'

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів 11 клас Кулик М.С.


Слайд 1

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: Що таке дизайн? Що таке дизайн-проект? Як кольорова гамма може впливати на фізичний та психологічний стан людини? Як ергономіка впливає на якість навчання або якості роботи? Чи можна створити інтер’єр шкільних приміщень, що зможе забезпечити безпечне перебування учнів у школі, підвищити інтерес до навчання?


Слайд 2

Дизайн офісних та шкільних приміщень» Тема уроку: Очікуванні навчальні результати:                       «Шкільний інтер’єр як умова забезпечення дотримання безпеки та естетики. Естетичний потенціал шкільного інтер’єру в системі організації навчально-пізнавальної та творчої діяльності учнів» Оволодіти знаннями щодо безпечної організації навчально-виховного процесу . Вміти застосовувати набуті вміння та навички на практиці. Дотримуватись організації робочого місця, правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання робіт.                      План вивчення: Простота форм шкільного інтер’єру як умова забезпечення дотримання безпеки навчально-виховного процесу та естетичної організації шкіль­них приміщень. Методико-технологічні основи естетичного потенціалу шкільного інтер’єру в системі організації на­вчаль­но-пізнавальної та творчої діяльності учнів


Слайд 3

ПРОСТОТА ФОРМ ШКІЛЬНОГО ІНТЕР’ЄРУ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Належне оформлення приміщень навчальних закладів забезпечує нормальне фізичне і психічне здоров'я учнів та вчителів. Для цього їх обладнують відповідно до вимог ергономіки, психологічних, фізіологічних, антропометричних, вікових та інших особливостей дітей та дорослих. Правильно організоване середовище допомагає сформуватися дитині як особистості. Естетично оформлена освітнє середовище створює позитивний психологічний настрій (установку) поведінки людини, привертаючи його до дій відповідно функціям соціального процесу, що відбувається в цьому середовищі. Доведено, що школи з більш високими естетичними якостями відрізняються низьким рівнем проявів вандалізму.


Слайд 4

ПРОСТОТА ФОРМ ШКІЛЬНОГО ІНТЕР’ЄРУ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Вимоги до навчального приміщення. Клас (навчальний кабінет) повинен мати площу не менше 66 кв. м на 25 учнів. Меблі розташовують відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Учнівські столи розміщують, як правило, в три ряди (рис. 1.3). Як виняток, допускається їх дворядне або однорядне розташування. Відстань між столами в ряду має бути 0,6 м, а між рядами столів - не менше 0,6 м. Відстань між рядами столів і поздовжніми стінами встановлено в межах 0,5-0,7 м, від першого ряду столів до передньої стіни - 2,6-2,7 м. Віддаленість останнього ряду столів від класної дошки - не більше 8,6 м. Залежно від конфігурації приміщення, кількості учнів, організації їх діяльності допускають інші варіанти розміщення столів, наприклад у 5-6 рядів, півколом, колом, групами по 2-6 робочих місць.


Слайд 5

ПРОСТОТА ФОРМ ШКІЛЬНОГО ІНТЕР’ЄРУ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Раціональна організація робочого місця передбачає дотримання умов: робоча поверхня парти чи стола повинна бути достатньо великою і зручною для письма та читання; стіл та стілець мають відповідати антропометричним даним учня для забезпечення зручної робочої пози, яка передбачає правильне положення тулуба, грудної клітки, рук, плечей, ліктів щодо кришки столу. Зручна робоча поза, у свою чергу, забезпечить потрібну працездатність.


Слайд 6

«Забезпечення дотримання безпеки навчально-виховного процесу та естетичної організації шкільних приміщень» Мета: визначити основні вимоги щодо безпеки в шкільних та офісних приміщеннях Завдання: 1. Розробити комплекс вимог, щодо безпечного перебування: а) учнів у школі; б) працівників офісу. 2. Праналізувати стан дотримання вимог безпеки навчання своєї школи. Форми роботи: опрацювання літературних та Інтернет – джерел з питань санітарії та гігієни, естетики оформлення приміщень Аналіз стану задоволення вимог безпечного навчання учнів , дотримання вимог до безпеки навчання учнями. Зробити висновки.


Слайд 7

«ЗАКІНЧИ РЕЧЕННЯ» Дизайнер – це людина, яка… Для того, щоб створити сприятливу для навчання атмосферу, треба використовувати … гамму кольорів. При використанні … можна значно скоротити час та вартість будування або ремонту приміщень. Щоб покращити фізичний стан та зменшити напругу офісного працівника, необхідно використовувати … меблі.


Слайд 8

"РЕФЛЕКСІЯ" 1. Чи сподобався Вам урок? Чому? 2. Що нового ви дізналися на уроці? 3. Які питання викликали найбільшу складність, чому? 3. Чи допоможуть отриманні сьогодні знання при розробці власного дизайн-проекту? Правила проведення такі: говорити має тільки той чи та, у кого “мікрофон"; відповіді не коментуються і не оцінюються; коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити або викрикувати з місця.


Слайд 9

Домашнє завдання: Розробити комплекс вимог щодо забезпечення безпечних умов навчання чи праці проектованого інтер’єру. Опрацювати модуль 3 електронного посібника «Основи Дизайну» Продовжувати роботу з розробки проекту


×

HTML:

Ссылка: