'

Вмъкване на картинка. Дизайн и анимационна схема в компютърна презентация

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 1

Вмъкване на картинка. Дизайн и анимационна схема в компютърна презентация


Слайд 2

1. Вмъкване на графичен обект Меню Insert -> Picture От библиотеката Clip Art От външен файл


Слайд 3

2. Избор на дизайн - Format -> Slide Design Дава възможност да направите избор на даден дизайн (макет)- предварително реализирана цветова комбинация между елементите. Панела Slide Design е разделен на три части.


Слайд 4

Използван макет в тази презентация Често използвани макети Налични за използване макети, някои от които се добавят допълнително или свалят от Internet


Слайд 5

3. Добавяне на шаблон Приложи към всички слайдове Приложи към избрания слайд Използвай във всички нови презентации Обемен изглед на шаблоните


Слайд 6

4. Видове ефекти Към обектите в слайда- Slide Show -> Custom Animation; Към слайдовете- Slide Show -> Slide Transition; Към слайдовете и обектите едновременно- Slide Show -> Animation Schemes.


Слайд 7

5. Практически задачи Заредете презентацията със съдържанието на учебната програма от предишния Ви урок. Изберете втория слайд и отворете помощния панел Slide Layout:


Слайд 8

Променете структурата на слайда, така че в него да може да се вмъква картинка. Вмъкнете картинка от графичната библиотека Clip Art, подходяща за предмета ИТ.


Слайд 9

Следвайки същите стъпки поставете графични обекти във всички слайдове. Изберете подходящ дизайн за презентацията. Изберете анимационна схема.


Слайд 10

Разгледайте презентацията в режим Slide Show (F5). Запазете презентацията с направените промени.


×

HTML:

Ссылка: