'

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Slide 1

МИ - ВЧИТЕЛІ! Підручники, зошити, студенти, веселі дзвінки, зустрічі з батьками, перевірка зошитів, цікаві заняття, складні контрольні роботи – це все наша улюблена справа.


Slide 2

ремесло і творчість нестандартність роботи артистизм поетичність мови талант у спілкуванні зі студентами Учитель – творець, що гармонійно поєднує


Slide 3

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ - ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП?ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДВИЩИТИ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС СТУДЕНТІВ ДО ПРЕДМЕТА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ОПАНУВАННЯ


Slide 4

ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ, СЛОВНИКИ ОКРЕМІ ТИПИ ФАЙЛІВ ЗОБРАЖЕННЯ АУДІО- АНІМАЦІЇ ВІДЕО- РОЗРОБЛЕНІ АВТОРСЬКІ ЗАНЯТТЯ мультимедійні посібники ПРЕЗЕНТАЦІЇ WEB-СТОРІНКИ КОМП?ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ТРЕНАЖЕРИ


Slide 5

БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ ЗАПАМ?ЯТОВУЮТЬ 5% почутого 20% побаченого 40-50% побаченого та почутого


Slide 6

Використання комп?ютера на занятті сприяє: підвищенню якісного рівня використання наочності на занятті; зростанню продуктивності заняття; реалізації міжпредметних зв’язків; уможливленню організації проектної діяльності студентів; логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань студентів; покращенню взаємин “студент-викладач“.


Slide 7

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ВИКОРИСТОВУЄМО НА РІЗНИХ ЕТАПАХ заняття:     під час мотивації (постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу);     у поясненні нового матеріалу як ілюстрації;     під час закріплення та узагальнення знань;        для контролю знань.


Slide 8

СТВОРЮЄМО КОЛЕКЦІЮ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ


Slide 9

ПРАГНЕМО УРІЗНОМАНІТНЮВАТИ заняття, РОБИТИ ВИВЧЕННЯ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НЕПОВТОРНИМ, ПАМ?ЯТАЄМО СЛОВА О. ГОНЧАРА: “БУТИ У ВІЧНОМУ ПОШУКОВІ – ЦЕ ЗНАЧИТЬ ШУКАТИ ЕНЕРГІЮ СЛОВА В ЕНЕРГІЇ ДУШІ”…


×

HTML:

Ссылка: