРОБІВ


Slide 7

СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ Завдання: Використовуючи засоби Інтернет та друковані джерела створити банк ідей за такою структурою: Аналоги Прототипи Конструктивні рішення Техніко-технологічні рішення Кольорове оформлення Внутрішній інтер’єр Інше Зробити висновки.


Slide 8

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВИРОБУ: КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ: Галузь застсування Конструктивні рішення Техніко-технологічні рішення Кольорове оформлення Внутрішній інтер’єр.


Slide 9

"Мікрофон" Чи сподобався урок? Чим саме? Якщо ні, то що саме? Які питання викликали складнощі? Що хотілося б розглянути детальніше? Правила проведення такі: говорити має тільки той чи та, у кого “мікрофон"; відповіді не коментуються і не оцінюються; коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити або викрикувати з місця.


Slide 10

Домашнє завдання: Закінчити наповнення «банку ідей» Опрацювати модуль 6 посібника «Основи Дизайну».


×

HTML:

Ссылка: