'

Тема. Дизайн і реклама. “ Реклама – найвизначніше мистецтво ХХ століття”. ( Маршал Маклюен )

If you like this presentation – show it...





Slide 0

Тема. Дизайн і реклама. “ Реклама – найвизначніше мистецтво ХХ століття”. ( Маршал Маклюен )


Slide 1

Дизайн ( від англ. design – “задум, проект, креслення, рису - нок” ) є комплексною творчою діяльністю з формування предметного середовища. Дизайн поділяється на певні галузі: - промисловий охоплює широке коло об’єктів – від домаш – нього начиння до високотехнологічних, науковомістких виробів (знаряддя праці, механізми, побутова техніка транспортні засоби, меблі); - дизайн середовища (міське оточення, інтер’єри, світловий дизайн); - дизайн процесів (дизайн церемоній, дизайн – програми) - графічний ( шрифти, поліграфія, веб – дизайн, товарні знаки, мобіль- ний дизайн); графічний дизайн створює гармонійне й ефективне візуальне - комунікативне середовище, він формує візуальний “ланд – шафт” сучасності. - ландшафтний дизайн ( створення штучних ландшафтів) – мистецтво благоустрою та організації садово – паркових насаджень; - архітектурний і дизайн одягу, взуття, аксесуарів.


Slide 2

Механічний мобільний телефон Промисловий дизайн Транспортні засоби


Slide 3

Паола Навоне


Slide 4


Slide 5

Світловий дизайн


Slide 6

Світловий дизайн


Slide 7

Дизайн процесів Дизайн церемоній


Slide 8

Графічний дизайн Шрифт Веб - дизайн Товарні знаки


Slide 9

Ландшафтний дизайн


Slide 10

Архітектура


Slide 11

Карл Феберже


Slide 12

Джорджо Армані


Slide 13

Аксесуари Взуття


Slide 14

“Жодна, навіть найкраща справа, не рухається без реклами” В. Мояковський. Основа – інформація та переконання. Реклама – це процес, сутність якого полягає в поширенні засобами медіаканалів чи якимось іншими засобами інформації про товари, послуги тощо серед певної аудиторії з метою їх популяризації. Реклама класифікується за призначенням: - комерційна; - соціальна; - політична; За розповсюдженням інформації: - радіо – та телереклама; - публікації в пресі; - реклама в Інтернеті


Slide 15

Наружна Комерційна Політична Політична


Slide 16

Онлайнова реклама Соціальна


Slide 17

Домашнє завдання - Зробити рекламу на вашу улюблену кінострічку .


×

HTML:





Ссылка: