'

Педагогічний дизайн мультимедійного уроку Підготувала: Федорків О. В., учитель світової літератури Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №6

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Педагогічний дизайн мультимедійного уроку Підготувала: Федорків О. В., учитель світової літератури Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №6


Slide 1

 Мультиме?діа (лат. Multum + Medium) — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. 


Slide 2

Перевага уроків з використанням ІКТ Скорочується час навчання майже втричі, а рівень запам'ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає майже на 30% Збагачується зміст уроку Навчальний матеріал подається більш доступно, полегшується розуміння його і сприйняття


Slide 3

ММУ як осмислений цільний продукт Випадковий набір слайдів Усна наочна текстова інформація слайд Навчальний епізод Дидактична одиниця


Slide 4

Взаємодія тріади Учень Вчитель ММ


Slide 5

ММУ Урок з ММ підтримкою ММ урок “міні-технологія” Кілька хв. Повний цикл Для підсилення навчального ефекту Роль вчителя збережено Розробка з певними навчальними цілями, завданнями, орієнтир на певні визначені результати навчання Роль вчителя - координатор


Slide 6

Що має знати і розуміти педагог, який хоче дати такий урок ? У даному випадку сценарій уроку, режисура уроку – це не просто новомодні терміни, а важлива складова. 2. Слід продумати послідовність технологічних операцій. 3. Форми і способи подачі інформації на великий екран. 4. Як буде забезпечене педагогічне спілкування на уроці, безперервний зворотній зв'язок з учнями . 5. Дотримуватись вимог ергономіки (наука, яка вивчає допустимі психологічні впливи на дітей) 5 6


Slide 7

Як досягти кращого ? З чого почати ? Що треба знати ? Терміни : Педагогічний дизайн - Навчальний епізод Дидактична одиниця


Slide 8

Педагогічний дизайн Педагогічний дизайн – система використання знань (принципів) про ефективну навчальну роботу (навчання) в процесі проектування, розробки та оцінки, використання навчальних матеріалів


Slide 9

Навчальний епізод - це Наочність Друкований текст Звук


Slide 10

Пам'ятай ! Готуючи навчальний епізод, розглядай його як дидактичну одиницю,і при цьому визнач, які навчальні завдання ставиш та як будеш їх реалізувати


Slide 11

Наочність Врахуй Час демонстрації Динаміку – продумай алгоритм відеоряду Пізнаваємість Розмір : як на моніторі - ніколи не буде так, як на екрані


Slide 12

Пам'ятайте Пояснення треба розміщувати близько до ілюстрації, із якими вони повинні з'являтися на екрані одночасно. Підписи до ілюстрації розміщувати під нею. Надмірна кількість малюнків знижує ефективність сприйняття інформації


Slide 13

Друкований текст Має виступати як одиниця спілкування Врахуй : - структуру - об'єм - формат Пам*ятай : Не варто читати те, що є на екрані. Тільки коментувати,підсилювати подану інформацію. 2. У жодному випадку не дублювати текст, якщо він є у підручнику. Виняток – початкова школа


Slide 14

Мінімум тексту на слайдах Текст має складатися з коротких слів та простих речень. Рядок має містити 6-8 слів. Рядків має бути 6-8. Стислий виклад матеріалу.


Slide 15

Вимоги до структури та змісту навчального матеріалу Кожен слайд має відображати одну думку. Кожній ідеї відвести окремий абзац. Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу. Важливу інформацію розміщуй в лівому верхньому кутку, другорядну внизу. Дієслова мають бути в одній часовій формі. На кожному слайді має міститись заголовок.


Slide 16

Колір Врахуй Рекомендації психологів про вплив кольору на пізнавальну діяльність Переважання темних кольорів може привести до розвитку пригноблюваного стану, пасивності. Переважання яскравих – перезбудженню.


Slide 17

Легко для очей та вух Щоб уникнути передчасної втомлюваності очей - не використовуйте більше 3 шрифтів на одному слайді; всі слайди повинні бути в єдиному стилі і кольорі; не використовуйте курсив; не перевантажуй візуальну інформацію деталями, яскравими кольорами


Slide 18

Фон і об'єкти мають бути контрастних кольорів, щоб не зливатись Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темньо-синьому; чорний на білому; жовтий на синьому. Для смислового зіставлення об'єктів (даних) рекомендовано використання контрастних кольорів: червоний – зелений синій – жовтий білий - чорний


Slide 19

Звук Шумовий ефект Звукова ілюстрація Звуковий супровід Він не завжди обов'язковий, має бути дидактично виправданий Звук не повинен викликати надлишкового збудження. Надмірне використання звуків, анімаційних ефектів – бар’єр на шляху ефективної передачі інформації. Пам*ятай


Slide 20

Використання фрагментів відеофільмів Пам*ятай : - Про збереження темпу уроку - Короткий у часі - Про зворотній зв'язок з учнями - Про можливість заміни звукового супроводу відеофрагменту живою мовою вчителя, учня У жодному разі не пасивний перегляд !


Slide 21

Правила створення презентації І слайд – Титульний слайд. Інформація, що має на ньому відображатись, міститься на малюнку. ІІ – Зміст (відобразити план роботи, розділи, з яких складається презентація) ІІІ – N – Слайди, що розкривають тему. IV – Заключний слайд. шаблони презентацій http://pedsovet.su/load/321-2-2


×

HTML:

Ссылка: