'

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів 11 клас Кулик М.С.


Слайд 1

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: 1. Що називаємо дизайном? 2. У чому полягає художнє конструювання і чим воно відрізняється від технічного конструювання? 3. Які існують види, категорії і засоби композиції? 4. Які є методи складання композиції та в чому їх відмінність? 5. Що називається кольоровою гармонією? 6. Які є закони кольорознавства?


Слайд 2

Дизайн офісних та шкільних приміщень» Тема уроку: План вивчення:                       «Опис вимог до май­бутнього об’єкта, технічні та технологічні рішення, що матимуть місце в проекті» Опис вимог до май­бутнього об’єкта Технічні та технологічні рішення, що матимуть місце в проекті.


Слайд 3

СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ:  суспільна доцільність відповідність призначенню зручність експлуатації і ремонту естетична значущість. Вироби, що створюються за допомогою художнього конструювання повинні, відповідати сучасним вимогам, які висуває до них штучне предметне середовище, що безперервно змінюються та вдосконалюється. Комплекс вимог дизайну і сукупність споживчих властивостей виробів можна умовно розділити на чотири групи: соціальні; утилітарно-функціональні; ергономічні; естетичні. ВИМОГИ ДО МАЙБУТНЬОГО ПРОЕКТУ


Слайд 4

Технічні та технологічні рішення проекту Створення дизайн-проекту починають із виконання проектної пропозиції. Успішне її виконання — це запорука вдалого майбутнього проекту, створення якісної продукції, що буде мати попит і з часом буде реалізованою в серійне виробництво. Роботу над дизайн-проектом потрібно починати з ознайомлення із завданням та збору інформації про об’єкт технологічної діяльності, який потрібно розробити. На даному етапі потрібно зібрати та проаналізувати всю інформацію, яка відноситься до даного типу об’єкта проектування.


Слайд 5

Технічні та технологічні рішення проекту Ергономіка — це достатньо розвинена наука, яка має свій предмет та методи дослідження. На основі ергономічних досліджень розробляються вимоги до об’єктів технологічної діяльності, з урахуванням так званого «людського фактора». Ергономічні вимоги безпосередньо пов’язані з естетичними вимогами, а тотожно — з вимогами економіки та технології. Тому ергономічне дослідження об’єктів технологічної діяльності є вагомою частиною процесу дизайн-проектування. Існують чотири групи ергономічних показників, за якими здійснюються ергономічні дослідження технологічних об’єктів та оцінюється якість продукції: гігієнічні, антропометричні, фізіологічні і психофізіологічні, психологічні. За використання старої, діючої форми для нового за функціями об’єкта технологічної діяльності не обов’язково прив’язуватися до всіх елементів форми старої конструкції. Тобто — новим функціям повинна відповідати нова конструктивна основа.


Слайд 6

КОЛО ПИТАНЬ, ЯКІ ПОВИНЕН ВИРІШУВАТИ ДИЗАЙНЕР У ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЇ: Упровадження нової техніки. Прослідковується прямий зв’язок між новими прогресивними технологічними рішеннями, які можуть іноді докорінно змінювати форму об’єкта проектування та тим, як це відбивається на економіці та культурі виробництва. Урахування нових технологічних досягнень дає підвищення працездатності виробництва, сприяє формуванню культурних цінностей працівників. Врахування трудомісткості виготовлення виробів та значення найбільш раціональних методів його відпрацювання. Тут вагоме значення мають два аспекти — правильне поєднання різних матеріалів та вміння виключати технологічні процесі, пов’язані з ручною обробкою матеріалів. Питання про можливість укрупнення деталей — заміна декількох деталей однією, або використання меншої кількості різних деталей. Однак, таке укрупнення елементів об’єктів проектування має бути в межах розумного, оскільки іноді збільшений елемент може вступати в протиріччя з усією формою конструктивного рішення. Використання стандартних або раніше спроектованих вузлів, агрегатів та елементів, з яких може складатися конструкція виробу, тобто питання уніфікації елементів конструкції.


Слайд 7

«Складання вимог до проекту. Технічні та технологічні рішення» Мета: визначити остаточні вимоги до проекту інтер’єру, визначити основні конструкційні рішення проекту. Завдання: Опрацювати модуль 4 посібника «Основи дизайну», визначити: Основні гігієнічні, антропометричні, фізіологічні і психофізіологічні, психологічні вимоги до інтер’єру школи чи офісу. Технічні та технологічні рішення щодо функціонально наповнення шкільного чи офісного приміщення Обговорити результати роботи: кожна група готує виступ, що включає в себе висновки опрацьованих питань. Корегування списку вимог та рішень оформлення інтер’єру.


Слайд 8

"Мікрофон" Чи сподобався урок? Чим саме? Якщо ні, то що саме? Які питання викликали складнощі? Що хотілося б розглянути детальніше? Правила проведення такі: говорити має тільки той чи та, у кого “мікрофон"; відповіді не коментуються і не оцінюються; коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити або викрикувати з місця.


Слайд 9

Домашнє завдання: Скласти есе на тему: «Дім моєї мрії» з точки зору дизайнера інтер’єру. Опрацювати модуль 4 електронного посібника «Основи Дизайну» Продовжувати роботу з розробки проекту


×

HTML:

Ссылка: